Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Наочний посібник 2007.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
543.23 Кб
Скачать

Тема 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації План

  1. Стратегія розвитку організації та її вплив на формування кадрової політики.

  2. Кадрова політика організації.

  3. Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на побудову кадрової стратегії.

  4. Моделі ринку праці та політика менеджменту персоналу.

Стратегія та політика менеджменту персоналу організації – це система теоретичних поглядів, ідей, принципів, які визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми та методи.

Стратегія менеджменту персоналу розробляється керівництвом організації і офіційно проголошується у загально корпоративних документах: статуті підприємства, колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку та інших документах.

Стратегія менеджменту персоналу є елементом загальної стратегії організації.

Політика менеджменту персоналу базується на стратегії і являє собою стратегічну лінію поведінки роботодавця стосовно найманих працівників.

Стратегічне управління організацією


Стратегічне управління персоналом

Менеджмент персоналу

Повсяк-денна робота з персона-лом


Рис. 2.1. Взаємозв’язок стратегії та політики менеджменту персоналу із загальною стратегією розвитку організації та кадровою роботою

Таблиця 2.1.

Порівняльна характеристика відкритої та закритої політики менеджменту персоналу

Кадрові процеси

Характеристики політики менеджменту персоналу

відкритої

закритої

Набір персоналу

Ситуація високої конкуренції на ринку праці

Ситуація дефіциту робочої сили, відсутність припливу нових працівників

Адаптація персоналу

Можливість швидкого включення в конкурентні відносини, упровадження нових для організації підходів, запропонованих новачками

Ефективна адаптація за рахунок інституту наставників, високої згуртованості колективу. Приєднання до традиційних підходів

Навчання та розвиток персоналу

Частіше здійснюється в зовнішніх центрах, сприяє запозиченню нового

Частіше проводиться у внутрішньо-корпоративних центрах, сприяє формуванню єдиного погляду, загальних технологій, адаптованих до діяльності організації

Просування персоналу

Обмежена можливість кар’єрного зростання, тому що переважає тенденція набору персоналу ззовні

Перевага під час призначення на вищі посади завжди віддається співробітникам організації, здійснюється планування кар’єри

Мотивація та стимулювання праці

Перевага віддається стимулюванню (зовнішня мотивація)

Перевага віддається мотивації (задоволення потреби в стабільності, безпеці, соціальному сприйнятті)

Упровадження інновацій

Постійний інноваційний вплив з боку нових співробітників. Основний механізм інновацій – контракт, визначення відповідальності співробітників та організації

Необхідність спеціально ініціювати процес розроблення інновацій, високе почуття причетності та відповідальності за зміни ситуації на краще за рахунок усвідомлення єдності цілей працівника та організації

Рис. 2.2. Сфери менеджменту персоналу організації

Таблиця 2.2