Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ сам.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
480.26 Кб
Скачать

3 Тематичний зміст курсу

Вступ

Об'єктивна необхідність та зумовленість вивчення дисципліни, головна її мета та значення для підготовки спеціалістів з економіки. Структура й предмет дисципліни, логіка її побудови та особливості викладення.

Тема 1. Цілі та напрями інноваційної діяльності підприємства

Основні поняття та характерні ознаки інновацій.Визначення категорій "новація", "нововведення", "інновація", "інноваційна діяльність". Характерні ознаки інновацій.

Класифікація інновацій.Призначення класифікації. Типологізація інновацій за основними класифікаційними ознаками.

Джерела виникнення інновацій.П'ять типових змін по Шумпетеру. Основні джерела виникнення інновацій та їхня характеристика.

Сутність і зміст інноваційного процесу. Визначення інноваційного процесу. Основні етапи інноваційного процесу та їхній зміст. Моделі інноваційного процесу. Процес створення новації та нововведення.

Інноваційна діяльність підприємств. Місце та роль інновацій в діяльності господарчих суб'єктів. Фактори, які сприяють та перешкоджають інноваційній діяльності. Вплив інноваційних процесів на розвиток виробництва.

Тема 2. Інноваційна політика підприємства та наукові принципи її

формування

Інноваційна політика підприємства. Змістовна характеристика інноваційної політики фірми. Місце інноваційної політики підприємства в загальній стратегії розвитку. Складові елементи інноваційної політики підприємства. Чинники впливу на формування інноваційної політики. Характерні риси інноваційної діяльності зарубіжних фірм в останні десятиліття.

Характеристика підприємств, які беруть участь в інноваційному процесі. Сутність поділу функцій. Роль малого й середнього бізнесу в інноваційному процесі. Роль великого бізнесу в інноваційному процесі.

Тема 3. Менеджмент інновацій

Інноваційна стратегія підприємства. Визначення інноваційної стратегії. Ієрархія взаємозв'язку інноваційної стратегії з іншими елементами стратегічного вибору підприємства. Основні типи інноваційних стратегій та їхня характеристика. Фактори, що визначають тип інноваційної стратегії, а також її ефективність.

Основні форми здійснення інноваційної діяльності на підприємстві. Впровадження нововведень, які не є результатом власних розробок. Виділена участь в інноваційній діяльності. Спеціалізована діяльність підприємства як новатора. Орієнтація підприємства на постійне здійснення інноваційної діяльності.

Організація управління інноваційною діяльністю. Роль, організаційних структур в управлінні інноваційними процесами. Основні фактори, що визначають тип оргструктури. Вплив інтенсивності й масштабів нововведень на організаційну структуру управління. Аналіз характерних ознак матричної, функціональної та орієнтованої на продукт структур управління. Форми інтеграції НДДКР в організаційну структуру підприємства (центральна й децентралізована інтеграція, змішані форми).

Основні методи прискорення інноваційного процесу. Внутрішній венчур. Програми "свояків".

Контролінг інновацій. Визначення контролінгу інновацій та його зміст.

Інновації й проектне управління. Поняття інноваційного проекту та проектного управління. Основні відмінності виробничого менеджменту й проектного управління інноваціями. Методологія управління проектом. Елементи, які повинні бути реалізовані в ході підготовки проекту. Основні етапи роботи над проектом. Стадії існування проектної команди.

Сучасні методи і засоби генерування інноваційних ідей. Мозкова атака. Сінектика. Морфологія. Інформаційний пошук. Конференція ідей. Опитування за допомогою карток. Метод колективного блокнота. Метод гірлянд випадків й асоціацій. Теорія вирішення винахідницьких задач тощо.