Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_kursovaya_rabota_2009.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
172.03 Кб
Скачать

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»

Кафедра фінансів і банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

з курсу “Гроші та кредит”

на тему …………………………………………………………………………………

Виконав(ла) студент(ка) …. курсу групи ………..

_______________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Перевірив __доцент, к.е.н. Сорокіна Л.В.______

(прізвище, ім’я, по-батькові викладача)

м. ДОНЕЦЬК - 20___ р.

Додаток В

РЕФЕРАТ

40 с., 6 рис.,1 таблиця, 5 формул, додатків, перелік посилань - 20 джерел

Об’єкт дослідження – грошовій обороту України.

Мета дослідження курсової роботи –з’ясувати сутність та механізм функціонування грошового обороту; засвоїти процес формування грошового обороту України.

У курсовій роботи були наведені теоретичні аспекти визначення поняття «грошова оборот», були розглянуті основна схема грошового обороту, основні фактори від яких він залежить, були дослідженні основні методи визначення грошової маси. Визначені готівковий та безготівковий грошовий оборот та принципи їх організації та порядок застосування. Охарактеризовано грошовий оборот в Україні та проаналізовано динаміку його розвитку. Визначені сучасні проблеми грошового обороту в Україна та основні шляхи їх подолання.

КРЕДИТ, ГРОШІ, ГРОШОВИЙ ОБОРОТ, ГРОШОВА МАСА, ГРОШОВА БАЗА, ГОТІВКОВИЙ ОБОРОТ, БЕЗГОТІВКОВИЙ ОБОРОТ, ПРОГНОЗ, КРЕТИТНА СИСТЕМА, НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХОД

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]