Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Процес підготовки до видання підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України

1. Аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу та надання пропозицій щодо необхідності видання підручників (навчальних посібників):

- відповідальні: директор бібліотеки, декани, завідувачі кафедр;

- термін: до 01 квітня (щороку)

2. Видання розпорядження про включення в індивідуальниі плани роботи викладачів та плани роботи кафедр підготовки підручників (навчальних посібників):

- відповідальні: проректор з наукової роботи; керівник науково-методичного відділу;

- термін: до 15 квітня (щороку)

3. Включення в індивідуальні плани роботи викладачів та плани роботи кафедр підготовку підручників (навчальних посібників)

- відповідальні: викладачі, завідувачі кафедр;

-термін: до 15 червня (щороку)

4. Підготовка плану видань наукової літератури на навчальний рік, розгляд Вченою радою академії та затвердження ректором

- відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник науково-методичного відділу;

- термін: до 01 липня (щороку)

5. Підготовка рукопису підручника (навчального посібника) до видання:

5.1. Підготовка рукопису.

5.2. Рецензування рукопису.

5.3. Коригування рукопису згідно з зауваженнями рецензентів та підготовка відповіді на зауваження рецензентів.

5.4. Підготовка плану документів відповідно до п. 2.4 Порядку надання навчальної літератури, засобам навчання, навчальному обладнанню грифу та свідоцтв.

5.5. Розгляд рукопису на засіданні кафедри

5.6. Експертиза рукопису редакційно-видавничим відділом

- відповідальні: автори;

- термін: згідно з планом видання:

6. Підготовка рукопису до розгляду на засіданні Вченої ради академії, підготовка проекту рішення Вченої ради академії щодо рекомендації підручника або навчального посібника до друку

- відповідальні: РВВ, автори

- термін: не пцізніше ніж за 10 днів до засідання

Продовження додатка 1.17

7. Розгляд рукопису підручника або навчального посібника на засіданні Вченої ради академії

-відповідальні: проректор з наукової роботи

8. Опрацювання рукопису в редакційно-видавничому відділі

● Літературне і технічне редагування рукопису

● Узгодження правок з авторами

● Остаточна підготовка рукопису і супроводжувального пакета документів згідно з п. 2.4 Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання, навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України.

- відповідальні: РВВ, автори

- термін: згідно з планом видання:

9. Направлення рукопису і супроводжувального пакета документів до Міністерства освіти і науки України

- відповідальні: начальник РВВ, автори

- термін: згідно з планом видання:

10. У разі зауважень незалежних експертів від Міністерства освіти і науки України:

10.1. Доопрацювання рукопису.

10.2. Підготовка відповіді на зауваження рецензентів.

10.3. Повторнае відправлення доопрацьованого рукопису в МОН України

- відповідальні: автори; начальник РВВ

11. Після отримання листа про присвоєння Грифа підготовка рукопису до тиражування, укладення договорів з типографіями:

- відповідальні: начальник РВВ, технічні редактори

- термін: протягом 3-х місяців після надання грифа

12. Розповсюдження виготовленого тиражу видання згідно з п. 4 Положення про організацію редакційно-видавничої діяльності у Дніпропетровській державній фінансовій академії, затвердженого наказом ДДФА № 699 від 22.06.2010 р.

- відповідальний: начальник РВВ

Додатки до розділу 2 «Навчально-методичні посібники»

Додаток 2.1. Зразок оформлення обкладинки навчально-методичного посібника.

Додаток 2.2. Зразок оформлення титульної сторінки навчально-методичного посібника.

Додаток 2.3. Зразок оформлення звороту титульної сторінки навчально-методичного посібника.

Додаток 2.4. Зразок оформлення розділу «Зміст» навчально-методичного посібника.

Додаток 2.5. Зразок розділу «Вступ (передмова)» до навчально-методичного посібника.

Додаток 2.6. Зразок структури розділу «Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи».

Додаток 2.7. Зразок структури розділу «Плани та методичні рекомендації до семінарських занять».

Додаток 2.8. Зразок структури розділу «Завдання та методичні рекомендації до практичних занять».

Додаток 2.9. Зразок структури розділу «Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання».

Додаток 2.10. Зразок оформлення контртитулу (останньої сторінки) навчально-методичного посібника.

Додаток 2.11.Зразок оформлення змін до навчально-методичного посібника.

Додаток 2.12. Процес підготовки навчально-методичного посібника.

Додаток 2.1