Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / Міжнародний менеджмент Заоч. Маг. 2013.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
175.05 Кб
Скачать

Передмова

Навчально-методичний посібник з дисципліни "Міжнародний менеджмент" підготовлений з метою надати допомогу студентам у вивченні теоретичного матеріалу, набутті та розвитку навичок управління сучасними організаціями, що функціонують у міжнародному діловому середовищі.

Радикальні зміни, які відбуваються в українській економіці, зокрема розширення масштабу міжнародних ділових операцій вітчизняних компаній, потребують від вищої школи забезпечити підготовку кваліфікованих менеджерів, які могли б працювати в організаціях різноманітних галузей національної економіки, які так чи інакше залучені у міжнародні економічні зв'язки. Більше того, навіть менеджери організацій, які орієнтовані на внутрішній ринок, все частіше стикаються з різноманітними аспектами міжнародного менеджменту, оскільки, по-перше, у всякому випадку конкурують з іноземними виробниками на своєму ринку, і, по-друге, мають можливість вступати в кооперацію з фірмами різних країн, що являється необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності.

Міжнародний менеджмент необхідно вивчати з таких причин. По-перше, всі організації, в яких студенти будуть працювати в майбутньому, так чи інакше залучені у процес глобалізації економіки. По-друге, менеджер не повинен допускати відставання від своїх майбутніх конкурентів. Відсутність знань та навичок у сфері міжнародного бізнесу може стати серйозною перешкодою на шляху кар'ерного зросту. По-третє, сучасний спеціаліст повинен бути в курсі останніх досягнень у сфері технологій управління, багато з яких розроблені і розробляються за межами України. По-четверте, сучасний спеціаліст повинен бути компетентним у питаннях національної культури. Менеджери все частіше будуть підтримувати контакти з колегами, споживачами, постачальниками і конкуруючими фірмами з країн з різною культурною спадщиною.

Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення семи тем.

У першій темі "Міжнародне ділове середовище" розглядаються особливості економічного розвитку і ділові можливості в різних країнах, правові, науково-технічні, політичні, а також культурні, етичні і соціальні умови ведення ділових операцій. Значна увага приділена вивченню ділових поглядів на зміст теорій світової торгівлі, інвестицій, міжнародної валютної системи, операцій, які здійснюються на валютних та світових фінансових ринках.

У другій темі "Міжнародний стратегічний менеджмент" розглядаються стратегічні аспекти ведення міжнародного бізнесу, класифікація міжнародних корпоративних стратегій, процес формування стратегій міжнародної компанії, фактори, які визначають способи проникнення на міжнародні ринки.

В наступних темах передбачено вивчення не тільки визначених видів ділової активності національних компаній у сфері зовнішньоекономічної діяльності, але й управління у міжнародних організаціях (маркетинг, управління операціями (виробничий менеджмент), фінансовий менеджмент, фінансовий і управлінський облік, управління людськими ресурсами).

1. Програма навчальної дисципліни

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Міжнародний менеджмент” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці», 03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050803 «Оподаткування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та процеси функціонування міжнародного бізнесу, інструменти і методи управління міжнародним бізнесом.

Міждисциплінарні зв’язки: «Макроекономіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Виробничий менеджмент», «Організаційна поведінка», «Фінансовий менеджмент», «Управління трудовими ресурсами», «Міжнародна економіка» та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль1. Концепції міжнародного менеджменту

Змістовий модуль 2. Функції міжнародного менеджменту