Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
konspekt_OTTS.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.79 Mб
Скачать

Тема 11 “формування структури та раціональне використання парку транспортних засобів”

ПЛАН

1.1. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль відповідної вантажопідйомності.

1.2. Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи раціональної структури парку транспортних засобів.

1.1. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль відповідної вантажопідйомності.

Структура парку рухомого складу по своїй вантажопідйомності повинна найбільш повно відповідати розподілу вимог на перевезення вантажів партіями різного розміру.

Для визначення імовірності вимог на перевезення вантажу автомобілями різної вантажопідйомності необхідно встановити характер розподілу розмірів партій вантажу. Такий розподіл встановлюється шляхом математичної обробки статистичних даних про розміри партій вантажів, які пред’являються або надходять для подальшого їх перевезення. В залежності від виду вантажу, обсягів його перевезень такий розподіл може підлягати різним законам розподілу. Вважатимемо, що розміри партій вантажу , що підлягає перевезенню, розподілені за експоненційним законом.

Вибираємо три марки автомоблів різної вантажопідйомності з урахуванням значення середнього розміру партії вантажу таким чином, щоб мінімальна (перша) та максимальна (третя) вантажопідйомності автомобілів відрізнялись від розміру партії вантажу (іншими словами від значення вантажопідйомності другого автомобіля) на величину, що лежить в межах 2 т.

Імовірність партії вантажу, для перевезення якої необхідними є автомобілі вантажопідйомності , визначається за виразом / 1 /, а імовірність надходження вимог на доставку партій вантажу, для перевезення яких необхідним є автомобіль максимальної (третьої) вантажопідйомності, при здійсненні перевезеннь заїздок, визначається за виразом / 2 /:

/ 1 /

де - щільність експоненційного розподілу розмірів дрібних

відправлень.

- коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля.

Імовірність надходження вимог на доставку партій вантажу, для перевезення яких необхідним є автомобіль максимальної (третьої) вантажопідйомності , при здійсненні перевезеннь заїздок, визначається:

/ 2 /

Достоменність розрахунку імовірності длявизначається чотирма нулями після коми. Імовірність використання автомобіля максимальної (третьої) вантажопідйомності буде складатися із суми значень усіх імовірностей закількість їздок.

Сума імовірностей використання різних марок автомобілів повинна дорівнювати одиниці.

1.2. Визначення техніко-експлуатаційних показників роботи раціональної структури парку транспортних засобів.

Для автомобілів вантажопідйомності питома вага визначається за виразом:

/ 3 /

де - загальна кількість автомобілів;

- імовірність використання автомобілів-ої вантажо-

підйомності;

- пробіг автомобіля з вантажем за їздку, км;

- технічна швидкість автомобіля, км/год;

- коефіцієнт використання пробігу автомобіля;

- час простою автомобіля під навантаженням -розван-

таженням, год;

- норма часу простою автомобіля під навантаженням- розвантаженням 1 тонни вантажу, год;

- розрахунковий коефіцієнт, який визначається за виразом / 4 /;

/ 4 /

де - імовірність використання автомобіля максимальної (третьої) вантажопідйомності при виконанні їздок;

- кількість їздок, виконана автомобілем максимальної вантажопідйомності.

Питома вага автомобіля максимальної вантажопідйомності визначається за виразом / 5 /:

/ 5 /

Середня вантажопідйомність автомобіля за їздку (т) визначається наступним чином:

/ 6 /

де - вантажопідйомності автомобілів відповідно першої, другоїта третьоїмарки, т.

Кількість їздок, які виконуються парком автомобілів за період, що розглядається, визначається:

/ 7 /

де - загальний обсяг перевезень, т;

- коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності втомобілів.

Кількість їздок, що виконується автомобілями -ої марки , розраховується наступним чином:

/ 8 /

Для автомобіля максимальної вантажопідйомності ця величина визначається:

/ 9 /

Обсяги перевезень в тоннах, що виконуються автомобілями кожної марки, можна визначити:

/ 10 /

Добова продуктивність (т/доб) різних марок автомобілів розраховується за виразом:

/ 11 /

де - час перебування автомобіля в наряді, год.

Для визначення середньооблікової кількості автомобілів кожної марки скористаємося виразом:

/ 12 /

де - коефіцієнт випуску автомобілів на лінію;

- кількість днів роботи автомобіля (період, що розгляда-

ється).

Контрольні запитання.

1. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль малої та середньої вантажопідйомності.

2. Визначення імовірності партії вантажу, для перевезення якої необхідним є автомобіль максимальної вантажопідйомності.

3. Формування раціональної структури парку транспортних засобів та визначення її техніко-експлуатаційних показників роботи.

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]