Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Менеджмент персоналу / Менеджмент персоналу Наочний посібник 2007.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
543.23 Кб
Скачать

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку – це нормативний документ внутрішнього використання, який розробляється з метою регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві та підвищення ефективності використання робочого часу.

Розробляються на базі типових правил внутрішнього трудового розпорядку власником або вповноваженим ним органом і затверджуються на загальних зборах трудового колективу.

Типова структура Правил внутрішнього трудового розпорядку:

 1. Загальні положення.

 2. Приймання на роботу.

 3. Права і обов’язки персоналу підприємства.

 4. Робочий час і час відпочинку.

 5. Відпустки.

 6. Відрядження та переведення на нове місце роботи.

 7. Заробітна плата, соціальне страхування й компенсації.

 8. Заохочувальні та дисциплінарні заходи.

 9. Розірвання трудового договору.

Режим праці та відпочинку

Режим праці та відпочинку – це регламентоване чергування періодів роботи та перерв на відпочинок протягом робочої зміни, доби, тижня, року.

Види режиму праці й відпочинку:

 • Змінний режим – визначає загальну тривалість робочої зміни, час її початку та закінчення, тривалість обідньої перерви, праці, а також частоту регламентованих перерв на відпочинок;

 • Добовий режим – охоплює кількість змін роботи за добу, час відновлення працездатності між змінами;

 • Тижневий режим – передбачає різні графіки змінності, кількість і порядок надання вихідних днів, порядок переходу працівників з однієї зміни в іншу.

 • Річний режим праці й відпочинку визначає кількість робочих та неробочих днів у даному періоді, кількість працівників, які йдуть у відпустку, тривалість основних та додаткових відпусток та їхній графік.

Працездатність людини – це фізіологічний показник, який відображає взаємозв’язок людини з умовами зовнішнього середовища й характером трудової діяльності.

Регламентування діяльності структурних підрозділів

Структурний підрозділ – це спеціально створений орган управління з чітко окресленими завданнями, правами та відповідальністю за конкретну ділянку роботи.

Положення про структурний підрозділ – це організаційно-правовий документ, який регламентує діяльність конкретної структурної одиниці в складі організації.

Структура положення про структурний підрозділ:

 1. Загальна частина.

 2. Основні завдання.

 3. Функції.

 4. Структура.

 5. Службові взаємозв’язки з іншими підрозділами.

 6. Права.

 7. Відповідальність.

Регламентування діяльності посадових осіб

Посадова інструкція – це організаційно-правовий документ, що регламентує діяльність посадової особи.

Структура посадової інструкції для професіоналів:

 1. Загальні положення.

 2. Завдання та обов’язки.

 3. Права.

 4. Відповідальність.

 5. Повинен знати.

 6. Кваліфікаційні вимоги.

Рис. 10.1. Типова крива працездатності людини протягом робочої зміни

традиційний графік роботи

8 12 13 17

гнучкий графік роботи

7 9 11 12 13 14 17 19

Умовні позначення:

 • змінний (гнучкий) час

 • фіксований час

 • обідня перерва

Рис. 10.2. Варіанти традиційного та гнучкого графіка роботи

Тема 11. Створення сприятливих умов праці

План

 1. Фактори та елементи умов праці.

 2. Державне регулювання умов праці.

 3. Класифікація та оцінювання умов праці.

 4. Засоби компенсації впливу несприятливих умов праці.

 5. Основні напрями та ефективність поліпшення умов праці.

Умови праці – це сукупність факторів трудового й виробничого середовища, у якому здійснюється діяльність людини.

Створення сприятливих умов праці – одне з найголовніших завдань суспільства і важлива складова менеджменту персоналу.

Фактори умов праці

Рис. 11.1 Класифікація факторів формування умов праці, елементи умов праці та напрями впливу умов праці на працівника

Таблиця 11.1

Категорії важкості праці

Категорії важкості праці

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Інтегральна бальна оцінка

до 18

від 19 до 33

від 34 до 45

від 46 до 53

від 54 до 58

від 59 до 69

Доплати за умови праці

-

-

4-8 %

12-16 %

20%

24%

Рис. 11.2. Зайнятість в несприятливих та небезпечних умовах праці за сферами діяльності