Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФДП_КЛ-2011-1.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
3.14 Mб
Скачать
        1. Таблиця 11.3

 1. Параметри дискримінантної функції БеЄрмана

  1. Показник

  1. Вага

   1. Х1 = Позичковий капітал / валюта балансу

   1. +0,077

   1. Х2 = Чистий прибуток / валюта балансу

   1. +0,813

   1. Х3 = Чистий прибуток / позичковий капітал

   1. +0,124

   1. Х4 = Чистий прибуток / чиста виручка від реалізації

   1. –0,105

   1. Х5 = Cash-flow / позичковий капітал

   1. –0,063

   1. Х6 = Чиста виручка від реалізації / валюта балансу

   1. +0,061

   1. Х7 = Запаси / Чиста виручка від реалізації

   1. +0,268

   1. Х8 = Сума амортизації / Вартість основних засобів на кінець періоду

   1. +0,217

   1. Х9 = Введені основні засоби / Сума амортизації

   1. +0,012

   1. Х10 = Заборгованість за банківськими позичками / Позичковий капітал

   1. +0,165

Одержані значення інтегрального показника Беєрман рекомендує інтерпретувати таким чином (горизонт прогнозування один рік)101:

 • Z > 0,32 — підприємство перебуває під загрозою банкрутства;

 • 0,32 > Z > 0,236 — неможливо чітко ідентифікувати, потребує додаткового якісного аналізу;

 • Z < 0,236 — підприємству не загрожує банкрутство.

Методологія багатофакторного дискримінантного аналізу може використовуватися як службами контролінгу підприємства для своєчасного виявлення симптомів фінансової кризи, так і банками при оцінці кредитоспроможності позичальника. Про актуальність і значимість розглянутого методу прогнозування фінансового стану підприємств свідчить вже те, що Європейський центральний банк для полегшення класифікації позичальників на надійних та проблемних рекомендує своїм підрозділам, а також комерційним банкам використовувати в роботі галузевий дискримінантний аналіз. При цьому пропонується застосовувати три різні дискримінантні функції: для промислових підприємств, підприємств торгівлі та громадського харчування, для інших підприємств.

Використання методології багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній практиці є досить обмеженим, що зумовлено такими основними чинниками:

 • по-перше, неможливістю розробки власних, галузевих дискримінантних функцій через відсутність фахівців достатньої кваліфікації;

 • по-друге, відсутністю достатніх коштів для закупівлі та адаптації західних методик до вітчизняних умов господарювання;

 • по-третє, недостатнім рівнем об’єктивності показників, які відображаються підприємствами у фінансовій звітності (проблематика подвійної бухгалтерії).

У той же час в Україні використовуються численні методики однофакторного дискримінантного аналізу, однак вони безсистемні, не враховують галузевих особливостей і не містять відповідних «ключів» інтерпретації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.