Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ сам.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
480.26 Кб
Скачать

Тема 4. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства та його

продукції

Техніко-технологічний стан підприємства. Змістовна характеристика техніко-технологічного стану підприємства. Засоби та методи оцінки ефективності існуючого техніко-технологічного стану.

Напрями технічного розвитку підприємства. Здатність підприємства до технологічних змін. Сукупність напрямів технічного розвитку підприємства. Темпи технологічних змін. Вибір найбільш ефективного напряму із сукупності можливих. Співвідношення типів і фаз інноваційного процесу.

Оновлення продукції. Аналіз доцільності виробництва певного виду продукції. Оцінка ринкових та виробничих можливостей створення нової продукції. Процес оновлення асортименту продукції, яка виробляється, та його функціонально-економічне обґрунтування. Склад інформації для створення наукомісткої та високотехнологічної продукції.

Тема 5. Організаційні форми забезпечення та впровадження

інноваційної діяльності

Моделі організації інноваційної діяльності. Ризикове (венчурне) підприємництво. Японська модель організації інноваційного процесу. Міжфірмова кооперація в європейських країнах. "Стратегічні альянси" у галузях високих технологій.

Основні форми інтеграції науки й виробництва. Взаємодія академічної науки з промисловістю. Технопаркові структури. "Технологічна кооперація". Великомасштабні науково-технічні проекти.

Тема 6. Система регулювання та стимулювання інноваційної

діяльності підприємства

Ринок інноваційної продукції.Визначення ринку інноваційної продукції. Суб'єкти й об'єкти ринку інновацій. Відмінні риси ринку інновацій. Фактори, що обумовлюють ринкову невизначеність.

Основні передумови державного регулювання. Обмеженість й недосконалість ринкових механізмів. Роль держави в управлінні інноваційними процесами. Регулюючі функції держави.

Державна інноваційна політика.Поняття державної інноваційної політики. Головна мета, задачі й найважливіші принципи державної інноваційної політики. Пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки. Загальна схема формування та реалізації пріоритетних напрямків НТП.

Інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Пряме регулювання. Непрямі методи. Негативні сторони прямого державного регулювання. Програми науково-технічного й інноваційного розвитку. Пільгове оподатковування інноваційної діяльності. Амортизаційна політика. Пасивні інвестиції. Податкові пільги по інвестиціях у нові виробничі фонди.

Законодавство України в інноваційній сфері. Роль законодавчої системи в прискоренні інноваційних процесів. Основні нормативно-правові акти України щодо інноваційної діяльності.

Правовий захист інновацій та ліцензійна політика. Трансферт інновацій та його форми. Доцільність оформлення охоронних документів на нові досягнення. Види охоронних прав. Патенти. Переваги й недоліки патентної системи компенсації витрат на НДДКР. Ліцензії та їхні види. Доцільність платного використання нових досягнень іншими суб'єктами. Види ліцензійних платежів.

Інноваційна діяльність і конкуренція. Особливості конкуренції в інноваційній сфері, які обумовлюють необхідність її розвитку. Основні прояви конкуренції. Система факторів конкурентоздатності інноваційної організації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.