Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая ПИК.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

2.2 Планування забезпеченості виробничої програми потужністю

Запланований обсяг виробничої програми має перевірятися на достатність існуючих потужностей діючого обладнання для виконання встановлених завдань.

Трудомісткість виробничої програми визначаємо на підставі вихідних даних і результатів попередньо виконаних розрахунків.

Таблиця 2.5 ─ Розрахунок нормативної трудомісткості виробничої програми за групами устаткування

Найменування виробу

Кількість виробів, од.

Трудоміст- кість

Норми часу (загальна та за видами устаткування) на обробку одиниці продукції (нормо-годин) та трудомісткість виконання ВП (загальна, за видами устаткування та продукції), тис. нормо-годин

І

II

III

IV

ВП, тис. нормоодин

1о виробу, нормоодин

1о виробу

ВП

1о виробу

ВП

1о виробу

ВП

1о виробу

ВП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«А»

1594

11,15

7

2,0

3,18

0,5

0,797

1,5

2,391

3,0

4,782

«В»

1095

9,85

9

2,0

2,19

1,0

1,095

3,0

3,285

3,0

3,285

Разом

х

21,0

х

х

5,38

х

1,892

х

5,676

х

8,067

Ефективний фонд часу одного працівника й одного верстата

Таблиця 2.6 ─ Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника на плановий період

Показники

за рік

у т. ч. за кварталами

І

II

III

IV

1. Календарний фонд робочого часу, дні

90

х

х

х

2. Вихідні та святкові дні

Х

29

х

х

х

3. Номінальний фонд робочого часу, дні

Х

61

х

х

х

4. Неявки на роботу, дні

Х

7,3

х

х

х

у т. ч.:

- чергові та додаткові відпустки

Х

3,55

х

х

х

- відпустки на навчання

Х

0,25

х

х

х

- відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Х

0,1

х

х

х

- за хворобою

Х

3,0

х

х

х

- із дозволу адміністрації

Х

0,4

х

х

х

5. Корисний фонд часу, дні

Х

53,7

х

х

х

6. Нормативна тривалість робочого дня (зміни),

год.

Х

8

х

х

х

7. Втрати часу в зв’язку зі скороченням робочого дня за плановий період, год.

Х

0,016

х

х

х

8. Розрахункова тривалість робочого дня, год.

Х

7,98

х

х

х

9. Корисний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника, год./квартал

Х

429

х

х

х

Корисний фонд часу = 61 – 7,3 = 53,7 днів

Розрахункова тривалість робочого дня = 8 – 0,016 = 7,984 год

Корисний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника:

53,7 * 7,984 = 429 год./квартал

Ефективний фонд часу роботи устаткування у годинах (Теф), що використовують для виготовлення запланованих обсягів продукції, визначають за формулами:

Ткал = Т * 24 * (1 ─ (р/100)

Треж = Кзм * (Тзм. * Тдн.р. ─ Тпр.д. * tскор)

Теф = Треж * (1 ─ (р/100).

де Ткал. – календарний фонд часу роботи устаткування у плановому періоді, годин;

Т – кількість днів у плановому періоді;

Треж. – режимний (номінальний) фонд часу роботи устаткування у плановому періоді, годин;

р – час на ремонт обладнання і його зупинки з технологічних причин, % від Ткал (Треж);

Кзм. – коефіцієнт змінності;

Тзм – тривалість зміни, год.;

Тдн.р. – кількість робочих днів у плановому періоді;

Тпр.д. – кількість робочих передсвяткових днів у плановому періоді, що мають скорочену тривалість зміни;

tскор – кількість неробочих годин в скорочені передсвяткові дні (прийняти згідно з діючим на момент виконання курсової роботи законодавством).

Ткал(Iгр./ II гр.) = 90 * 24 * (1 – (3,55 / 100) = 2083 годин

Ткал(ІІІ) = 90 * 24 * (1 – (4,47 / 100) = 2063 годин

Ткал(IV) = 90 * 24 * (1 – (2,84 / 100) = 2098 годин

Треж = 1 * (8 * 61 – 1 * 1) = 487 годин

Теф(Iгр./ II гр.) = 487 * (1– (3,55 / 100) = 470 годин

Теф (ІІІ) = 487 * (1 – (4,47 / 100) = 465 годин

Теф(IV) = 487 * (1 – (2,84 / 100) = 473 годин

Таблиця 2.7 ─ Розрахунок ефективного фонду часу устаткування для виготовлення запчастин за групами устаткування

Група устаткування

Кількість верстатів, од.

Кількість змін, од.

Режимний фонд часу при роботі верстата в одну зміну

за період, годин

Втрати часу на ремонт, годин

Час роботи устаткування для виготовлення іншої продукції, годин

Фонд часу роботи устаткування для виготовлення запчастин,

годин

1

2

3

4

5

6

7

І

48

1

487

3,55

-

22560,0

ІІ

32

1

487

3,55

-

15040,0

ІІІ

28

1

487

4,47

-

13020,0

IV

36

1

487

2,84

-

17028,0

Разом

х

х

1948

х

х

67648,0

Фонд часу роботи устаткування для виготовлення запчастин

І група = 470 * 48 = 22560,0 годин

ІІ група = 470 * 32 = 15040,0 годин

ІІІ група = 465 * 28 = 13020,0 годин

ІVгрупа = 473* 36 = 17028 годин

3. Достатність пропускної спроможності устаткування (за видами устаткування) для забезпечення виконання плану.

Таблиця 2.8 ─ Висновки щодо достатності операційної потужності для виконання виробничої програми за видами обладнання

Група устаткування

Трудомісткість ВП за діючими нормами,

тис. нормо-годин

Середній коефіцієнт виконання норм*

Трудомісткість ВП з урахуванням коефіцієнта виконання норм, тис. нормо-годин

Можливий фонд часу роботи

устаткування при виготовленні запчастин, годин

Висновок, (достатня або недостатня)

І

5,378

1,2

4,48

22560,0

достатня

ІІ

1,892

1,2

1,58

15040,0

достатня

ІІІ

5,676

1,2

4,73

13020,0

достатня

IV

8,067

1,2

6,72

17028,0

достатня

Разом

21,013

х

17,51

67648,0

х

Трудомісткість ВП з урахуванням коефіцієнта виконання норм, тис. нормо-годин:

І група = 5,378 / 1,2 = 4,48 тис. нормо-годин

ІІ група = 1,892 / 1,2 = 1,58 тис. нормо-годин

ІІІ група = 5,676 / 1,2 = 4,73 тис. нормо-годин

ІVгрупа = 8,067 / 1,2 = 6,72 тис. нормо-годин

Так як розрахунки показують, що операційної потужності достатньо для виконання виробничої програми в таблицях 2.9 буде мати місце ситуація, коли початковий та прийнятий обсяги виробництва, їх трудомісткість та обсяг збуту будуть співпадати.

Таблиця 2.9 ─ Прийнятий обсяг виробничої програми за видами продукції, її трудомісткість та обсяг збуту

Плановий обсяг виробничої програми, од / тис. грн

Трудомісткість прийнятої ВП за діючими нормами з урахування продуктивності праці за видами продукції,

тис. нормо-годин

Необхідний фонд часу роботи устаткування за видами запчастин, тис.

нормо-годин

Прийнятий обсяг збуту

початковий

прийнятий

од.

тис. грн

«А» 1594

1594

9,33

9,33

1594

1228,9

«В» 1095

1095

8,21

8,21

1095

756,6

Х

Х

17,54

17,54

Х

1985,5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.