Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРИЧОРНОМОРСКИЙ РАЙОН.docx
Скачиваний:
48
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
448.55 Кб
Скачать

Розділ 8. Соціально-економічне та екологічне становище району

Одеса — один з головних економічних центрів України, що поєднує в собі найбільший морський порт, розвинену промисловість, курортно-рекреаційний комплекс, транспортну, фінансову та соціальну інфраструктуру.

Основними господарськими функціями, які виконує Одеса на рівні міжнародного поділу праці, є транспортна та зовнішньоторговельна. Місто є єдиним повністю сформованим в українському Причорномор'ї локальним територіально-виробничим комплексом. В економіці Одеси домінують підприємства, пов'язані з морським бізнесом, поряд з ними, важливу роль у життєдіяльності міста відіграють продовольчі та переробні підприємства, а також підприємства легкої промисловості. Місто забезпечене висококваліфікованою робочою силою, що володіє іноземними мовами. Це дозволяє розвивати в Одесі бізнес з високими стандартами та вимогами до трудових ресурсів. Станом на 1 жовтня 2013 року в економіку Одеси було інвестовано 756,2 мільйонів доларів США, що становить 44,7% від загального обсягу інвестицій в Одеську область. Загальний обсяг доходів міського бюджету Одеси, станом на 2013 рік, встановлено у розмірі 2 632 408 тисяч гривень. 1 жовтня 2014 року зареєстроване безробіття становило 0,46%.

Розвинена мережа автодоріг, розташування міста в близькості від річок Дунай, Дністер, Південний Буг і Дніпро, а також великі морські порти Одеса, Іллічівськ та Южне — у поєднанні з міжнародним аеропортом «Одеса» та залізницею створюють сприятливі умови для приймання, обробки, зберігання та транспортування вантажів, а також обробки потужних пасажиропотоків. Одеса є найбільшим морським портом України, в якому перевантажують зерно, цукор, вугілля, нафтопродукти, цемент, метали, джут, деревину, продукцію машинобудівної промисловості тощо. В Одесі працюють понад 460 спільних підприємств з іноземним капіталом. Їх кількість неухильно зростає. Загальний обсяг реалізованої продукції по місту становив: за 2008 рік — 15,6 мільярди гривень, за 2010 рік — 14,6 мільярди гривень. Нині беззаперечними лідерами у своїх галузях промисловості є такі підприємства, як «Нафтопереробний завод», Припортовий завод, Стальканат, Телекарт-Прилад тощо.

Водночас економічне зростання в місті супроводжується також зростанням забруднення навколишнього середовища. Екологічні проблеми, які потребують вирішення, пов'язані з:

- Якістю питної і морської води;

- Проблемою утилізації відходів;

- Забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами;

- Недостатніми кількістю і площею об'єктів природно-заповідного фонду;

- Деградацією Куяльницького лиману, на березі якого розташований лікувальний курортний комплекс міжнародного значення.

Автотранспорт є головним джерелом надходження в ґрунт вуглеводнів різних класів та свинцю, які займають основне місце у валових викидах.

Проблема утилізації відходів - одна з основних. Промислові токсичні відходи вносять значний вклад у формування техногенного навантаження на природні ресурси. Це обумовлено багаторічною практикою розміщення всіх видів токсичних відходів на підприємствах, організованих і неорганізованих звалищах і сховищах.

У місті забруднене атмосферне повітря за рахунок викидів підприємств хімічної промисловості та нафтопереробки і насамперед автомобільного транспорту, які складають майже 77% від загального обсягу викидів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у 2011 році склали 74837 тонн, питома вага міста в обласному підсумку - 43,1%.

Для вирішення проблем навколишнього середовища проводяться роботи по оздоровленню екологічного стану міста за такими напрямками: введення в експлуатацію пилогазоочисних установок і споруд, участь в модернізації та реконструкції існуючих очисних установок, ліквідація джерел забруднення. Також існує спеціальна стратегічна програма «Екологічно благополучне місто», в якій передбачено:

  • Забезпечення жителів якісною питною водою;

  • Створення сучасної системи моніторингу стану навколишнього середовища;

  • Зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище;

  • Відродження парків і скверів міста, збільшення площі зелених насаджень загального користування;

  • Утилізація небезпечних відходів;

  • Зменшення чисельності безпритульних тварин;

  • Завершення реконструкції очисних споруд міської інфекційної лікарні;

  • Реконструкція Одеського зоологічного парку загальнодержавного значення;

  • Екологічне виховання та освіта.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.