Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
konspekt_OTTS.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

6) За ступенем небезпеки вантажі розрізняють:

а) малонебезпечні вантажі, до яких відносять будівельні матеріали, продовольчі та промислові товари та т.і.;

б) пилні та гарячі вантажі, прикладом яких є цемент, вапно, асфальт, мінеральні добрива;

в) вантажі, що є небезпечними за своїми розмірами (негабаритні);

г) небезпечні вантажі, які поділяються на класи, категорії, групи, (наприклад, до 1-ого класу належать вибухові речовини, а до 6-ого - отруйні речовини, і т.і.).

7) За режимом перевезення та зберігання вантажі існують:

а) звичайні вантажі;

б) специфічні вантажі.

До звичайних відносять вантажі, для перевезення, навантаження-розвантаження та складування яких не потрібно дотримуватись особливих умов, та які можливо перевозити універсальним рухомим складом.

Специфічні вантажі потребують виконання особливих заходів по збереженню та дотриманню техніки безпеки при виконанні їх перевезень, зберіганні та виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт. В свою чергу специфічні вантажі поділяються на:

- швидкопсувні вантажі, до яких належить більшість продовольчих товарів;

- вантажі з різким запахом;

- антисанітарні вантажі, а саме сміття, нечистоти та ін.;

- живність (худоба, птиця та ін.).

Специфічні вантажі для виконання перевезень потребують використання спеціалізованого рухомого складу.

8) За умовами захисту від зовнішнього впливу вантажі розрізняють:

а) звичайні вантажі;

б) вантажі, що потребують особливого захисту від атмосферних опадів, температурного впливу, струсів та ударів, а також потребуючі дотримання особливих умов при операціях по навантаженню-розвантаженню вантажу.

  1. Вантажообіг та вантажні потоки

Як ми вже зазначували, транспорт призначений для перевезення вантажів та пасажирів. При виконанні перевезень транспортом здійснюється певна робота. Робота транспорту при виконанні перевезень вантажів характеризується двома основними показниками: обсягом перевезень та вантажообігом.

Обсяг перевезень - це кількість перевезених або запланованих до перевезення вантажів та пасажирів.

Вантажообіг - це виконана або запланована до виконання транспортна робота, витрачена на виконання перевезення вантажів. Пасажирообіг - це виконана або запланована до виконання транспортна робота по перевезенню пасажирів.

Обсяг перевезень (Р) показує кількість тонн вантажу, що була перевезена або планується до перевезень у визначений строк, та вимірюється у тоннах.

Вантажообіг (W) вимірюється у тонно-кілометрах та визначає виконану або заплановану до виконання транспортну роботу по переміщенню вантажів на певну відстань за конкретний період.

В залежності від тривалості періода виконання транспортного процесу обсяг перевезень або вантажообіг буває - годинний, добовий, річний.

Вантажообіг визначає собою вантажопотік. Вантажопотік - це кількість вантажу у тоннах, що прямує в певному напрямку за визначений період часу.

1.3. Представлення вантажопотоків

Вантажопотік може бути представлений у вигляді двох форм:

а) у табличній формі;

б) графічно у вигляді епюри.

При представленні вантажопотоку табличною формою користуються певними позначеннями.

Вантажовідправників позначають як , де і - кількість пунктів відправлення вантажу (і=1,2,...,m). Вантажоотримувачів позначають через, де j - кількість пунктів отримання вантажу (j=1,2,...,n). Кількість тонн вантажу, що відпраляється з пункту вивозу позначається через, а кфлькфсть тонн вантажу, яка потрібна кожному споживачеві - через. Відстань між клієнтами позначається черезта проставляється у верхньому правому куті в табличній формі вантажопотоку. Величина завозу вантажу від і-того постачальника до j-того споживача позначається як. Вважається, що сума завозу дорівнює сумі вивозу вантажу.

...

Обсяг

завозу

.

.

.

Обсяг

вивозу

Інша форма представлення вантажопотоку - графічна. На осі Х відкладають відстань перевезення вантажу, а на осі Y - обсяг перевезення вантажу. Епюру вантажопотоку будують таким чином. Спочатку відкладають у певному масштабі довжину однієї або декількох ділянок, на яких здійснюються перевезення вантажу (вісь Х). Потім перпендикулярно до цієї лінії відкладають в масштабі кількість вантажу у тоннах (вісь Y). Площа кожного прямокутника на ерюрі вантажопотоків уявляє собою вантажообіг у тонно-кілометрах на цій ділянці.

Р

Епюри вантажопотоків, що накладені на схему транспортної мережі доріг, прийнято називати картограмою вантажопотоку. Для терміну "картограма вантажоротоку" можна використати таке визначення - це графічне відображення вантажопотоків на карті (плані, схемі) місцевості, де виконуються перевезення вантажу по діючим шляхам його переміщення. Картограму будують з урахуванням напрямку руху транспорту по дорозі (ліво- або правосторонній рух).

Для забезпечення можливості ефективної організації перевезення вантажів, вантажопотоки вивчають різними методами. Потім враховують одержані матеріали у визначенні фактичних значень обсягів перевезень різних видів вантажів. Потужність та структура вантажопотоків, їх представлення у вигляді таблиць та епюр є основою для розробки транспортно-технологічних схем перевезення вантажів.

Контрольні запитання.

1 Вантажi та їх класифiкацiя.

2. Класифiкацiя вантажiв за галузевою ознакою.

3. Класифiкацiя вантажiв за умовами перевезень.

4. Класифiкацiя вантажiв по способу виконання навантажувально-розвантажувальних робiт.

5. Класифiкацiя вантажiв за ознакою використання вантажопiдйомностi.

6. Класифiкацiя вантажiв за ознакою ступiня небезпечностi.

7. Класифiкацiя вантажiв за режимом перевезення та зберiгання.

8. Види маркування вантажів.

9. Представлення вантажопотокiв.

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]