Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр 1 сем.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
400.38 Кб
Скачать

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг)

010

2495,6

652,0

Податок на додану вартість

015

( 415,9 )

( 108,7 )

Акцизний збір

020

( )

( )

025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2079,7

543,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 1831,7 )

( 542,2 )

Валовий:

прибуток

050

248,0

1,1

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

( 3,3 )

( )

Адміністративні витрати

070

( 147,2 )

( )

Витрати на збут

080

( 55,5 )

( )

Інші операційні витрати

090

( 23,4 )

( 9,8 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

25,2

збиток

105

( )

( 8,7 )

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

25,2

збиток

175

( )

( 8,7 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( )

( )

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

25,2

збиток

195

( )

( 8,7 )

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:

прибуток

220

25,2

збиток

225

( )

( 8,7 )

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]