Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
234.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
683.01 Кб
Скачать

1. Крива, що показує всі можливі варіанти комбінацій факторів виробництва,

використання яких призводить до однакового випуску продукції: а

а) ізокоста;

б) лінія зростання;

в) постійний ефект масштабу виробництва;

г) ізокванта.

2. Якщо гранична продуктивність зростає, ефект масштабу: а

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається постійним;

г) правильної відповіді немає.

3. Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу має вигляд г

а)

K

L

MP

MP MRTS = ;

б) − ∆K MPK = ∆L MP ;

в) L

MP MRTS L

LK ∆

= ;

г) L

K MRTSLK ∆

= − .

4. Дія негативного ефекту масштабу виробництва означає, що: а

а) зі зростанням факторів виробництва ефект масштабу знижується;

б) обсяг випуску продукції при окремих технологіях має тенденцію до скорочення;

в) зі зростанням змінного фактора виробництва середній продукт цього фактора

збільшується, досягаючи максимуму, а потім знижується;

г) зі зростанням обсягу виробництва значення граничного продукту стає від'ємним.

5. Виборча функція відображує залежність: г

а) U = f(x);

б) U = f(x1, x2, …xn);

в) U = U1(x1)+U2(x2)+…+Un(xn);

г) q = f(x)

6. При зростанні обсягів виробництва ізокванта буде пересуватися: а

а) вгору і вправо;

б) вниз і вправо;

в) вгору і вліво;

г) вниз і вліво.

7. Існуюча залежність між змінами значень середнього й граничного продуктів

вказує на те, що в точці перетину кривих цих продуктів: а

а) АР досягає максимуму; 102

б) МР досягає максимуму;

в) АР досягає мінімуму;

г) МР досягає мінімуму;

д) усі попередні відповіді не є правильними.

8. Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який: б

а) максимізує прибуток фірми;

б) максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу

ресурсів;

в) мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;

г) мінімізує збитки фірми.

9. Виробнича функція відображає: г

а) функціональну залежність між технологією виробництва й обсягом випуску;

б) множину технологічно ефективних способів виробництва;

в) величину максимального випуску для кожної специфічної комбінації вхідних

ресурсів;

г) усі відповіді правильні.

10. Мікроекономіка розглядає процес виробництва як: б

а) процес створення благ, які відповідають потребам споживачів;

б) процес перетворення потоку вхідних ресурсів у вихідний потік товарів і послуг;

в) процес створення вартості;

г) процес створення нової вартості.

Типові задачі та їх розв’язання

Задача 1. Використавши дані табл. обчислити величини середнього й

граничного продуктів

Таблиця

L 1 2 3 4 5 6 7

TPL 10 20 30 60 100 180 140

Розв’язання

1. APL = ТР L : L

2. MPL= ∆ ТР L : ∆L

103

Визначивши за означеними формулами величини APL і MPL занесемо у

таблицю

L 1 2 3 4 5 6 7

TPL 10 0 30 60 100 180 140

APL 10 10 10 15 20 30 20

MPL - 10 10 30 40 80 40

Задача 2. Використавши дані табл. визначте: величину середнього продукту,

приріст праці, приріст загального продукту й величини граничного продукту.

Таблиця

L K TP

0 10 0

1 10 15

2 10 35

3 10 60

4 10 80

5 10 96

6 10 106

7 10 113

8 10 116

9 10 115

Розв’язання

1. APL = ТР L : L . За даною формулою визначимо величини середнього

продукту й запишемо їх до таблиці.

2. Визначимо приріст праці й капіталу, дані запишемо до табл.

3. Визначимо величини граничного продукту за формулою MPL= ∆ ТР L : ∆L

Бухгалтерські витрати - це прямі виплати на заробітну плату,

сировину, орендну плату тощо - це фактичні грошові видатки на придбання

раніше неіснуючих ресурсів.

Бухгалтерський прибуток – це загальна виручка за відрахуванням

явних витрат; - це виторг фірми за вирахуванням явних, зовнішніх витрат

виробництва.

Валова продукція – показник у грошовому виразі, що характеризує

загальний обсяг продукції, виготовлений фірмою. Валова продукція охоплює як

кінцеву, так і проміжну, незакінчену продукцію, включаючи комплектуючі

вироби, напівфабрикати, а також продукцію, виробництво якої тільки

розпочато.

Валові витрати – загальні витрати виробництва, тобто це витрати на

виробництво й реалізацію певної продукції.

Витрати упущених можливостей - це та сума грошей, яку можна

отримати при найвигіднішому з усіх можливих альтернативних способів

використання наявних ресурсів

Доход, або виторг – певна сума грошей від продажу певної кількості

товару на ринку за певною ціною.

Економічний прибуток - це загальна виручка за відрахуванням усіх

витрат (явних і неявних, включаючи в останні й нормальний прибуток).

Зовнішні ( явні, фактичні) витрати – набувають форми грошових

платежів постачальникам факторів виробництва й проміжних виробів. 111

Теорема Векселя – Джонсона визначає коефіцієнт еластичності обсягу

випуску залежно від масштабу виробництва як суму коефіцієнтів еластичності

обсягу випуску залежно від обсягу кожного з ресурсів.

Фактори виробництва – блага, які повинна придбати фірма для

забезпечення випуску інших благ – готової продукції.

Тестові завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.