Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика викладання у вищій школі / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення рецензії на підручник (навчальний посібник)

Рецензія

на навчальний посібник

«Математичні моделі в управлінні персоналом"

авторів к.ф.-м.н., доцента кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара Шерстенникова Ю.В.,

к.ф.-м.н., доцента кафедри математичного моделювання та інформаційних систем в економіці Дніпропетровської державної фінансової академії Рудянової Т.М.

Навчальний посібник націлений на формування у студентів базового комплексу знань з методології побудови економіко-математичних моделей для вирішення фахових завдань та поглибленого аналізу проблем управління персоналом, що і є метою вивчення даної навчальної дисципліни.

Навчальний посібник складений відповідно до програми навчальної дисципліни і містить теоретичний матеріал, приклади, питання для самоконтролю, задачі для самостійного розв'язку, список рекомендованої літератури. У посібнику визначені основні принципи та інструментарій постановки задач управління персоналом, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використання в майбутній професійної діяльності.

Розробниками посібника узагальнені й систематизовані теоретичні надбання у сфері управління персоналом. Запропонована послідовність 10 тем і їхнє поєднання у три розділи створюють умови для логічного засвоєння змісту дисципліни. Питання, що розкривають сутність відповідних тем, забезпечують викладення методологічних основ дисципліни «Математичні моделі в управлінні персоналом».

У цілому навчальний посібник спрямований на поглиблене вивчення найбільш типових моделей в управлінні персоналом, методик їх побудови; опанування студентами теоретичних основ застосування економіко-математичних методів і моделей до завдань управління персоналом; набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні фахових завдань, що пов'язані з кадровим плануванням, аналізом, оцінкою ефективності використання трудового потенціалу, розробкою проектів підвищення показників продуктивності праці, а також з прийняттям та обґрунтуванням управлінських рішень за допомогою математичних методів та моделей.

Рецензований навчальний посібник з дисципліни „Математичні моделі в управлінні персоналом" відповідає вимогам щодо підготовки навчальної літератури для студентів (магістрів), які навчаються за спеціальностями 7.030505 (8.030505) "Управління персоналом та економіка праці" і може бути рекомендований до видання з грифом Міністерства освіти і науки України

Доктор економічних наук, професор,

академік Академії економічних наук України,

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Дніпропетровської державної фінансової академії А.Г. Бабенко

Додаток 1.12

Зразоки оформлення відповіді автора (авторів)

на зауваження рецензентів

Відповідь

на зауваженя рецензента В.Є. Момота

щодо навчального посібника

Математичне моделювання підприємницької діяльності”

авторів О.А. Рядна та Ю.В. Шерстенникова,

(Дніпропетровська державна фінансова академія)

Автори навчального посібника «Математичне моделювання підприємницької діяльності» щиро вдячні за уважний аналіз їхньої роботи і висловлені пропозиції щодо його удосконалення.

Зокрема, у своїй рецензії доктор економічних наук В.Є. Момот зауважив, що авторам доцільно було б розглянути важливе питанням підприємницької діяльності – проблему реалізації товарів і послуг, оскільки сучасні математичні підходи до цієї проблеми складають важливу частину освіти фахівця з економіки.

Автори врахували це зауваження, висвітливши проблему реалізації товарів і послуг у четвертій частині посібника «Реалізація товарів і послуг».

Автори: О.А. Рядно

Ю.В. Шерстенников

Додаток 1.13