Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
маркет - заочн.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
144.9 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Завдання та методичні вказівки

до виконання на контрольної роботи з курсу “МАРКЕТИНГ”

(для студентів заочної форми навчання за спеціальністю

6.030500 – „Управління персоналом і економіка праці”)

2010

Завдання до контрольної роботи

Теоретична частина

Варіант 1.

 1. Сутність маркетингових досліджень та основні напрями їх проведення.

 2. Характеристика маркетингової концепції товару.

 3. Поняття та основні етапи сегментування ринку.

Варіант 2.

 1. Концепція життєвого циклу продукції та характеристика його основних етапів.

 2. Поняття та види маркетингового середовища.

 3. Характеристика основних етапів маркетингової цінової політики.

Варіант 3.

 1. Еволюція концепції маркетингу.

 2. Поняття та інструменти стимулювання збуту.

 3. Характеристика основних методів ціноутворення.

Варіант 4.

 1. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

 2. Характеристика процесу розробки товару-новинки.

 3. Поняття та види маркетингової політики управління цінами.

Варіант 5.

 1. Характеристика етапів маркетингової діяльності фірми.

 2. Формування товарного асортименту і керування ним.

 3. Сутність каналів руху товарів та алгоритм їх формування.

Варіант 6.

 1. Класифікація видів маркетингу та їх характеристика.

 2. Сутність та структура маркетингової товарної політики.

 3. Стратегії управління каналами розподілу товарів.

Варіант 7.

 1. Поняття та склад комплексу маркетингу (маркетниг-мікс).

 2. Сутність маркетингової товарної політики та концепції товару.

 3. Характеристика основних етапів процесу планування комплексу маркетингових комунікацій.

Варіант 8.

 1. Хронологія виникнення і розвитку науки маркетингу.

 2. Поняття потреб споживача та мотиви купівельної поведінки.

 3. Сутність прямого маркетингу та індивідуального продажу.

Варіант 9.

 1. Види та джерела маркетингової інформації.

 2. Методи аналізу портфелю продукції фірми.

 3. Поняття реклами та класифікація її видів.

Варіант 10.

 1. Види та фактори маркетингового середовища.

 2. Поняття конкурентної переваги та аналіз конкурентноздатності продукції.

 3. Сутність, стратегії та види маркетингового позіціонування.

Практична частина

Задача 1.

Визначити стратегічний стан товарів фірми на ринку за допомогою матриці БКГ.

Таблиця 1 – Вихідні данні за варіантами

Варіант 1

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

250

275

30

10

Б

100

100

12

40

В

1200

1000

10

25

Г

13890

15000

5

15

Д

150

75

25

25

Варіант 6

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

345

520

12

40

Б

4200

5750

10

25

В

770

510

70

10

Г

3800

3150

20

55

Д

680

115

40

40

Варіант 2

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

1120

980

45

15

Б

345

520

20

65

В

4200

5750

55

25

Г

675

430

10

60

Д

80

100

35

35

Варіант 7

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

980

1230

25

50

Б

490

510

60

40

В

870

650

65

30

Г

770

520

15

45

Д

550

450

20

20

Варіант 3

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

130

250

65

30

Б

3800

3150

20

55

В

770

510

70

10

Г

400

670

15

45

Д

470

850

25

25

Варіант 8

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

670

550

20

40

Б

320

470

50

15

В

780

900

25

45

Г

1000

950

55

30

Д

440

560

35

35

Варіант 4

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

890

730

70

20

Б

550

760

30

55

В

1000

1280

45

25

Г

5900

4600

35

50

Д

300

450

15

15

Варіант 9

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

300

500

20

40

Б

700

500

50

25

В

800

600

15

45

Г

200

400

55

35

Д

120

280

30

30

Варіант 5

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

600

860

50

20

Б

70

110

30

55

В

8900

7300

45

25

Г

900

760

15

35

Д

550

700

30

30

Варіант 10

То-вар

Обсяг продажу, грн.

Частка ринку, %

2008 р.

2009 р.

фірми

конку-рента

А

100

200

20

45

Б

200

300

50

35

В

300

150

55

40

Г

400

250

15

30

Д

500

700

25

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.