Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Химия.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

1.6 Висновок

У результаті практичної роботи ми освоїти методи роботи в аналітичній лабораторії, а саме ми дізналися про хімічний посуд та його призначення, навчилися його мити, також дізнатися про зважений на аналітичних та технічних вагах, навчилися розчини й перевіряти їх концентрацію різними способами, а також перевірили концентрацію розчину титрометричним способом.

2 КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ

2.1 Первинні настроювання текстового редактора word

Надрукувати фрагмент тексту зі звіту. При цьому задати наступні параметри аркуша: верхнє й нижнє поле – 2см, ліве – 2,5см, праве – 2см. Як режим відображення виберіть Режим розмітки. Установите автоматичне розміщення переносів.

Дія скляних рідинних термометрів ґрунтується на відмінності коефіцієнтів теплового розширення термометричної речовини і оболонки, в якій вони знаходяться (термометричної склад або рідше кварцу). Скляні рідинні термометри відрізняються високою точністю, простотою пристрою і дешевизною, однак вони крихкі , непридатні для ремонту, і не можуть передавати показання на відстань (за винятком електроконтактних ртутних термометрів) [1].

Основними елементами конструкції термометра (рис. 2.1) є резервуар 1 з припаяними до нього капіляром 2, заповнені частково термометричною рідиною 3, і шкала 4.

2

4

3

1

1- резервуар; 2 - капіляр; 3– термометрична рідина; 4- шкала

Рисунок 2.1 – Скляний рідинний термометр

В якості термометричної рідини в більшості випадків використовується хімічно чиста ртуть. Ртуть не змочує скло, легко виходить у чистому вигляді, перебуває в рідкому стані в широкому діапазоні температур (від 38,84 до 356,58 °С). крім неї використовується: толуол, етиловий спирт, гас, петролейний ефір, пентан.

Конструктивно розрізняють паличні термометри і термометри з вкладеною шкалою. У паличних термометрів шкала наноситься на поверхню товстостінного капіляра. У термометрів із вкладенню шкалою капіляр і шкальні пластинка з нанесеною шкалою укладені в захисну оболонку, припаяні до резервуара [1].

Показання скляного термометра залежать не тільки від температури резервуара, але і від температури стовпчика рідини в капілярі, тому лабораторні прилади градуюють при повному зануренні термометра у вимірюване середовище до відлічуваний температурної позначки. Якщо глибина їх занурення не відповідає умовам градуювання, то в показання слід вносити поправку:

де n – число градусів у виступаючому стовпчику;

γ – температурний коефіцієнт розширення термометричної рідини в склі, К-1;

t – температура, що показує термометр, °С;

tBC – середня температура виступаючого стовпчика, виміряна допоміжним термометром, °С.

Технічні термометри градуюються при частковому зануренні на певну глибину і при певній температурі виступаючого стовпчика.

Термоелектроні матеріали і типи термопар. Значення развиваемой термо-ЕДС залежить від матеріалу термоелектронів і температури робочого і вільного кінця термометра. В якості термоелектродоів переважно застосовується ті метали і сплави, які розвивають порівняно великі термо-ЕДС. Застосування термометрів з більш високими значеннями термо-ЕДС збільшують надійність вимірювання температури. Створювана термометрами термо-ЕДС порівняно невелика вона становить не більше 8мВ на кожні 100 °С і при вимірюванні високих температур не перевищує 70 мВ.

До термоелектронних матеріалів, призначених для виготовлення термоелектричних термометрів, висувають ряд вимог:

  • жаростійкість і механічна міцність;

  • хімічна інертність;

  • термоелектрична однорідність;

  • стабільність і відтворюваність термоелектричної характеристики;

  • однозначна, бажано близька до лінійної, залежність термо-ЕДС від температури;

  • висока чутливість.

Жоден з існуючих в даний час матеріалів не задовольняє всім вимогам, тому для різних меж вимірювання використовується термоелектрони з різних матеріалів.

В якості термоелектронних матеріалів для виготовлення термометрів застосовується, головним чином, чисті метали та їх сплави. Найбільшого поширення набули: платина, платинородій, хромель,алюмель і копель. Для вимірювань в лабораторних установках знаходять також застосування мідь, залізо, константан та ін..

У стандартні нормалізовані вимоги до двадцяти типів термоелектричних перетворювачів (табл.2.1).

Таблиця 2.1 – Хімічний склад основних типів ТЕП і межі температур, що вимірюються

Тип термопар

позначення

Позначення градуювання (МЕК)

Хімічний склад термоєлектродів % мас.

Межі виміру температур, °С

позитивних

негативних

нижній

верхній

короткочасно

Хромель-алюмелева

ХА

K

Ni+9,5Cr

Ni+1Si+2,5Mn

-200

1200

1300

Хромель-коплева

ХК

L

Ni+9,5Cr

Cu+(42-44)Ni+0,5Mn+0,1Fe

-200

600

800

Хромель-константанова

ХКн

E

Ni+9,5Cr

Cu+(40-45)Ni+1,0Mn+0,7Fe

-200

700

900

Мідь-коплева

МК

M

Cu

Cu+(42-44)Ni+0,5Mn+0,1Fe

-200

100

-

Мідь-константанова

МКн

T

Cu

Cu+(40-45)Ni+1,0Mn+0,7Fe

-200

350

400

Залізо-константанова

ЖК

J

Fe

Cu+(40-45)Ni+1,0Mn+0,7Fe

-200

750

900

Ніхросіл-нісилова

НН

N

Ni+14,2Cr+1,4Si

Ni+4,4Si+0,1Mg

-270

1200

1300

Сильх- снилова

СС

I

Ni+9Cr+0,9Si

Ni+(2+2,8)Si

0

800

-

Платінородій-платінова

ПП13

ПП10

R

S

Pt+13Rh

Pt+10Rh

Pt

Pt

0

1300

1600

Платінородій-платінородієва

ПР

B

Pt+30Rh

Pt+6Rh

600

1700

-

Вольфрам реній-вольфрамренієва

ВР

A-1, А-2, А-3

W+5Re

W+20Re

0

220

2500