Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая ПИК.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

2.6 Розрахунок планової собівартості виробленої продукції

Метою планування собівартості продукції є визначення за допомогою техніко-економічних розрахунків економічно обґрунтованих загальних витрат на виробництво у плановому періоді.

У процесі планування собівартості на підприємствах вирішується низка завдань, серед яких основними є розрахунок вартості необхідних ресурсів, обчислення собівартості виробництва кожного виду продукції (калькуляція собівартості продукції) й визначення загальної величини витрат на виробництво. Розробку плану собівартості на підприємстві починають із всебічного аналізу результатів виробничо-господарської діяльності за попередній період, який ставить за мету виявлення резервів зниження собівартості. За його результатами розробляються відповідні організаційно-технічні заходи.

Таблиця 2.18 ─ Загальновиробничі витрати

Перелік витрат

Сума, тис. грн

1

2

1.ФОП персоналу з управління цехами й дільницями

59,600

2. Нарахування на соціальні заходи на ФОП персоналу з управління цехами й дільницями

22,350

3. Витрати на відрядження

-

4.Витрати на утримання приміщень ( опалення, освітлення, водопостачання й інше)

-

5. Амортизацiя загальновиробничих основних фондів

54

6. Оплата праці допоміжних робітників (прибиральниці,

ремонтники й ін.)

100,24

7. Нарахування на соціальні заходи на ФОП допомiжних робiтникiв

37,59

8. Виплати вiдрядникам, що входять до ФОП (окрім прямої заробітної плати та премiй)

37,80

9. Нарахування на соціальні заходи відрядників

87,08

10. Видатки на охорону праці й техніку безпеки

-

11. Інші загальновиробничі витрати *

-

Усього загальновиробничих витрат

398,66

Нарахування на соціальні заходи на ФОП персоналу з управління цехами й дільницями = 59,600 * 0,375 = 22,350 тис. грн.

Амортизацiя загальновиробничих основних фондів = 1440 * 0,0375 = 54

Нарахування на соціальні заходи на ФОП допомiжних робiтникiв

100,24 * 0,375 = 37,59тис. грн.

Нарахування на соціальні заходи відрядників = 232,21* 0,375 = 97,384

Таблиця 2.19 ─ Розрахунок витрат на виробництво

Перелік витрат

Сума, тис. грн

1. Прямі матеріальні витрати

- витрати на матеріали для технологічних потреб

487,35

- витрати на електроенергію для технологічних потреб

7,37

2. Прямі витрати на оплату праці

- заробітна плата робітників, що може бути безпосередньо віднесена на виготовлення конкретної продукції

157,77

- премії , які нараховані безпосередньо за виготовлення конкретної продукції

39,44

3. Інші прямі витрати

-

4. Загальновиробничі витрати

398,66

5. Усього витрат

1090,59

,

,

Таблиця 2.20 ─ Розрахунок планової суми змінних витрат

Показники

Виріб «А»

Виріб «В»

Разом на ВП, тис. грн.

на од., грн

на ВП, тис.грн

на од., грн

на ВП, тис. грн

1. Вартість матеріалів

147,4

234,95

230,51

252,4

487,35

2.Вартість електроенергії для виробничих потреб

2,46

3,92

3,15

3,45

7,37

3. Пряма заробітна плата

51,60

82,25

68,97

75,52

157,77

4. Премії

12,62

20,12

17,64

19,32

39,44

5.Нарахування на соціальні заходи

4,83

8,48

6,47

10,40

18,89

Усього змінних витрат

218,91

349,72

326,74

361,09

710,82

Довідково: виробнича програма, од.

х

1594

х

1095

х

Інші статті витрат, які не увійшли до переліку змінних витрат відносимо до так званих умовно-постійних витрат (Впост).

Впост = 1090,59 – 710,82= 379,77 тис. грн.

Собівартість продукції, виробленої у плановому періоді, за видами

Таблиця 2.21 ─ Розрахунок собівартості виготовлення одиниці продукції

Показники

Од. вимірювання

Виріб

«А»

Виріб

«В»

Умовно-змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції

грн.

218,91

326,74

Постійні витрати у розрахунку на виробничу програму

тис. грн.

379,77

Трудомісткість робіт (нормативна)

нормо- годин

7

9

Постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції

грн.

238,4

346,99

Собівартість виготовлення одиниці продукції

грн.

457,31

673,73

Постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції

«А» = 379,77 / 11,15 * 7 =238,4 грн.

«В» = 379,77 / 9,85 * 9 = 346,99 грн.

Собівартість виготовлення одиниці продукції

«А» = 218,91 + 238,4 = 457,31 грн.

«В» = 326,74 + 346,99 = 673,73 грн.

Загальна сума витрат від операційної діяльності

Таблиця 2.22 ─ Адміністративні витрати

Перелік витрат

Сума, тис. грн

1. Оплата праці управлінського персоналу

67,000

2. Нарахування на соціальні заходи

25,125

3. Видатки на відрядження

-

3. Амортизація основних фондів загальногосподарського призначення й нематеріальних активів

-

4. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвід, охорону і страхування майна.

-

5. Видатки на зв'язок

-

6. Податки, збори та інші платежі

-

Усього адміністративних витрат

92,125

Нарахування на соціальні заходи = 67,0 * 0,375 = 25,125 тис. грн.

Таблиця 2.23 ─ Витрати на збут продукції

Перелік витрат

Сума, тис. грн

1.Заробітна плата й комісійні виплати працівникам відділу збута

10,800

2. Нарахування на соціальні заходи

4,050

3. Витрати на рекламу й дослідження ринку

-

3. Витрати на відрядження

-

4. Витрати на транспортування і страхування продукції

-

5. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

-

6. Інші витрати на збут продукції*

-

Усього витрат на збут.

14,85

Нарахування на соціальні заходи = 10,8 * 0,375 = 4,05 тис. грн.

Таблиця 2.24 ─ Розрахунок суми витрат від операційної діяльності

Показники

Значення

1

2

Запланований обсяг виробничої програми, од.

- «А»

1594

- «В»

1095

Собівартість виробництва одиниці продукції, грн.

- «А»

457,31

- «В»

673,73

Адміністративні витрати, тис. грн.

92,12

Витрати на збут, тис. грн.

14,85

Інші операційні витрати, тис. грн.

-

Сума витрат від операційної діяльності, тис. грн.

1573,66

Сума витрат від операційної діяльності

(1594 * 457,31) + (1095 * 673,73) + 92125 + 14850 = 1573661,46 грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.