Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
12
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

1.1. Фізичний рівень.

У цій частині моделі визначаються фізичні, механічні та електричні характеристики ліній зв'язку, складових ЛОМ (кабелів, роз'ємів, оптоволоконних ліній і т.п.). Можна вважати, що цей рівень відповідає за апаратне забезпечення. Хоча функції інших рівнів можуть бути реалізовані у відповідних мікросхемах, але все ж вони відносяться до ПЗ.

Функції фізичного рівня полягають у гарантії того, що символи, які надходять в фізичне середовище передачі даних на одному кінці каналу, досягнуть іншого кінця. При використанні цієї нижчестоящої послуги з транспортування символів завдання протоколу каналу полягає в забезпеченні надійної (безпомилкової) передачі блоків даних по каналу.

Такі блоки часто називають циклами, або кадрами. Процедура зазвичай вимагає: синхронізації по першому символу в кадрі, розпізнавання кінця кадру, виявлення помилкових символів, якщо такі виникнуть, і виправлення таких символів яким-небудь способом (зазвичай це робиться шляхом запиту на повторну передачу кадру, в якому виявлені один або кілька помилкових символів).

До типових функцій (сервісів) фізичного рівня відносять:

  1. Передавання блоків даних.

  2. Індикація спотворень під час передавання. Спотворення можуть виникнути, коли дві або більше станцій передають інформацію одночасно.

  3. Контроль часу передавання кадру. Виконують для усунення збоїв, спричинених появою необмеженої послідовності бітів. Для цього фізичний рівень перериває передавання, якщо воно триває понад 150 мс.

  4. Автоузгодження швидкості передавання. Сервіс автоузгодження швидкості передавання на фізичному рівні дає змогу партнерам зв'язку обмінятися інформацією на технології та швидкості передавання, які вони підтримують, та вибрати прийнятний варіант передавання.

За порядком організації передавання на фізичному рівні в мережах визначають моноканали та мережі з ретрансляцією.

1.2. Канальний рівень.

Другий рівень забезпечує надійну передачу даних через фізичний канал. Через канал передаються блоки інформацій, що називаються кадрами (frames). При великих poзмipax даних, що передаються канальний рівень ділить їх на кадри, що передаються у вигляді послідовностей. При отриманні кадрів цей рівень відновлює з них передані блоки даних. На цьому piвнi забезпечується синхронізація даних, що передаються, забезпечується необхідна форма подання бітів, гарантується благополучна доставка даних. Для забезпечення гарантованої передачі даних вирішується складне завдання щодо виявлення та виправлення помилок, за допомогою механізму підтвердження прийому кадрів з боку одержувача.

На сучасному етапі канальний рівень протоколу розділяють на два підрівні: керування логічним каналом (Logical Link Control (LLC)) та керування доступом до середовища (Media Access Control (МАС)). Перший забезпечує керування логічним каналом і не залежить від фізичного середовища, а другий - доступ до фізичних з'єднань і залежить від них.

Важливою функцією, яка може виконуватися на канальному рівні, є селекція інформації - відбір серед усіх прийнятих блоків тільки тих, які адресовані конкретній системі. Приклади технологій канального рівня: Ethernet, FDDI, Bluetooth, Wi-Fi.

Соседние файлы в папке Практика перевода,Михнова-task