Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення витягу з рішення Вченої ради академії

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ВЧЕНА РАДА АКАДЕМІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор академії

_________Н.І.Редіна

«____»_______2012 р.

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

22.10.2012 р.

№ 2 № 2

м. Дніпропетровськ

Засідання Вченої ради академії

Голова ради – Редіна Н.І., к.е.н., доцент, в.о. ректора.

Вчений секретар –Волошина Н.А., к.т.н., доцент.

Всього членів ради – 31 особа.

Присутні – 26 членів Вченої ради.

Запрошено – 8 осіб.

Порядок денний:

14. Про рекомендацію до друку і подання на гриф Міністерства освіти і науки України навчального посібника з дисципліни «Математичні моделі в управлінні персоналом» (автори Шерстенников Ю.В., Рудянова Т.М.)

Слухали:

Рядна О.А. – завідувача кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці.

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Рядна О.А. щодо рекомендації до друку і подання на гриф Міністерства освіти і науки України навчального посібника з дисципліни «Математичні моделі в управлінні персоналом» (автори Шерстенников Ю.В., Рудянова Т.М.), Вчена рада відмітила, що навчальний посібник розроблено у повній відповідності до вимог освітньо-професійної програми і навчальної програми, затвердженої в.о. ректора ДДФА у 2012 році. Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво». Він містить теоретичний матеріал, приклади, питання для самоконтролю, задачі для самостійного розв'язку, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 р. № 588 «Щодо видання навчальної літератури для вищої школи». Навчальний посібник одержав позитивні рецензії від В.Є.Момота, д.е.н., професора, проректора з наукової роботи Дніпропетровського університету імені А.Нобеля; О.А.Пушкаря, д.е.н., професора, завідувача кафедри комп’ютерних систем і технологій Харківського національного економічного університету; А.Г.Бабенка, д.е.н., професора, завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії, академіка Академії економічних наук України.

Навчальний посібник пройшов експертизу у редакційно-видавничому відділі щодо коректності його оформлення для подання на гриф Міністерства освіти і науки України.

Виходячи з вищезазначеного, члени Вченої ради академії (в результаті голосування: «за» - одноголосно) ухвалили:

1. Підтримати завідувача кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Рядна О.А. щодо рекомендації до друку і подання на гриф Міністерства освіти і науки України навчального посібника з дисципліни «Математичні моделі в управлінні персоналом» (автори Шерстенников Ю.В., Рудянова Т.М.).

2. Редакційно-видавничому відділу підготувати посібник та пакет супровідних документів, необхідних для звернення до Міністерства освіти і науки України стосовно проведення експертизи зазначеного навчального посібника та надання йому грифа.

.

Голова Вченої ради Н.І. Редіна

Вчений секретар Н.А. Волошина

Згідно з оригіналом

Вчений секретар

Н.А. Волошина

_____” _____________ 2012 р.

Додаток 1.15