Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСіТ - лабораторні.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

2. Коефіцієнти ділової активності.

Коефіцієнти ділової активності дозволяють з’ясувати на скільки ефективно підприємство використовує свої засоби.

  1. Коефіцієнт обертання запасів ST, розраховується на рік, одиниці виміру рази

ST=ПЗ.ПВ/Б.ТМЗ*12,

де ПЗ.ПВ – прибутки / збитки, прямі витрати (рис.3.2).

  1. Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості CP, розраховується на рік, одиниці виміру дні

CP=Б.РО/ ПЗ. ВОП*12/365,

де Б.РО – баланс, рахунки до отримання,

ПЗ.ВОП – прибутки / збитки, валовий об’єм продажу.

  1. Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості CPR, розраховується на рік, одиниці виміру дні

CPR=Б.РС/ ПЗ.ВОП*12/365,

де Б.РС – баланс, рахунки до сплати.

2.4. Коефіцієнт обертання робочого капіталу NCT, розраховується на рік, одиниці виміру рази

NCT=ПЗ.ВОП*12/ NWC

  1. Коефіцієнт обертання основних засобів FAT, розраховується на рік, одиниці виміру рази (фондовіддача)

FAT=ПЗ.ВОП*12/Б.ОЗ,

де Б.ОЗ – баланс, основні засоби.

2.6. Коефіцієнт обертання активів TAT, розраховується на рік, одиниці виміру рази

TAT= ПЗ.ВОП*12/Б.СА,

де Б.СА – баланс, сумарні активи.

 1. Показники структури капіталу.

Платоспроможність підприємства – це перш за все спроможність підприємства відповідати на довгострокові зобов’язання без ліквідування довгострокових активів.

3.1. Сумарні зобов’язання до активів TD/TA, одиниці виміру відсотки

TD/ПA=Б.КЗ/ Б.СА*100%

3.2. Сумарні зобов’язання до власного капіталу TD/EQ, одиниці виміру відсотки

TD/EQ= Б.КЗ/ Б.ВК*100%,

де Б.ВК – баланс, власний капітал.

 1. Коефіцієнти рентабельності

Показують наскільки прибуткова компанія.

4.1. Коефіцієнти рентабельності валового прибутку GPM, одиниці виміру відсотки (частка загального прибутку в об’ємі продажу)

GPM=ПЗ.ВП/ПЗ.ВОП*100%,

де ПЗ.ВП – прибутки / збитки, валовий прибуток.

4.2. Коефіцієнти рентабельності операційного прибутку (OPM), одиниці виміру відсотки

OPM=ПЗ.ПП/ПЗ.ВОП *100%,

де ПЗ.ПП – прибутки / збитки, прибуток до виплати податків.

4.3. Коефіцієнти рентабельності чистого прибутку NPM, одиниці виміру відсотки

NPM= ПЗ.ЧП /ПЗ.ВОП*100%,

де ПЗ.ЧП – прибутки / збитки, чистий прибуток.

4.4. Рентабельність активів, які обертаються RCA, одиниці виміру відсотки

RCA= ПЗ.ЧП *12/Б.ПА*100%

4.5. Рентабельність активів, які не обертаються RFA, одиниці виміру відсотки

RFA= ПЗ.ЧП*12/Б.ЗВ*100%,

де Б.ЗВ – баланс, залишкова вартість основних засобів.

4.6. Рентабельність інвестицій ROI (активів), одиниці виміру відсотки, індикатор конкурентноздатності (скільки грошових одиниць підприємства знадобиться для одержання однієї одиниці прибутку)

ROI= ПЗ.ЧП*12/Б.СА*100%

4.7. Рентабельність власного капіталу ROE, одиниці виміру відсотки

ROE=ПЗ.ЧП*12/Б.ВК*100%

 1. Інвестиційні коефіцієнти

Показники, які характеризують вартість та дохідність акцій підприємства.

5.1. Прибуток на акцію EPOS , одиниці виміру грн.

EPOS=ПЗ.ЧП / КА,

де КА – кількість акцій.

5.2. Дивіденди на акцію DPOS, одиниці виміру грн.

DPOS= EPOS* dp ,

где dp- частка прибутку, яка йде на дивіденди.

5.3. Коефіцієнт покриття дивідендів ODC, одиниці виміру грн.

ODC=EPOS/DPOS

5.4. Сума активів на акцію TAOS , одиниці виміру грн.

TAOS = Б.СА/ КА

5.5. Співвідношення ціни акції до прибутку (P/E), одиниці виміру рази

P/E= КА* ДЦ/ ПЗ.ЧП= Б.ВК /Б.ЧП,

де ДЦ – дійсна ціна.

Показники ефективності інвестицій.

Ефективність інвестицій залучених до підприємства визначається наступними показниками:

 • чистий приведений дохід (NPV), грн.

 • індекс прибутковості (PI), рази

 • період окупності (PBP), міс.

 • внутрішня норма рентабельності (IRR).%

Всі розрахунки показників ефективності (інтегральних показників)

виконуються з готівковими потоками , які дисконтуються, і є притоками готівки або надходження грошових коштів (Cash Inflows) та відтоками готівки або виплати грошових коштів (Cash Outflows) у процесі реалізації проекту.

Сума надходжень (Пt), яка використовується у процесі розрахунків показників ефективності інвестицій, формується за допомогою підсумка наступних статей:

 • надходження від продажу;

 • доходи по короткостроковим цінним паперам;

 • інші надходження;

 • надходження від реалізації активів;

 • продаж прав власності;

- доходи від інвестиційної діяльності.

Сума виплат (Зt) формується аналогічним чином і включає до себе :

 • прямі виробничі витрати;

 • витрати на відрядну заробітну плату;

 • загальні витрати;

 • витрати на персонал;

 • вклади у короткострокові цінні папери;

 • інші виплати;

 • податки;

 • кеш-фло від операційної діяльності;

 • витрати на придбання активів;

 • інші витрати підготовчого періоду;

 • придбання прав власності (акцій);

 • виплати відсотків по позикам.

Наведемо формули розрахунків показників ефективності інвестицій.

 1. Чистий приведений дохід NPV

,

де Пt – надходження у t-му році;

Зt – витрати у t-му році;

i –дисконтна ставка;

Т – термін функціонування об’єкту.

2. Індекс прибутковості PI

3. Період окупності, PBP, визначається через дані документу “рух коштів” (Кеш-фло) за інтегральною оцінкою наступним чином:

,

де T – кількість часу (років) потрібного на покриття витрат за рахунок надходжень.

 1. Внутрішня норма рентабельності IRR, одиниці виміру відсотки.

Показник знаходиться з наступного рівняння:

,

де i – коефіцієнт дисконтування (невідома величина), значення якого і визначає внутрішню норму рентабельності IRR,

I – сума інвестицій у проект.

Т – термін функціонування об’єкту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.