Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
234.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
683.01 Кб
Скачать

1. У короткостроковому періоді: б

а) усі ресурси фіксовані;

б) обсяги витрат на заробітну плату управлінського персоналу неможливо

змінити;

в) усі ресурси змінні;

г) обсяги витрат сировини й матеріалів неможливо змінити.

2. Довгостроковий період функціонування фірми – це: в

а) найкоротший цикл роботи підприємства;

б) максимально можливий період функціонування фірми в даній галузі;

в) час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;

г) часовий інтервал, протягом якого фірма отримуватиме економічний

прибуток.

91

3. До якої системи відносин приватної власності відносять такі

підприємства: а

а) одноосібні, сімейні;

б) підприємства, засновані на партнерстві, колективні;

в) казенні, комунальні;

г) орендні, спільні.

4. Метою виробника є: а

а) максимізація задоволення суспільних потреб у товарах і послугах;

б) максимізація економічного прибутку;

в) максимізація мінімального прибутку;

г) максимізація бухгалтерського прибутку.

5. Авторами інституціональних теорій фірми є: б

а) Ф. Найт, Ч. Барнар, Г. Саймон, Д. Марч, К. Ерроу;

б) Р. Г. Коуз, Ф. Найт, О. Уільямсон, О. Харт;

в) А. Сміт, А. Маршалл;

г) Дж. Бертран, А. О. Курно, Дж. Саттон;

д) Дж. Робінсон, Е.Чемберлін, Й. Шумпетер.

Виробнича функція – залежність кількості продукту, яку може

виробити фірма від обсягів витрат ресурсів.

Виробництво – це процес використання праці й капіталу разом з

природними ресурсами й матеріалами задля створення необхідних продуктів і

надання послуг.

Витрати упущених можливостей - це та сума грошей, яку можна

отримати при найвигіднішому з усіх можливих альтернативних способів

використання наявних ресурсів

Гранична норма технологічного заміщення – це величина, на яку

можна зменшити обсяг одного ресурсу за рахунок використання додаткової

одиниці іншого ресурсу за незмінного обсягу випуску.

Граничний продукт ресурсу – це додатковий продукт ( або додатковий

приріст виробництва), отриманий в результаті приросту обсягу одного з

ресурсів на додаткову одиницю (нескінченно малу величину), за умови, що

обсяги всіх інших ресурсів ( а тому й затрати на них) залишились незмінними.

Загальний продукт – це загальна кількість виробленого продукту в

натуральному вираженні, що зростає зі збільшенням використання змінного

фактора. 100

Закон спадної віддачі – закон, відповідно до якого граничний продукт

фактора виробництва зі зміно будь-якого іншого змінного фактора, що впливає

на обсяг виробництва, буде зменшуватися зі зростанням залучення цього

фактора.

Значення виробничої функції - це найбільша кількість продукту, яку

може виробити фірма при даних обсягах споживання ресурсів

Зростаючий ефект масштабу має місці, якщо обсяг випуску зростає

більшою мірою, ніж обсяг ресурсів.

Ізокванта – це лінія, кожна точка якої відображає такі комбінації

ресурсів (праці, капіталу), які дають змогу отримати однаковий обсяг

виробництва продукції.

Ізокліналь – лінія зростання, для якої гранична норма технологічного

заміщення за будь-якого обсягу випуску, постійна.

Ізокоста – це лінія, кожна точка якої відображає однакову суму витрат за

різних поєднань двох ресурсів ( наприклад, праці й капіталу).

Карта ізоквант – це набір ізоквант, кожна з яких показує максимально

можливий обсяг випуску за різних комбінацій ресурсів.

Постійний ефект масштабу має місце, якщо обсяг ресурсів зростає

такою самою мірою, якою зростає обсяг випуску.

Середній продукт – це загальний продукт у розрахунку на одиницю

змінного ресурсу, що використовують у виробництві.

Спадний ефект масштабу має місце, якщо обсяг ресурсів зростає

більшою мірою, ніж обсяг випуску.

Теорема Векселя – Джонсона визначає коефіцієнт еластичності обсягу

випуску залежно від масштабу виробництва як суму коефіцієнтів еластичності

обсягу випуску залежно від обсягу кожного з ресурсів.

Тестові завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.