Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Наочний посібник 2007.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
543.23 Кб
Скачать

Основні напрями бюрократичної та патерналістської моделей менеджменту персоналу

Бюрократична модель

Патерналістська модель

Індивідуум

Група

Конкуренція

Співробітництво

Нам

Ми

Підкорення

Компроміс

Противники

Партнери

Обвинувачення

Відповідальність

Підозра

Довіра

Хаотичність

Заплановані зміни

Поліцейський

Помічник

Зараз

Перспектива

Сегментація

Інтеграція

Обмеження інтересів

Широкий системний погляд

«Поділ пирога на частини»

«Збільшення пирога»

Витрати на робочу силу

Капіталовкладення в розвиток людського фактора

Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу План

 1. Законодавчі акти про працю в Україні як засоби регулювання трудової діяльності персоналу організації. Нормативно-правова база менеджменту персоналу.

 2. Науково-методичне та інформаційне забезпечення менеджменту персоналу.

 3. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу.

 4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу – це нормативно-правова та інформаційна база, науково-методичне, кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення, яке необхідне для ефективного функціонування системи менеджменту персоналу.

Рис. 3.1. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу План

 1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного управління.

 2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу.

 3. Комунікації в управлінні персоналом.

 4. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання.

 5. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації.

Результативність діяльності керівника залежить від таких факторів:

 • особисті якості;

 • досвід роботи на керівній посаді;

 • освіта в галузі управління;

 • бажання працювати керівником.

Обов’язкові здібності керівника:

 • технічні;

 • аналітичні;

 • діагностичні;

 • концептуальні;

 • комунікативні.

Сім груп якостей, необхідних керівнику:

 • морально-етичні;

 • дисципліна та ставлення до праці;

 • рівень знань;

 • організаційні здібності;

 • забезпечення ефективної системи управління;

 • риси характеру (врівноваженість, наполегливість);

 • здоров’я, стаж роботи, зовнішній імідж.

Психологічні якості:

 • атракція;

 • чесність, порядність, правдивість, відповідальність;

 • справедливість, доброзичливість;

 • знання людської психології, методів впливу;

 • емпатія;

 • толерантність;

 • уміння мислити проблемно і перспективно.

Стиль конкуренції

Стиль співробітництва

Активні дії

Міра, у якій людина намагається задовольнити власні інтереси

Стиль компромісу

Стиль ухилення

Стиль пристосування

Пасивні дії

Індивідуальні дії

Спільні дії

Міра, у якій людина намагається задовольнити інтереси іншої сторони

Рис. 4.1. Сітка Томаса-Кілмена

Тема 5. Кадрова служба та кадрове діловодство

План

 1. Організація кадрової служби. Завдання та функції кадрової служби.

 2. Основні вимоги до організації діловодства кадрових служб.

 3. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів.

 4. Комп’ютеризація кадрового діловодства.

Відділ кадрів – структурний підрозділ загальної системи управління, на який покладаються обов’язки реалізації кадрової політики підприємства.

Кадрове діловодство – це діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи з документами особового складу з питань оформлення, прийняття, переведення, звільнення обліку, атестації, навчання, підвищення кваліфікації, стажування, пенсійного забезпечення працівників.