Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДП_КЛ-2011-1.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.14 Mб
Скачать
        1. Таблиця 11.4

 1. Розрахунок суми покриття та прибутку по підприємству в цілому

   1. Показники

   1. Продукція А

   1. Продукція Б

   1. У цілому по підприємству

   1. План

   1. Факт

   1. %

   1. План

   1. Факт

   1. %

   1. План

   1. Факт

   1. %

    1. 1. Чиста виручка від реалізації

    1. 2. Умовно змінні витрати, у т. ч.:

  • сировина

  • паливо

  • заробітна плата робітникам

    1. 3. Сума покриття 1

    1. 4. Умовно постійні витрати, у т. ч.:

  • загальновиробничі витрати

  • орендна плата

  • витрати на рекламу

    1. 5. Сума покриття 2

    1. 6. Адміністративні витрати

    1. 7. Прибуток

 2. До умовно змінних належать витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його зниженням. До умовно змінних витрат належать витрати на сировину та матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати, паливо та енергію, оплату праці працівникам, зайнятим у виробництві продукції, та ряд інших витрат.

 3. Умовно постійні— це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. До умовно постійних належать витрати, пов’язані з обслуговуванням й управлінням виробничою діяльністю виробничих підрозділів, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва. Приклад розподілу витрат на постійні та змінні наведено в табл. 11.5.

Поряд з витратами, які одразу можна віднести до постійних чи змінних, є види витрат, які частково належать до постійних, частково — до змінних. Це такі загальновиробничі витрати: витрати на управління виробництвом (заробітна плата апарату управління цехами, виробничі відрядження тощо); амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення; витрати на утримання виробничих приміщень та ряд інших.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.