Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСіТ - лабораторні.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

1.2.Формування моделі фірми в системі Project Expert

  1. Створити на диску D: теку для зберігання файлу проекту.

2. Запустити систему Project Expert .

3. Вибрати із меню функцію створення нового проекту.

  1. Ввести дані у відкрите вікно Новый проект.

В поле Название ввести рядок “Виробництво та продаж автомобілів”. В поле варіант ввести число 1. В поле “Автор” ввести прізвище розроблювача проекту. В поле Дата начала” ввести дату “01.01.2009”. В поле Длительность ввести “1” рік, “0” місяців. В поле “Файл” ввести повну назву файлу де буде зберігатися проект.

Для цього необхідно натиснути кнопку “Пролистать” та знайти створену теку для зберігання проекту, змінити в полі “Имя файла” *.рех, на ім’я, наприклад, avt.pex. Ім’я файлу повинно складатись з латинських символів, натиснути кнопку “ОК”. Останні три символи означають, що створений файл відноситься до системи Project Expert. В полі “Файл” вікна Новый проект повинна з’явитися повна назва файлу для зберігання проекту. У вікні Новый проект знову натиснемо на кнопку “ОК” для відкриття головного вікна проекту.

5. Створення та аналіз діяльності моделі фірми потребує виконання наступних етапів.

  • Введення початкових даних проекту, тобто заповнення вкладок головного вікна, а саме : “Проект”, “Компания”, “Окружение” та “Операционный план.

  • Розрахунок фінансово-економічних показників фірми.

  • Аналіз даних вкладки Результаты.

Створення моделі фірми.

5.1. Заповнення відповідних форм вкладки “Проект”.

Відкрити форму Заголовок та занести необхідні дані. Вийдемо з форми натисканням на кнопку “ОК”.

Треба пам’ятати, що вихід із форми з натисканням за кнопку “Х” не зберігає останню введену інформацію у форму.

Ввести дані у форму Список продуктов.

В поле Наименование ввести “Автомобіль”; в поле Ед.изм.” – “шт.”; в поле Нач. продаж – “01.01.2009”.

Встановити масштаб розрахунку.

Відкрити форму Отображение данных”. На закладці “Масштаб” цієї форми ввімкнути прапорець “по кварталам до”.

На цій формі знаходиться закладка “Итоговые таблицы” за допомогою якої можна встановити валюту підсумкових таблиць. Але ця закладка не дозволяє встановити валюту – гривні. Потрібно поки залишити валюту “рубли”. Вона в цій формі автоматично зміниться на гривні, коли будемо вводити валюти у форму “Валюта” етапу “Окружение” - загальну (гривні) та другу (долар США). Вийдемо із форми” Отображение данных” натиснувши кнопку “ОК”.

Встановити деталізовані розрахунки.

Відкрити форму Настройка расчета”. В ній залишимо без змін параметри Период расчета интегральных показателей” (12 місяців) та Ставка дисконтирования (0%). Для виконання деталізованих розрахунків цих параметрів перерахованих у формі необхідно натиснути на кнопку “Выделить все.

Створити, якщо необхідно, паролі доступу до проекту.

Відкрити форму Защита проекта та ввімкнути прапорець Пароль для редактирования, ввести пароль та натиснути кнопку “ОК”. Система запросить підтвердження цього паролю.

Якщо необхідно, можна встановити прапорець напроти Пароль для просмотра и актуализации” та ввести його. Він дозволить тільки переглядати планові дані проекту.

Встановивши прапорець напроти “Пароль для просмотра” та ввівши його ви зможете тільки переглядати будь-які дані вашого проекту.

Якщо ви встановили пароль, вийдіть з проекту за допомогою кнопки “Х” та збережіть зроблені зміни (натискання кнопки “Да” на запит системи Сохранить последние изменения?”) та відкрийте проект з зазначенням паролю який дозволяє редагувати проект. Якщо ви відкриєте проект під паролем іншого виду захисту інформації, внести зміни до проекту ви не зможете.

5.2. Заповнення відповідних до форм вкладки Компания”.

Ввести початковий баланс фірми.

Відкрити форму Стартовый баланс”, перейти за допомогою миші до закладки балансу Активы”. Активізувати статтю Денежные средства” і в полі “грн” ввести 22000000. Перейти на статтю Здания”, ввести в перший рядок таблиці Здания” у стовпчик Наименования назву “Будинок”, в стовпчик Стоимость, (грн)” значення 20000000. Значення стовпчиків Срок амортизации” та % износа” залишимо поки без змін, тобто відповідно – 1 місяць та 0 відсотків його зносу.

Перейти на статтю Оборудование”, ввести в перший рядок таблиці Оборудование в стовпчик Наименование” назву “Обладнання”, в стовпчик Стоимость (грн) – значення 8000000, значення стовпчиків Срок амортизациита “% износа залишаємо поки без змін.

Перейти до закладки Пассивы”. Вибрати статтю Кредиты” натиснути за допомогою миші кнопку Кредиты …”. В таблицю Кредиты у перший рядок в стовпчик Название” ввести назву “Кредит”, в стовпчик Сумма (грн) ввести значення 20000000, значення поля Срок” оставляємо без змін (1 місяць).

На закладці Выплата процентов” в полі “Ставка” введемо значення 3, ввімкнемо прапорець Регулярные” і встановимо виплату відсотків за кредит Ежеквартально”.

Активізувати закладку Добавочный капитал”. Система самостійно розрахує додатковий капітал, як різницю між сумарними активами та сумою пасивів і внесе це значення у цю статтю. Розраховане значення додаткового капіталу не можна відредагувати.

Переглянемо увесь баланс в цілому. Для цього перейдемо на закладку “Баланс” і перевіримо щоб Суммарный актив” та Суммарный пассив були по 50000000 грн.

5.3. Перейдемо на вкладку Окружение”.

Встановити валюти розрахунків.

Відкрити форму “Валюта” та ввести в поле Основная” –валюту “гривна”, а в полі Вторая” –“доллар США”. Для обох валют Ед. измерения повинні мати значення “1”, що означає – всі значення будуть визначатися в одиничному масштабі , а не в тисячах одиниць при значенні “1000” і не в мільйонах одиниць при значенні “1000000”. Ввести курс валюти: 8.34 грн відповідає 1 дол. США. Нагадаємо, що тепер у формі Отображение данных у полі Валюта итоговых таблиц встановилася валюта гривна. Перегляньте інформацію цієї форми.

Ввести податки.

Перейдемо до форми Налоги” та встановимо податки наведені в завданні наступним чином:

- перейти на перший рядок таблиці Список налогов у стовпчик Название ввести “Податок на заробітну плату”, в стовпчик Ставка % – значення 40, встановити податкову базу “Зарплата” у полі Налогооблагаемая база”;

  • перейти на другий рядок, ввести у стовпчик Название” назву “ПДВ”, в стовпчик Ставка % значення 20, встановити податкову базу Добавленная стоимость у полі Налогооблагаемая база;

- перейти на третій рядок, ввести у стовпчик Название” значення “Податок на прибуток”, в стовпчик Ставка % – значення 30, встановити податкову базу Прибыль” у полі Налогооблагаемая база”.

5.4.Формування даних вкладки Операционный план”, тобто плану збуту товарів.

Відкрити форму План сбыта”. У першому рядку таблиці План сбыта в стовпчику Наименование автоматично з’являється назва готової продукції “Автомобіль”. У стовпчик Цена (грн) вводимо роздрібну ціну 100000 грн.

Далі переходимо до закладки Объем сбыта і у нижню таблицю форми вводимо по кожному кварталу значення 5000. Це означає продаж автомашин кожного кварталу по 5000 штук.

Сформувати потреби в матеріалах.

Відкрити форму Материалы и комплектующие. В перший рядок таблиці в поле Наименование” ввести назву “Прокат”, в стовпчик “Ед.изм.” одиницю виміру “м”, в стовпчик “Цена (грн)” – значення 200. У другий рядок відповідно ввести такі значення: “Ручка”, “шт”, 300.

Активізувати рядок, який відповідає прокату, ввімкнути прапорець Детальное описание, перейти на закладку Объем закупок”,ввімкнути прапорець График закупок” та ввести в нижню таблицю форми по кожному кварталу значення 20000, що означає закупівлю кожного кварталу прокату по 20000 метрів. Далі ввести графік закупок ручок. Спочатку активізувати рядок у верхній таблиці з назвою “Ручка”, потім перейти зо закладки “Объем закупок” і ввести у нижню таблицю по кожному кварталу по 10000 ручок.

Сформувати план виробництва товарів.

Відкрити форму План производства”. В таблиці, яка розташована у верхній частині форми автоматично з’являється наступна інформація: у стовпчику “Название” – назва товару: автомобіль, у стовпчику “Ед.изм.” найменування одиниць виміру: шт., у стовпчику “Пр. цикл (дн)” тривалість виробничого циклу, яка становить нульове значення, що визначає відсутність розриву у часі між початком виробництва товарів та початком його збуту.

У нашому випадку виробничий цикл з нульовою тривалістю цілком може бути прийнятий, оскільки у тренінгу не ставилася задача моделювання з не нульовим виробничим циклом.

Вибрати закладку Материалы и комплектующие” на формі, ввімкнути прапорець Список материалов и комплектующих”. У таблиці, яка розташована у нижній частині форми клацнути правим клавішем миші, вибрати із меню пункт “Добавить издержку”, вибрати із таблиці рядок, у якому визначається ресурс ручок і натиснути кнопку “ОК”.

У полі Расход, яке визначає кількість штук ручок необхідних для одного автомобіля, встановити значення рівне двом ручкам. Знову клацнути правою клавішею миші в таблиці, яка розташована у нижній частині форми, вибрати із меню пункт Добавить издержку”, вибрати із таблиці рядок, у якому визначається ресурс прокату, натиснути на кнопку “ОК”. У полі Расход”, яке визначає кількість метрів прокату потрібно для однієї автомашини вставити значення рівним 4 метрам прокату. Система при цьому підрахує сумарні прямі витрати на матеріали необхідні для виготовлення одного автомобіля та відобразить цю величину у полі Суммарные прямые издержки.

Перейти на закладку Сдельная зарплата, ввімкнути прапорець Список операций, у нижній таблиці форми ввести дві операції по виготовленню атомобіля:

- у перший рядок таблиці в стовпчик Операция ввести: виготовлення корпусу, в стовпчик Сумма (грн) – 800 грн;

- у другий рядок таблиці в стовпчик Операция ввести: встановлення ручки, в стовпчик Сумма (грн) – 200 грн.

Система автоматично розрахує сумарні прямі витрати, які відобразить у відповідному полі.

Перейти на закладку График производства цієї форми, ввімкнути прапорець Фиксированный объем производства та ввести у нижню таблицю форми графік виробництва по 5000 штук на кожний квартал.

Визначити потреби в персоналі.

Зайти у форму План по персоналу та ввести на закладку Управление дані по витратам на інженерно-технічних робітників. У перший рядок таблиці в стовпчик Должность ввести “інженерно технічні робітники - ”, в стовпчик Кол-во – 15 робітників, в стовпчик Зарплата (грн) – 10000 гривень на одного робітника. Ввімкнути прапорець Периодические выплаты та переконатися в тому, щоб у полі розташованому нижче розміщувалося значення Ежемесячно”. Вийти із форми через кнопку “ОК”.

Ввести витрати на рекламування продукції.

Відкрити форму Общие издержки” етапу “Операционный план, перейти на закладку “Маркетинг” та ввести в таблицю витрати на рекламу: у перший рядок в стовпчик Название ввести значення “Реклама”, а в стовпчик “грн” – значення 100000 грн. Ввімкнути прапорець Периодические выплаты та встановити у полі розташованому нижче значення Ежеквартально”.

6. Тепер виконаємо розрахунок моделі фірми за допомогою кнопки Расчет проекта панелі інструментів.

Переглянемо вихідні бухгалтерські документи моделі фірми. Для цього необхідно активізувати етап Результаты та переглянути форми “Баланс”(рис.3.1) ,“Прибыли – убытки (рис.3.2), Кэш-фло (рух коштів,рис.3.3).

Рис. 3.1. Вихідна форма “Баланс”

Як бачимо із форми Прибыли – убытки, діяльність фірми є збитковою. Так у першому кварталі чистий прибуток дорівнює –3151333,33 грн. Така ситуація склалася перш за все тому, що ми термін амортизації на будинки та обладнання залишали рівним одному місяцю (див. стартовий баланс). Це привело до 2800000 грн витрат на амортизацію у першому кварталі (2000000 грн на будівлі та 800000 грн на обладнання). Термін експлуатації будинку визначається величиною у 100 років, а обладнання – у 10 років. У такому випадку витрати на амортизацію основних фондів повинні рівномірно розподілитися по цих роках.

Рис. 3.2. Вихідна форма “Прибутки-збитки”. Варіант до внесення змін.

20. Визначимо дійсний строк амортизації.

Перейдемо на етап Компания, зайдемо у форму Стартовый баланс, виберемо закладку Активы та статтю Здания. Змінимо

термін амортизації будинку з одного місяця на 100 років (необхідно в стовпчик Срок амортизации ввести значення 100л). Перейдемо на статтю Оборудование і змінимо термін амортизації обладнання з одного місяця на 10 років (необхідно в стовпчик Срок амортизации ввести значення 10л). Вийти із форми Стартовый баланс натисненням кнопки “ОК”.

21. Перерахуємо модель фірми і знову переглянемо форму Прибыли – убытки етапу Результаты. Як бачимо, чистий прибуток тепер у першому кварталі складає значення –376333,33 грн. Збитковість фірми по чистому прибутку зменшилася майже на 3000000 грн. і це пов’язано із зменшенням амортизаційних витрат фірми до 25000 грн на квартал.

22. Проаналізуємо далі, чому фірма знаходиться у збитках. Якщо переглянути форму“План производства”, то можна побачити, що собівартість одної пральної машини перевищує 480 грн, оскільки 380 грн витрат йдуть на матеріали, а 100 грн – на відрядну заробітну плату і крім того у фірми ще є витрати квартальні на рекламу 100000 грн та місячні на управлінців 15000 грн. Тому встановлена роздрібна ціна пральної машини у 500 грн (див. форму План сбыта) є малою, яка не перевищує собівартість автомашини.

Рис. 3.3. Вихідна форма “Прибутки-збитки”. Варіант після внесення змін.

Встановимо нову роздрібну ціну на пральну машину у розмірі 600 грн і знову перерахуємо модель та переглянемо форму “Прибыли – убытки”. Як бачимо, фірма у такому випадку вже має прибутки, так у першому кварталі чистий прибуток склав 28233,33 грн(рис. 3.4).

23. До розглянутих питань у пунктах 19 – 22 можна додати значну їх кількість. Наприклад, встановлена у завданні відсоткова ставка на кредит у розмірі 3% є дуже малою, тому виникає питання, як зміняться прибутки, коли вона збільшиться до 20%. Податки на

на заробітну плату та прибуток сьогодні складають 13% та 25% та не співпадають з визначеними в завданні. Виникає питання, як вони вплинуть на результати діяльності фірми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.