Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая ПИК.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

2.7 Фінансове планування діяльності підрозділу

Основними завданнями фінансового планування є:

- забезпечення виробничої й інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

- визначення напрямків ефективного вкладення капіталу, оцінка раціональності його використання;

- виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

Фінансовий план складається за наступними видами діяльності:

- операційної – основна діяльність підприємства, пов'язана з виробництвом та реалізацією продукції. У процесі планування визначається: дохід від реалізації продукції та інший операційний дохід;

- інвестиційної – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складниками еквівалентів грошових коштів;

- фінансової – діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позикового капіталу підприємства.

Прибуток до оподаткування та чистій прибуток

Таблиця 2.25 ─ Розрахунок прибутку

Показники

Од. вимірювання

Сума

Запланований обсяг збуту

од.

- «А»

1594

- «В»

1095

Ціна виробу

грн

- «А»

771

- «В»

691

Виручка від реалізації продукції без

тис. грн

- «А»

1228,97

- «В»

756,65

Виручка всього без ПДВ

тис. грн

1985,62

Операційні витрати

тис. грн.

1573,66

Прибуток до оподаткування

тис. грн

411,96

Ставка податку на прибуток

%

25

Податок на прибуток

тис. грн

102,99

Чистий прибуток

тис. грн

308,97

Виручка від реалізації продукції без ПДВ

«А» = 1594 * 771 = 1228974,0 грн.

«В» = 1095 * 691 = 756645,0 грн.

Прибуток до оподаткування = 1985,62 – 1573,66 = 411,96 тис. грн.

Податок на прибуток = 411,96 * 0,25 = 102,99 тис. грн.

Чистий прибуток = 411,96 – 102,99= 308,97 тис. грн.

Рентабельність продукції

Рентабельність продукції (Рп) визначаємо за наступною формулою:

Рп = Пч * 100% / ОВ

де Пч чистий прибуток, тис. грн;

ОВ витрати від операційної діяльності, тис. грн.

Рп = 308,97 * 100 / 1573,66= 19,63 %

Список використаної літератури

1. Княжеченко В.В. Планування і контроль на підприємстві: Конспект лекцій.- Харків: ХНАМГ, 2010. – 162с.

2. Планування і контроль на підприємстві: Навч. Посіб./ За заг. ред. М.О.Данилюка.- «Магнолія-2006», 2009. – 530с.

3. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник / За заг. ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. - 384 с.

4. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. К.; Підручник. –К.:- «Скарби», 2002. -334 с.

5. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посібик. –К.: «Каравела», 2003. 432 с.

6. Васильков В. Г. Організація виробництва: навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2003. – 524 с.

7. Ильин А. И. Планирование на предприятии: учеб. пособие в 2 ч. – Мн.:

ООО «Новое знание», 2000. – 312 с.

8. Княжеченко В. В. Конспект лекцій з курсу «Планування діяльності

підприємства” – Х.: ХНАМГ, 2007.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.