Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення змін до навчально-методичного посібника

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗМІНИ

До навчально-методичного посібника з дисципліни___________________________________

(назва дисципліни)

для студентів ________________________________ форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційних рівнем ______________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

за галуззю знань _______________________________________________

(шифр та назва галузі знань)

за напрямом підготовки (спеціальністю) _________________________

(шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

 1. Виключити з розділу «______________________________________»

(вказати конкретно)

 1. Включити в розділ «________________________________________»

(вказати конкретно)

Підстава: (вказати причини внесення змін)

Обговорено та рекомендовано внесення змін науково-методичною комісію факультету___________________________________________________________

(назва факультету)

“_______” ______________ 20___ року, протокол №__________

Обговорено та рекомендовано внесення змін кафедрою ____________________

(назва кафедри)

____________________________________________________________________

“_______” _______________20___ року, протокол №_________

Додаток 2.12

Процес підготовки навчально-методичних посібників до видання

1. Аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу за формами навчання та підготовка пропозицій щодо розробки навчально-методичних посібників:

 • відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів, керівники навчальних центрів, методисти навчального відділу;

- термін: до 01 квітня (щороку).

2. Видання розпорядження про включення в індивідуальні плани роботи викладачів та плани роботи кафедр підготовки навчально-методичних посібників:

 • відповідальні: перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи, керівник навчального відділу;

- термін: до 15 квітня (щороку).

3. Включення в індивідуальні плани роботи викладачів та плани роботи кафедр розробки навчально-методичних посібників:

 • відповідальні: викладачі, завідувачі кафедр;

 • термін: до 15 червня (щороку);

4. Підготовка плану видань навчально-методичних посібників на навчальний рік, розгляд на засіданні Вченої ради академії та затвердження ректором:

 • відповідальні: перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи, керівник навчального відділу;

 • термін: до 01 липня (щороку).

5. Підготовка рукопису навчально-методичного посібника; його рецензування (дві внутрішні рецензії), розгляд на засіданні кафедри та подання на експертизу у навчальний відділ:

 • відповідальні: завідувачі кафедр, автори;

 • термін: згідно з планом видань навчально-методичної літератури.

6. Експертиза рукопису навчально-методичного посібника:

 • відповідальні: керівник навчального відділу, методисти;

 • термін: протягом двох тижнів.

7. Підготовка рукопису навчально-методичного посібника до розгляду на засіданні науково-методичної комісії факультету, підготовка проекту рішення науково-методичної комісії факультету щодо рекомендації до друку:

 • відповідальні: методисти, автори;

 • термін: за тиждень до початку засідання науково-методичної комісії.

8. Розгляд рукопису навчально-методичного посібника на засіданні науково-методичної комісії факультету:

 • відповідальні: декан факультету;

 • термін: згідно з планом роботи науково-методичної комісії.

Продовження додатка 2.10

9. Тиражування науково-методичного посібника , підготовка актів на передачу посібника у бібліотеку, на кафедру, авторам:

 • відповідальні: методист навчального відділу, завідувач кафедри;

 • термін: протягом тижня.

10.Внесення електронної версії навчально-методичного посібника в інформаційну систему менеджменту навчального закладу та електронний каталог:

 • відповідальні: автори, завідувач кафедри, директор бібліотеки;

 • термін:до початку навчального року (семестру).

Методичне видання

Автори-укладачі

Терещенко Тетяна Євгенівна

Редіна Наталя Іванівна

Лебідь Людмила Володимирівна

Малигіна Лариса Іванівна