Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
konspekt_OTTS.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать
    1. Показники роботи транспортної мережі

Сукупність усіх шляхів сполучення всіх видів транспорту, що пов'язують населені пункти країни або окремого регіону (міста), називають транспортною мережею. Вона характеризує рівень потенційного транспортного обслуговування окремої території та потужність транспорту.

Відомо, що перевезення вантажів та пасажиріа у містах та населених пунктах виконується за транспортною мережею.

До показників роботи транспортної мережі міста чи будь-якого окремо взятого регіону відносять такі.

Щільністю транспортної мережі називають відстань шляхів сполучення, що припадають на одну тисячу квадратних кілометрів площі країни. Щільність транспортної мережі є величиною нерівномірною. Вона визначається за видами транспорту (щільність мережі автомобільних доріг, щільність мережі залізничних ліній і т.і.).

Для транспортної мережі України харктерною є висока ступінь використання шляхів сполучення, яка оцінюється вантажонапруженістю (або пасажиронапруженістю) - це транспортна робота (в ткм або в пас.км), що припадає на 1 км мережі доріг.

Середня відстань доставки вантажу є також одним із важливих показників роботи транспорту на тарнспортній мережі.

Наведемо деякі дані про середні відстані первезень та строки доставки вантажів різними видами транспорту.

Таблиця 1

Вид транспорту

Відстань перевезень,

км

Строки доставки,

доба

Залізничний

800,0

4

Морський

3600,0

9

Річковий

450,0

7

Автомобільний

17,0

1

Нафтопровідний

1840,0

7

Повітряний

1300,0

біля 1 доби

В залежності від відстані перевезень та швидкості руху змінюються і строки доставки вантажів, витрати часу на переміщення пасажирів.

Важливим показником роботи усіх видів транспорту є швидкість доставки вантажу (при виконанні перевезень пасажирів - швидкість сполучення).

Швидкість доставки або швидкість сполучення - це середня швидкість руху вантажів або пасажирів від місця відправлення до місця призначення, яка враховує усі проміжні простої та зупинки.

Технічна швидкість - це середня швидкість рухомого складу на протязі його руху.

Середньодобовий пробіг з вантажем (пасажирами) - це число кілометрів, що припадає на кожну добу корисної роботи одиниці рухомого складу.

Ступінь використання вантажопідйомності (пасажиромісткості) показує інтенсивність викоритсання транспортних засобів при виконанні перевезень.

Час оберту рухомого складу, тобто кількість годин або діб, необхідних для завершення циклу транспортного процесу, характеризує ступінь ефективності організації та використання транспортних засобів.

Контрольні запитання.

  1. Види транспорту, що складають транспортну систему України.

  2. Характерні особливості роботи залізничного та автомобільного транспорту.

  3. Характерні особливості роботи річкового та морського транспорту.

  4. Характерні особливості роботи трубопровідного та повітряного транспорту.

  5. Транспортна мережа мiста та показники, що її характеризують.

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]