Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ сам.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
480.26 Кб
Скачать

Тема 7. Фінансування інноваційних процесів

Особливості інноваційного проекту як об'єкта інвестування.

Сучасні форми та методи фінансування інноваційних процесів. Державна підтримка інноваційної сфери (пряме фінансування, непрямі форми фінансової підтримки). Приватні фірми й організації. Ризикове (венчурне) фінансування нововведень: сутність, форми й особливості. Лізингове фінансування: сутність, форми й особливості.

Джерела фінансування інноваційної діяльності. Бюджетні кошти. Власні кошти підприємств. Боргові зобов'язання. Іноземні інвестиції. Позитивні й негативні сторони використання капіталу, що залучається. Можливості використання вітчизняними підприємствами різних джерел фінансування.

Тема 8. Особливості ціноутворення на науково-технічну продукцію

Поняття, основні фактори й методи ціноутворення на нововведення.

Види цін на нововведення. Принципи визначення ціни унікального нововведення. Розрахунок базової ціни нововведень. Лімітна ціна. Договірна ціна. Прейскурантні ціни. Східчаста ціна. Оптова ціна. Ціна споживання.

Вартість ліцензії.

Методи оплати інжинірингових послуг. Поняття інжинірингу. Основні методи оплати робіт з інжиніринга (погодинна оплата, виплата фактичних витрат плюс фіксована винагорода, оплата у відсотках від вартості будівництва).

Тема 9. Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності

підприємства

Призначення експертизи нововведень та її зміст. Головна задача й основні функції експертизи. Види аналізу інноваційних проектів.

Види ефекту від реалізації інновацій. Поняття ефекту інноваційної діяльності. Основні види ефекту та їхня характеристика.

Сучасні підходи до оцінки й відбору інноваційних проектів. Порядок оцінки й відбору нововведень. Основні методи оцінки й відбору інноваційних проектів (складання переліку критеріїв, бальна оцінка, інші методи).

Економічне обґрунтування нововведень. Основні принципи й методологічні підходи до економічного обґрунтування інноваційних проектів. Фінансово-економічні принципи планування й реалізації нововведень.

Показники оцінки ефективності інновацій. Показники порівняльної ефективності інноваційних проектів. Показники абсолютної ефективності (чиста дисконтована вартість, індекс прибутковості, дисконтований період окупності, внутрішня норма прибутковості, середньозважена вартість капіталу).

4 Опис методу гірлянд випадковостей і асоціацій

Для викладення даного методу спочатку буде представлений його алгоритм у словесному вираженні, а далі буде наведено докладний приклад.

ПЕРШИЙ КРОК. Визначення синонімів об'єкта.

ДРУГИЙ КРОК. Вибір випадкових об'єктів.

ТРЕТІЙ КРОК. Складання комбінацій з елементів гірлянди, синонімів об'єкта й елементів гірлянди випадкових об'єктів.

Комбінації складаються з двох елементів шляхом спроби об'єднання кожного синоніма розглянутого об'єкта з кожним випадковим об'єктом.

ЧЕТВЕРТИЙ КРОК. Складання переліку ознак випадкових об'єктів.

Визначаються ознаки випадково обраних об'єктів з можливо великою кількістю ознак протягом обмеженого часу (2‑3 хв.). Успіх пошуку значною мірою залежить від широти охоплення ознак випадкових об'єктів, тому доцільно застосовувати як основні, так і другорядні ознаки. Для зручності складається таблиця ознак, в одному стовпці якої зазначені випадкові об'єкти, а в іншому (навпроти) – ознаки цих випадкових об'єктів.

П'ЯТИЙ КРОК. Генерування ідей шляхом почергового приєднання до технічного об'єкта і його синонімів ознак випадково обраних об'єктів.

ШОСТИЙ КРОК. Генерування гірлянд асоціацій. По черзі з ознак випадкових об'єктів, виявлених на четвертому кроці, генерують вільну асоціацію, потім до неї генерують вільну асоціацію і т.д. Таким чином отримуємо гірлянди вільних асоціацій. Для кожної з окремих ознак вони можуть бути практично необмежено довгими, тому генерування варто обмежити за часом або кількістю елементів гірлянди. Якщо генерування гірлянд асоціацій проводиться колективно, то кожен член колективу займається цим самостійно.

СЬОМИЙ КРОК. Генерування нових ідей. До елементів гірлянд синонімів технічного об'єкту намагаються приєднати елементи гірлянд асоціацій.

ВОСЬМИЙ КРОК. Вибір альтернативи. На цьому кроці вирішується питання – продовжувати генерування гірлянд асоціацій або їх уже досить для відбору корисних ідей. Якщо за попередньою оцінкою таких ідей мало, можна продовжити створення гірлянд асоціацій, починаючи з якого-небудь нового елемента гірлянд, створених на шостому кроці, і діючи подібним же чином.

ДЕВ'ЯТИЙ КРОК. Оцінювання і вибір раціональних варіантів ідей. Серед безлічі нераціональних, тривіальних і навіть безглуздих ідей, як правило, завжди знаходяться оригінальні і раціональні. Якщо протягом короткого часу можна знайти кілька десятків варіантів рішення, то цілком задовольнить положення, при якому хоча б 5-6 варіантів виявляться раціональними.

ДЕСЯТИЙ КРОК. Вибір оптимального варіанта.

Приклад використання методу

Для демонстрації методу гірлянд поставимо задачу розширення асортименту годинникового заводу, тому візьмемо для модернізації такий об'єкт як годинник.

  1. На першому кроці ми одержимо гірлянду синонімів слова годинник (іменники): годинник – будильник – секундомір – хронометр.

  2. На другому кроці виберемо п'ять випадкових об'єктів (іменники), використовуючи для цього орфографічний словник і генератор випадкових чисел. Генератор чисел видає групу з трьох чисел, які визначають сторінку, номер стовпця і номер слова в стовпці. При проведенні експерименту вийшла наступна п'ятірка слів: касета, пролісок, транспарант, постіль, фетр.

  3. На третьому кроці одержуємо наступну комбінацію синонімів і випадкових об'єктів: годинник з касетою, годинник із проліском, годинник на транспаранті, годинник у постелі, годинник у фетрі, будильник з касетою, будильник для постелі, будильник з фетром, секундомір з касетою і т.д. Результати зберігаємо для кроку 9.

  4. На четвертому кроці одержимо таблицю отриманих на попередньому кроці випадкових об'єктів і їхніх ознак (прикметники):

Випадковий об'єкт

Ознаки

Касета

Пластмасова, тендітна, музична.

Пролісок

Блакитний, маленький, пахучий.

Транспарант

Великий, важкий, барвистий.

Постіль

Чиста, м'яка, тепла, широка.

Фетр

Густий, колючий, теплий.

  1. Комбінуючи предмет, який модернізуємо, і його синоніми з ознаками випадкових об'єктів одержуємо: пластмасовий годинник, тендітний будильник, блакитний годинник, музичний годинник, маленький годинник, будильник із запахом, великий годинник, важкий будильник, барвистий секундомір, чистий годинник, м'який будильник, теплий годинник, широкий секундомір, теплий секундомір, густий годинник, колючий будильник і т.д. Результати зберігаємо для кроку 9.

  2. На даному кроці будемо генерувати гірлянди вільних асоціацій (іменники), основою яких будуть ознаки випадкових об'єктів. Наприклад, ознака "пластмасовий" дає асоціацію "пластмаса", на основі "пластмаса" отримуємо асоціацію "ручка", яка, у свою чергу, дає наступну асоціацію "папір", з "папір" асоціюється "вогонь". Таким чином отримуємо гірлянду асоціацій:

Ознака

Гірлянда асоціацій

Пластмасовий

Пластмаса - ручка - папір - вогонь

Тендітний

Скло - склянка - вода - дощ

Блакитний

Небо - сонце - літо - спека

Пахучий

Парфуми - жінки - квіти - весна

Важкий

Гиря - спорт - змагання - призи

Барвистий

Журнал - комп'ютер - дискети - програми

  1. Синтезуючи гірлянду асоціацій і синоніми предмета, який модернізуємо, одержимо наступні комбінації: годинник у ручці, вогненний годинник, скляний годинник, водний годинник, сонячний годинник, годинник у парфумах, жіночий годинник, кольоровий годинник, гирьовий годинник, спортивний годинник, призовий годинник, скляний будильник, водний будильник, призовий будильник, водний секундомір, комп'ютерний секундомір і т.д. Результати зберігаємо для кроку 9.

  2. На даному кроці вирішуємо не продовжувати процес генерування ідей, тому що їх уже досить.

  3. Вибираючи з безлічі отриманих у попередніх кроках ідей тільки раціональні і відсіваючи ті рішення, які уже втілені в життя (будильник з касетою, годинник з музикою, жіночій годинник, підводній годинник, гирьовий годинник, спортивній годинник, годинник у ручці, комп'ютерний секундомір і т.д.), одержимо наступні комбінації: будильник із запахом, годинник у парфумах, теплий годинник, призовий годинник.

  4. На останньому етапі вибір рішень повинні робити "представники виробництва".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.