Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_ітог.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
2.12 Mб
Скачать

Порядок виконання роботи

  1. Ознайомитись з амперметрами та занести в табл. 1 їх основні характеристики.

Таблиця 1

Характеристики нешунтованих амперметрів

Прилад

Заводський

номер

Номінал

IН, А

Кількість поділок шкали N

Клас точності

Опір амперметра rA, Ом

Позначен-ня системи

Амперметр еталонний

Амперметр для шунта

  1. Скласти електричне коло з послідовно з'єднаних джерела напруги, реостату R, еталонного амперметра Ает, досліджуваного амперметра з шунтом А і вимикача К. Після перевірки схеми викладачем або лаборантом увімкнути джерело напруги.

  1. При відсутності електричного струму в колі перевірити положення стрілок обох приладів. Вони повинні відповідати нульовим поділкам шкали. У разі потреби, відрегулювати їх положення коректором (при допомозі викладача або лаборанта).

  2. Увімкнути вимикач К і, регулюючи силу струму реостатом R, зробити декілька відліків на обох амперметрах. Для першого відліку необхідно встановити за еталонним амперметром таке значення сили струму, щоб стрілка була в першій третині, для другого – у середині, для третього – в останній третині шкали. Щоб уникнути грубих похибок внаслідок можливих коливань напруги у мережі живлення, відліки на обох приладах необхідно робити одночасно. Покази приладів – кількість поділок шкали амперметрів 1 і 2 при різних значеннях сил струмів занести до табл. 2.

Таблиця 2

Результати вимірювань та розрахунки для еталонного і шунтованого амперметрів

Амперметр еталонний

Номінал

Кількість

Ціна

Відлік

Струм у

Похибки

п/п

ІН1 , А

поділок N

поділки с1, А/под

1, под

колі І, А

абсолютна І, А

відносна ЕІ, %

1

2

3

Амперметр з шунтом

Номінал

Кількість

Ціна

Відлік

Струм у

Похибки

п/п

ІН2 , А

поділок N

поділки с2, А/под

2, под

колі І, А

абсолютна І, А

відносна ЕІ, %

1

2

3

  1. Заповнити табл. 2. Для цього необхідно:

а) визначити ціну поділки для еталонного амперметра і розрахувати величини виміряних сил струмів в коліI = c11;

б) внести в обидві половини таблиці однакові значення N(повне число поділок шкали) таI (струм у колі);

в) визначити ціну поділки с2 шунтованого амперметра для кожного вимірювання: оскільки через обидва амперметри проходить один і той самий струм, то I=c11 = c22, звідки ; обчислити середнє значення<c2>;

г) розрахувати номінал шунтованого амперметра IН2 = c2N;

д) розрахувати похибки вимірювання для кожного з амперметрів за формулами I = зв·0.01·IН та , дезв дорівнює класу точності приладу.

  1. Визначити коефіцієнт шунтування для кожного вимірювання: . Визначити середнє значення<n>.

  2. Обчислити електричний опір застосованого шунта: .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.