Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Наочний посібник 2007.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
543.23 Кб
Скачать

Приклад форми для здійснення управління за цілями

Цілі та показники діяльності

Значимість показника

Характеристика результатів

Стандарти

Результати

Терміни

цільові

досягнуті

цільові

досягнуті

Доставка про­дукції

0,3

% поставок у строк

95 %

Якість роботи

0,25

% відмовлень, рек­ламацій

5%

Ефективність

роботи

0,2

Затрати на доставку одиниці продукції Використання транспорту й облад­нання

200 грн.

90%

Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу План

 1. Мотивація персоналу, її сутність і значення. Матеріальна мотивація трудової діяльності.

 2. Заробітна плата як основна мотивувальна функція. Організація заробітної плати.

 3. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати.

 4. Системи оплати праці.

 5. Організація преміювання персоналу.

 6. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.

Мотивація персоналу є ефективним способом управління працею, що забезпечує активізацію людського фактора з метою досягнення цілей підприємства.

Чинники, що змушують працівника активізувати свою працю:

 • потреби;

 • інтереси;

 • мотиви;

 • стимули.

Рис. 13.1. Модель мотивації через потреби

Рис. 13.2. Взаємозв’язок заробітної плати, ефективності та доходів

Рис. 13.3. Організація заробітної плати за умов ринкової економіки

Тема 14. Соціальне партнерство в організації План

 1. Сутність, значення, форми соціального партнерства

 2. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів

 3. Порядок ведення переговорів і укладання колективного договору

 4. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання

 5. Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства

Соціальне партнерство – це система відносин у соціально-трудовій сфері, що спрямована на узгодження і захист інтересів найманих працівників і роботодавців.

Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу План

 1. Сутність поняття «ефективність менеджменту персоналу»

 2. Витрати на персонал

 3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу

 4. Економічна ефективність менеджменту персоналу

 5. Соціальна ефективність менеджменту персоналу

Ефективність менеджменту персоналу – це характеристика якості, корисності управління людськими ресурсами на підприємстві.

Потрійний ефект економічної ефективності:

 • удосконалення організації виробництва;

 • удосконалення організації праці;

 • соціально-економічний ефект.

Рис. 15.1. Схема взаємодії складників ефективності менеджменту персоналу

Види стимулювання в організації стимулювання

матеріальне

нематеріальне

грошові

виплати

негрошові

виплати

 • заробітна плата;

 • відрахування від прибутку;

 • доплати;

 • надбавки;

 • компенсації;

 • позички;

 • пільгові кредити

соціальні:

 • мед. обслуговування;

 • страхування;

 • путівки;

 • харчування;

 • оплата транспортних видатків;

функціональні:

 • покращання організації праці;

 • покращання умов праці

соціально-психологічне:

 • суспільне визначення;

 • підвищення престижу;

творче

 • підвищення кваліфікації;

 • стажування;

 • відрядження

вільний час:

 • додаткова відпустка;

 • гнучкий графік роботи