Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародний менеджмент / Міжнародний менеджмент Заоч. Маг. 2013.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
175.05 Кб
Скачать

Питання:

1. Дайте загальну характеристику основних етичних проблем і проблем соціальної відповідальності, які ілюструє даний приклад.

2. Якби ви були керівником тютюнової компанії, які міри ви застосували б у сучасних умовах, щоб захистити можливості вашої компанії для ведення бізнесу в закордонних країнах?

3. Чи зможуть коли-небудь інші виробники тютюнових виробів (скажімо, японські компанії), на вашу думку, вийти на ринок США? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. У культурному середовищі більшості країн Азії курити дозволено тільки чоловікам. Чи повинні іноземні виробники тютюнових виробів поважати культурні цінності цих країн і направляти зусилля по маркетингу своєї продукції тільки на чоловіків? Чи варто направляти ці зусилля й на жінок?

5. У лютому 1998 р. Державний департамент США змінив свою політику в сфері тютюнової індустрії, давши вказівки посольствам США у всіх іноземних державах припинити активне просування продукції американських тютюнових компаній на ринки цих країн. Крім того, на співробітників посольств був покладений обов'язок «підтримувати місцеві закони й нормативні акти, спрямовані на боротьбу з палінням, а не протидіяти їхньому застосуванню (навіть якщо вони можуть скоротити обсяг продажів продукції американських компаній), доти поки ці закони застосовуються рівною мірою як стосовно вітчизняних, так і стосовно імпортованих тютюнових виробів». Чи згодні ви з такою зміною політики уряду США? Як ви уявляєте собі відповідну роль уряду США з маркетингу тютюнових виробів за кордоном?

6. Якої політики варто дотримуватися уряду США з урахуванням планів ВІЗ, спрямованих на скорочення споживання тютюнових виробів у масштабах усього світу? Яку позицію доцільно було б зайняти компаніям Philip Morris, R.J. Reynolds й British American Tobacco у цій ситуації?

Рекомендована література /1/, /2/, /3/, /4/,/5/,/6/,/8/,/10/

3. Контрольні заходи

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою за результатами:

 • Виконання класної контрольної роботи.

 • Здачі іспиту.

Іспит проводиться у письмовій формі.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю знань, вмінь та навичок студентів та іспиту. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит від 0 до 40 балів (включно).

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною шкалою та шкалою ECTS. Критерії та шкала оцінювання знань вмінь та навичок студентів доводяться до відома студентів до початку занять.

Перелік питань до іспиту

 1. Суть та характерні риси міжнародного менеджменту.

 2. Загальна характеристика міжнародного ділового середовища.

 3. Соціально-культурне середовище міжнародного бізнесу

 4. Основні теорії міжнародної торгівлі і міжнародних інвестицій.

 5. Формування національної торгівельної політики.

 6. Міжнародне співробітництво в зовнішньоторговельних відносинах.

 7. Задачі міжнародного стратегічного менеджменту.

 8. Аналіз зарубіжних ринків та стратегії проникнення.

 9. Міжнародні стратегічні альянси.

 10. Міжнародні організаційні структури.

 11. Міжнародний контроль.

 12. Міжнародне управління маркетингом.

 13. Продуктова політика МНК.

 14. Цінова політика МНК.

 15. Просування товару у МНК

 16. Дистрибуція товарів у міжнародних компаніях.

 17. Природа міжнародного операційного менеджменту.

 18. Виробничий менеджмент.

 19. Міжнародні операції з надання послуг.

 20. Управління ефективністю на міжнародних підприємствах.

 21. Фінансові аспекти міжнародної торгівлі.

 22. Управління валютними ризиками.

 23. Міжнародні джерела фінансування капіталу.

 24. Міжнародне оподаткування.

 25. Особливості та принципи управління трудовими ресурсами в міжнародних компаніях.

 26. Система управління людськими ресурсами у міжнародних компаніях.

 27. Трудові відносини у зарубіжних країнах.

 28. Сутність етики та соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі

 29. Управління етикою у зарубіжних країнах.

 30. Правове регулювання етики та соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі