Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
73.22 Кб
Скачать

8

Translate the following texts into English (create a table with its left column for the initial text and its right column for your translation):

1. Диспетчерське управління рухомим складом транспортного підприємства.

2. Сучасні системи диспетчерського управління класу AVL.

3. Основні функції систем контролю руху автотранспорту.

4. Аналіз апаратури навігаційних систем

5. Системи зв'язку в управлінні міжнародними автомобільними перевезеннями

1. Диспетчерське управління рухомим складом транспортного підприємства

Місцезнаходження рухомого складу транспорту контролюється диспетчерською службою перевізника та фіксується у спеціальному Журналі зведеної інформації про місцезнаходження автотранспорту. Журнал ведеться в спеціальній книзі або в електронному вигляді на ПЕОМ. У журналі зведені відомості про марки і державні номери автомобілів, прізвища, імена водіїв, час, місцезнаходження автомобіля та інша службова інформація.

Водій транспортного засобу регулярно інформує диспетчерську службу автопідприємства про своє місце знаходження із пунктів, передбачених графіком руху, а також про початок завантаження і закінчення розвантаження транспортного засобу. При необхідності (аварія, хвороба, непорозуміння з митницею, вантажовласником, вантажоодержувачем) виходить на зв'язок частіше. Ця інформація заноситься до Журналу і доводиться до відома керівництва.

Зміна встановленого маршрут руху з вимушених обставин обов’язково погоджується з диспетчерською службою автопідприємства.

Якщо водій протягом доби не вийшов на зв'язок з диспетчерською службою, остання доповідає про це керівництву, а якщо зв'язок відсутній протягом трьох діб - подається службова записка для вжиття заходів розшуку.

Даними, що знаходяться Журналі, дозволяється користуватися керівництву автопідприємства і компетентним органам з дозволу керівництва. Журнал зведеної інформації зберігається разом з товарно-транспортною документацією і знищується в ті ж строки і в тому ж порядку, що і остання.

2. Сучасні системи диспетчерського управління класу avl

Кожна транспортна одиниця у складі АСУТ (автоматизованої системи управління транспортом) повинна мати засоби автономного місцевизначення і двостороннього радіозв'язку, так званий «цивілізований перевізник». Подібні системи відносять до класу AVL (Automatic Vehicles Location — автоматичне місцевизначення транспортних засобів), в яких точність місцевизначення в декілька метрів забезпечується завдяки сучасним глобальним навігаційним супутниковим системам (ГНСС).

Такий автотранспортний засіб перетворюється в «інтелектуальний» автомобіль, що має можливість оперативно відображати власне місцезнаходження на електронних картах руху, бути включеним у системи масового обслуговування типу диспетчерської, протиугінної, страхової по вантажах і пасажирах, з оповіщенням про дорожній стан, з охоронним відстеженням у дорозі та іншими послугами.

Як відомо, Україна підписала Крітський протокол про транспортні коридори, що проходять через територію країни, і вживає державних заходів по забезпеченню цих транзитних магістралей сучасним рівнем безпеки дорожнього руху, відповідним сервісом та інформаційним забезпеченням. Звідси випливає важливість забезпечення транспортних перевезень сучасним інформаційним, у першу чергу диспетчерським обслуговуванням. У всіх промислово розвинених країнах все в більшій мірі використовуються високі технології навігації та зв'язку при забезпеченні перевезень і обробці вантажопотоків.

Стосовно транспортних задач, технологічний комплекс «AVL-логістика-телематика» означає, в першу чергу, сучасні комп'ютеризовані високі технології по обслуговуванню транспортних засобів і перевезень з диспетчеризацією, місцевизначенням у режимі в реального часу і оперативним голосовим зв'язком, а також обміном даними з водієм чи експедитором у режимі off line (з пам'яттю даних).

Телематика – це технічні рішення, пов'язані з розробкою засобів навігації, зв'язку, диспетчеризацією перевезень, і географічним (картографічним) інформаційним забезпеченням всіх цих задач за допомогою ГІС — географічних інформаційних систем.

Логістика - це ьехнологія обробки вантажів при перевезенні та складському зберіганні, включаючи інформаційне забезпечення цих операцій.

Термін AVL означає сучасні телематичні диспетчерські системи, оснащені засобами місцезнаходження та зв'язку. Більшість з них використовують дані СРНС — глобальної супутникової радіонавігаційної системи типу GPS (Global Positioning System) «NAVSTAR» (США) для пасивного визначення місцеположення рухомих об'єктів, тобто без випромінювання спеціальних радіонавігаційних сигналів транспортним засобом.

На транспортні засоби встановлюється бортовий комплект, до складу якого входить GPS-прилад, за допомогою якого здійснюється визначення поточних координат, швидкості, курсу, збирання інформації про стан датчиків, засоби передачі інформації, контроллер. Інформація обробляється і передається до диспетчерського центру, де здійснюється візуальний контроль за місцезнаходженням та станом підконтрольних транспортних засобів на електронній карті місцевості.

Системи диспетчерського управління і контролю розрізняються за методами визначення координат об'єктів, способами обміну інформацією між диспетчерським центром (ДЦ) і об'єктом контролю, логікою побудови самого ДЦ та іншими параметрами.

Найбільш розповсюджена класифікація систем за зоною передбачуваної роботи та оперативністю одержуваної інформації:

• системи глобального покриття, що працюють у реальному масштабі часу («дальні системи»);

• системи локального покриття, що працюють у реальному масштабі часу («ближні системи»);

• системи з одержанням інформації в режимі «пост-обробки» («чорний ящик»).

Системи глобального покриття використовують для контролю міжнародних і міжміських перевезень, коли відстані між ДЦ і об'єктами складають десятки тисяч кілометрів. Для зв'язку використовують супутникові канали та стільникову телефонію, однак застосування стільникового каналу зв'язку ускладнюється через обмежену зону покриття.

Комплект для транспортного засобу складається із супутникової станції, суміщеної супутникової та навігаційної антени, бортового комп'ютера і набора різних датчиків. Бортовий комп'ютер забезпечує передачу інформації про місцезнаходження через заданий проміжок часу або за запитом з ДЦ. На ДЦ передається також інформація про стан датчиків, які відображають швидкість автомобіля, витрати палива, кількість обертів двигуна, стан вантажу. Водій та диспетчер можуть обмінюватися текстовими повідомленнями до вільної форми, що практично повністю заміняє голосовий зв'язок, який є досить дорогою послугою. Інформація на ДЦ відображається на електронній карті місцевості, де пролягає маршрут транспортного засобу. Крім того, вся інформація, що надходить до ДЦ і передається з нього, архівується і може бути представлена в будь-який момент у графічному чи табличному виді для аналізу.

Соседние файлы в папке Практика перевода,Михнова-task