Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСіТ - лабораторні.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

1.2. Формування інвестиційного плану

1. Запустити систему Project Expert, виконати підготовчі роботи по створенню проекту:

- створити новий проект, визначити його назву, варіант, автора, дату початку – 01.01.2005р., термін виконання 2 роки, ім’я файлу;

- встановити список продукції: найменування – “розробка проекту”, одиниці виміру – “шт.”, початок продаж–“01.01.2005р.”;

- встановити: валюта – гривна (основна), долар США (додаткова, 1$=5,34грн.), “отображение данных” – по місяцях, “валюта итоговых таблиц” – гривна, “настройка расчета” – всі.

2. Відкрити етап “Инвестиционный план” та форму “Ресурсы”, ввести ресурси у форму із таблиці 4. Додавання та віддалення ресурсів виконується за допомогою відображення на екрані меню натисненням правим клавішем миші на формі та вибору відповідного проекту меню.

  1. Відкрити етап “Инвестиционный план” та форму “Календарный план”. Під час формування календарного плану необхідно використовувати кнопки панелі інструментів:

- додати етап;

- віддалити етап;

- встановити режим редагування даних по етапах. Для виконання редагування даних вибраного етапу далі потрібно двічі натиснути лівим клавішем миші на цьому етапі і виконати операцію редагування;

- виконати операцію включення підлеглого етапу у групу;

- виконати операцію виключення етапу із групи;

- встановити режим переміщення етапів. Для виконання цих операцій далі потрібно натиснути лівим клавішем миші на вибраному етапі і утримуючи її у цьому положенні перемістити курсор миші разом з етапом на потрібне місце;

- встановити зв’язки між етапами, тобто послідовності їх розміщення відносно один одного;

- збільшити “ – “ (зменшити “ + “) інтервал часу відображення графіка Ганта. Використовуються наступні інтервали часу відображення: дні, тижні, місяці, квартали.

4. Під час введення даних по окремому етапу необхідно використовувати наступну послідовність дій:

- натиснути на кнопку “Додати етап”, ввести назву етапу та термін у діях його виконання, відключити прапорець “Фиксированная дата”, натиснути кнопку “Ресурсы”, вибрати у вікні “Список доступных ресурсов” потрібний ресурс, натиснути кнопку “Занести ресурс”, ввести кількість ресурсів (при цьому вартість ресурсів встановлюється автоматично), встановити “Регулярные выплаты” в значення “еженедельно”, повторити наведені дії для інших ресурсів, які потрібні для виконання етапу, натиснути кнопку “Закрыть” та кнопку “ОК”.

УВАГА! Кількість потрібного ресурсу “Люди” вводити в одиницях виміру “чел.*дн.”, тому значення повинно визначатися, як добуток кількості виконавців на термін виконання етапу.

5. Після завершення введення даних по етапах виконати операції з формування групи “Разработка бизнес-плана” із етапів “Стартовый баланс” та “Операционный план” шляхом використання кнопок “Включити етап у групу” та “Виключити етап із групи”.

6. Встановити зв’язки між етапами (послідовність їх виконання) у відповідності з даними стовпчика 3 таблиці 4. Послідовність виконання двох етапів встановлюється наступним чином: включити режим “встановити зв’язок” за допомогою відповідної кнопки, підвести курсор миші до попереднього етапу, натиснути на ньому лівим клавішем миші і, утримуючи його у такому положенні, підвести курсор до наступного етапу, потім відпустити лівий клавіш миші. Для віддалення зв’язків між етапами цю процедуру необхідно повторити, при цьому, коли ще є зв’язок між етапами, то видається запит на підтвердження або віддалення його. На рис.4.1 наведена форма з побудованим календарним графіком “Ганта”.

7. Виконати розрахунок витрат на виконання етапів календарного плану Для цього потрібно натиснути кнопку “Расчет проекта”, розміщену на панелі інструментів.

8. Виконати аналіз даних документу “Кэш-фло”. Визначити витрати по кожному місяцю та сумарні витрати, термін будівництва корпусу.

9. Розібратися у розрахунках витрат (коштів) по окремій роботі та всім роботам, які виконуються по окремому місяцю та виконати їх.

Розрахунок місячних витрат виконати з урахуванням наступних дій:

9.1. Вибрати першу роботу, яка виконується у заданому місяці (наприклад, березень 2005р.) із графіка Ганта, наприклад, етап “Будівництво підземної частини, ділянка 1 (БПЧД1).

9.2. Визначити термін початку та кінця виконання роботи. Початок виконання етапу 31.03.2005р., кінець – 29.06.2005р.

9.3. У випадку, коли робота виконується у межах одного місяця витрати по роботі у місяці складають вартість цієї роботи. Тому далі необхідно перейти до пункту 9.7. У випадку, коли робота виконується у межах декілька місяців необхідно розрахувати кількість тижнів, які потрібні для її виконання. Ця величина скоріше всього буде мати не ціле, а дійсне значення. Процедура визначення кількості тижнів потрібних для виконання етапу здійснюється наступними засобами форми “Календарный план”:

- виділити потрібний етап курсором миші, наприклад, етап “Будівництво підземної частини, ділянка 1 (БПЧД1);

- перейти в режим редагування параметрів етапу подвійним натисненням лівим клавішем миші на назві етапу;

- натиснути на кнопці ресурси “Ресурсы” та кнопці “Редактировать ресурсы…”. У відкритому вікні в його лівій верхній частині, вибрати ресурс типу “Люди”;

Рис. 4.1. Календарний план будівництва корпусу у вигляді графіка Ганта

- перейти до правої верхньої частини вікна, де розташована стовпчикова діаграма виплат тижневих коштів по етапам.

Відобразити на екрані стовпчик з датою початку виконання роботи 31.03.2005р., який відображає виплати за перший тиждень з 31.03.2005р. по 06.04.2005р. Виплати виконуються у перший день кожного тижня, тому хоч у березні 2005р. етап виконується тільки один день, до нього будуть віднесені витрати за весь тиждень з 31.03.2004р. по 06.04.2004р. З діаграми можна визначити, що виплати проводилися у перший день наступних тижнів: 31.03.2005р., 7.04.2005р., 14.04.2005р., 21.04.2005р., 28.04.2005р., 5.05.2005р., 12.05.2005р., 19.05.2005р., 26.05.2005р., 2.06.2005р., 9.06.2005р., 16.06.2005р., 23.06.2005р. При цьому остання виплата зроблена не за повний тиждень, а за шість днів (з 23.06.2005р. по 20.06.2005р.) включно. Це означає, що етап виконувався 12тижнів.

9.4. Розрахувати вартість одного тижня здійснення робіт по етапу : 137000 : 12= 137000*7 / 90 = 10655,56 грн.

9.5. Визначити скільки тижневих виплат було здійснено у розрахунковому місяці. У березні по етапу БПЧД1 була проведена тільки одна виплата, 31.03.2005р.

9.6. Розрахувати витрати по етапу у розрахунковому місяці, як добуток вартості одного тижня на кількість тижнів місяця, в яких були призведені виплати: 1тиж.*10655,56 =10655,56 грн.

9.7. Перейти до наступного етапу, який виконується у розрахунковому місяці та виконати по ньому дії пунктів 9.1 –9.7.

9.8. Знайти сумарні витрати по всім роботам, які виконуються у розрахунковому місяці. Знайдені витрати повинні співпасти з витратами розрахованими та визначеними у документі “Кэш-фло”.

10. По першому варіанту проекту створити другий проект, у котрого термін будівництва необхідно скоротити на 20% відносно початкового за рахунок притягнення більшої кількості трудових ресурсів на окремі етапи. Порівняти вартості робіт, місячні та сумарні витрати по першому та другомуому проектам.

Скорочення терміну будівництва корпусу потребує зменшення тривалості виконання де-яких етапів.

Скорочення тривалості виконання етапів виконується за наступною схемою:

10.1. Визначається бригада, чисельність якої збільшується, та на яку кількість робочих. Наприклад, у бригаді, яка будує надземну частину кількість робочих зросла з 20 до 30 чоловік.

10.2. Розраховується об’єм робіт (у людино-днях), які бригада виконує. В нашому випадку бригада виконує дві роботи: будівництво надземної частини на ділянках 1 та 2. Трудомісткість для першої роботи складає 20люд. * 120дн. = 2400 люд.*дн.

Для другої - 20люд. * 90дн. = 1800 люд.*дн.

10.3.Розраховується нова тривалість робіт з урахуванням збільшення чисельності робочих у бригаді. Нова тривалість для першої роботи становить: 2400 люд.*дн. : 30люд. = 80 дн. Для другої – 1800 люд.*дн. : 30 = 60 дн.

Нові дані вводяться до системи, визначається у діалогову режимі з комп’ютером новий термін завершення проекту. У випадку, коли тривалість проекту не зменшилася менш ніж на 20%, то вибирається наступна бригада, для якої виконуються вище наведені дії.

11. На основі даних таблиці 4 побудувати на папері сітьовий графік календарного плану будівництва корпусу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.