Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСіТ - лабораторні.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
1.49 Mб
Скачать

2. Оформлення звіту

Звіт готується на листах формату А4, який необхідно зшити в один том. Звіт складається з титульного листа, таблиці з відповідями на питання поставлені у таблицях 6 та 7, заповненої таблиці 9, розрахунків на папері (у відповідності з завданням) показників економічної ефективності та ефективності інвестицій , списку літератури.

3. Контрольні запитання

 1. На які групи можна поділити показники економічної ефективності?

 2. Які показники ефективності інвестицій розраховуються в системі Project Expert?

 3. В чому полягає різниця між коефіцієнтами поточної та термінової ліквідності?

 4. За допомогою яких коефіцієнтів можна оцінити на скільки підприємство ефективно використовує свої засоби?

 5. Які коефіцієнти визначають наскільки прибуткова компанія?

 6. Які показники характеризують вартість та дохідність підприємства?

 7. За Вашим варіантом завдання, який показник є найбільш впливовим на чистий приведений дохід фірми?

 8. За Вашим варіантом завдання, який показник є найменш впливовим на чистий приведений дохід фірми?

Список рекомендованої літератури

 1. Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. -М.:ГУ-ВШЭ,2000-688с.

 2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2001.-400с.

 3. Демидов П.Г., Михайленко В.М.

Информационные системы в менеджменте. Программа- конструктор информационной системы . К.: ЕУФИМБ,1999.– 65 c.

 1. Калберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel: Пер. с англ.- К.:Диалектика,1997.-448с.

 2. Крол Э. Все об Internet: Пер с анг.-К.:Торгово-издательское бюро BHV,1995-592c

 3. Нейлор К. Как построить свою єкспертную систему: Пер. с англ.- М.: Єнергоатомиздат,1991.-286с

 4. Основи інформаційних систем : Навч. посібник / За ред. В.Ф. Ситника - К.:КНЕУ, 1997.- 252с.

 5. Писаревська Т.А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами:Навч.посібник.-К.:КНЕУ, 1997.- 252с.

 6. Руководство пользователя. Marketing Expert for Windows.- Про-Инвест Консалтинг,1997.- 356с.

 7. Таха Х. Введение в исследование операций: В 2- книгах. - М.:Мир,1985.-479с.

 8. Шумаков П.В.Delphi 3 и разработка приложений баз данных.-М.: «НОЛИДЖ»,1998.-704с.

12. Экономическая информатика.Учебник для вузов. Под ред.д.э.н., проф.В.В.Евдокимова.-СПб.:Питер,1997.-592с.

 1. Project Expert. Технічна документація до системи .

 2. http://www/pro-invest.com/it

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.