Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСіТ - лабораторні.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

2. Оформлення звіту

Звіт готується на листах формату А4, який необхідно зшити в один том. Звіт складається з титульного листа, сітьового графіка, вихідного документа “Кеш-фло”, розрахунків витрат (коштів) за заданий місяць, розрахунків нової тривалості виконання етапів проекту з урахуванням збільшення чисельності робочих у бригадах та списку літератури.

3. Контрольні запитання

  1. Дайте визначення терміну “календарний план”.

  2. Які Ви знаєте графічні моделі представлення календарних планів?

  3. За яким алгоритмом розраховуються витрати коштів на виконання окремого етапу проекту за заданий місяць ?

  4. За яким алгоритмом розраховується нова тривалість виконання етапів проекту з урахуванням збільшення чисельності робочих у бригадах ?

  5. Який ресурс вимірюється в одиницях виміру “люд.*дн.”?

  1. Лабораторна робота 3. “Аналіз моделі фірми на основі фінансових показників та показників ефективності інвестицій. Аналіз чутливості моделі.”

(На виконання роботи потрібно 8 годин занять)

Мета: вивчити показники оцінки діяльності фірми, які реалізовані в системи Project Expert та вплив на них початкових параметрів моделі, технологію проведення аналізу моделі на чутливість.

Лабораторні завдання

1. Пройти тренінг на проведення аналізу діяльності фірми на основі фінансових показників та перевірки моделі на чутливість.

2. Підготувати звіт.

3. Підготувати відповіді на контрольні запитання та захистити звіт.

Описання та виконання завдань

1. Тренінг “ Проведення аналізу діяльності фірми на основі фінансових показників та перевірки моделі на чутливість”

1.1. Підготовка проекту моделі фірми

Відкрити проект моделі фірми з виробництва та продажу пральних машин (останній варіант проекту, тобто, в якому термін використання виробничого корпусу складає 100 років та обладнання 10 років, роздрібна ціна продукції 650 грн. та відсутні витрати на рекламу ). Розрахувати модель в масштабі по місяцях.

1.2. Аналіз основних показників

1. Коефіцієнт ліквідності.

Виконати аналіз показників ліквідності: поточної та термінової ліквідностей, чистий капітал, який обертається (етап “Анализ проекта”, документ “Финансовые показатели”). Встановити можливості фірми задовольняти претензії компаній, які утримують короткострокові боргові зобов’язання на рівні величин, які наведені у таблиці 6 у відповідності з вибраним варіантом завдання.

Для цього необхідно вивчити структуру поточних активів та короткострокових зобов’язань балансу, визначити призначення кожного із показників ліквідності та формули їх розрахунку, визначити початкові параметри моделі, які впливають на величину ліквідності, внести зміни в значення цих параметрів моделі. Процедуру внесення змін у модель виконувати методом спроб та помилок, тобто змінити значення одного із параметрів, перерахувати модель, а потім виконати аналіз значень показників ліквідності і так доки, поки не буде знайдено рішення.

2. Коефіцієнти ділової активності.

Визначити документи моделі та їх статті, котрі приймають участь у розрахунках коефіцієнтів обертання матеріально-виробничих запасів. Розрахуйте на папері (без комп’ютеру) для одного із місяців коефіцієнт обертання матеріально-виробничих запасів.

Внести зміни в модель фірми таким чином, щоб у документі “Финансовые показатели” з’явилася дебіторська заборгованість та коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості мав значення, які наведені у таблиці.

Прослідкуйте, як при додаванні дебіторської заборгованості змінюються значення показників ліквідності.

Внести зміни у модель фірми таким чином, щоб у документі “Финансовые показатели” з’явилася кредиторська заборгованість та коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості мав значення, які наведені у таблиці 6.

Виконайте аналіз, як у випадку додавання кредиторської заборгованості змінюється значення показників ліквідності.

3. Коефіцієнти рентабельності.

Розрахувати валовий об’єм продажу, основні засоби, сумарні активи, сумарні зобов’язання та власний капітал по одному із місяців на основі значень наступних параметрів за цей місяць: чистого капіталу, який обертається, коефіцієнту обертання робочого капіталу збільшеного на Р, коефіцієнта обертання основних засобів, коефіцієнта обертання основних активів, сумарних зобов’язань до активів та сумарних зобов’язань до власних засобів.

Зафіксувати значення коефіцієнтів рентабельності вашого проекту на папері. До значення об’єму продажу по одному із кварталів додайте величину Р (див. табл.6), розрахуйте проект та відхилення нових значень від попередніх, дайте їм пояснення.

4. Інвестиційні коефіцієнти.

Перерахувати проект із даними, які б дали попередні об’єми продаж (зменшений на Р) та враховували старі виплати відсотків за кредит по місяцях. За рахунок зменшення кількості акцій, вартості Таблиця 6

вар.

Діапазон значень коефі- цієнту . п. лікв.

Відхилення значень

п. лікв. від значень

т.лікв.

Діапазон

деб. заборг.

по місяцях з

1 по 12 , у дн

Діапазон

кред.

заборгов.

по місяцях

з 1 по 12 ,

у дн

ΔP

( %)

Прибу-

ток

та диві-

денди на

акцію

у місяцях з 1 по 11, у %

у 12 міс.%

у місяцях з 1 по 11, у %

у 12 мес. ,

у %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

85 – 115

140-150

1- 2

до 60

0,16 – 0

0,3 - 0

-20

25-40,

2.8-4

2

90 – 122

200-220

2,1- 3,2

до 120

0,25 – 0

0,4 - 0

-15

35-45 ,

2.8-3.6

Продовження таблиці 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

92 – 127

180-190

3,3 - 5,2

до 188

0,3 –0

0,5- 0

++25

50-60, 2.5-3

4

96 – 131

300- 350

5,3 - 6

до 215

0,36-0

0,57-0

+30

10-20,

1-2

5

85 – 115

140-150

1 – 2

до 60

0,16 – 0

0,3 – 0

-20

24-0,

2.8-4

6

90 122

200-220

2,1-3,2

до 120

0,25 – 0

0,4 – 0

-15

35-5,

2.8-3.6

7

92 – 127

180-190

3,3 – 5,2

до 188

0,3 – 0

0,5 - 0

+25

50-0,

2.5-3

8

96 – 131

300-350

5,3 - 6

до 215

0,36 – 0

0,57 – 0

+30

10-20,

1-2

9

85 – 115

140-150

1 - 2

до 60

0,16 – 0

0,3 – 0

-20

25-40, 2.8-4

10

90 – 122

200-220

2,1 – 3,2

до 120

0,25 – 0

0,4 – 0

-15

35-45, 2.8-3.6

11

92 – 127

180-190

3,3 – 5,2

до 188

0,3 – 0

0,5 – 0

+25

50-60, 2.5-3

12

96 – 131

300-350

5,3 6

до 215

0,36 – 0

0,57 – 0

+30

10-20,

1-2

акції та відсотка прибутку, який йде на дивіденди для введеного нового акціонера встановити прибуток та дивіденди на акцію в межах, які наведені у таблиці. Розрахуйте роздрібну ціну одної акції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.