Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metoda.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
130.05 Кб
Скачать

Список термінів, знання яких є необхідним для допуску до диференційованого заліку з курсу “Історія зарубіжної літератури” (6 семестр)

 1. Аксіологія

 2. Актуалізація

 3. Алегорія

 4. Алюзія

 5. Амфібрахій

 6. Анапест

 7. Антитеза

 8. Антропоморфізм

 9. Архітектоніка

 10. Буфонно-комічний

 11. Гармонія

 12. Гекзаметр

 13. Гротеск

 14. Гуманізм

 15. Дактиль

 16. Детектив

 17. Драма

 18. Еволюція

 19. Екзотика

 20. Епігони

 21. Епістолярний жанр

 22. Епос

 23. Етюд

 24. Жанр

 25. Ідеалізм

 26. Ієрархія

 27. Інверсія

 28. Інтерпретація

 29. Іронія

 30. Катарсис

 31. Катрен

 32. Класицизм

 33. Колізія

 34. Контекст

 35. Концепція

 36. Кредо

 37. Лірика

 1. Мікрокосм

 2. Містичний

 3. Новела

 4. Оксюморон

 5. Оповідання

 6. Парадоксальність

 7. Пародійний

 8. Повість

 9. Поетика

 10. Пріоритет

 11. Проблематика

 12. Просвітництво

 13. Прототип

 14. Психологізм

 15. Реалії

 16. Ремінісценція

 17. Рецепція

 18. Роман

 19. Сарказм

 20. Синкретизм

 21. Система персонажів

 22. Скептицизм

 23. Сонет

 24. Специфіка

 25. Спондей

 26. Стиль

 27. Структура

 28. Сематика

 29. Серцет

 30. Терцина

 31. Тріолет

 32. Трохей

 33. Фантасмагорія

 34. Фарс

 35. Харизматичний

 36. Хорей

 37. Ямб

Критерії оцінок знань студентів

До заліку допускаються студенти, котрі не мають жодного невідпрацьованого практичного заняття і прочитали всі обов’язкові для прочитання літературні твори. Водночас у списку обов’язкових для прочитання творів частина позицій може бути замінена іншими, рівнозначними.

Оцінка 5 “відмінно”– у відповіді на теоретичне питання необхідно показати розуміння сутності певного літературного явища і його місця в контексті літературного процесу в цілому. При відповіді на питання необхідно посилатися на конкретні літературні твори як на ілюстративнийматеріал з елементами літературознавчого аналізу. Слід такожпродемонструвати відповідні теоретико-літературні знання.

При аналізі літературного твору необхідно показати ґрунтовне знання його змісту, налати визначення його стилю та місця в літературному процесі.

Оцінка 4 “добре” – у відповіді на теоретичне питання показати розуміння сутності певного літературного явища і його місця в контексті літературного процесу в цілому. При відповіді на питання слід посилатися на конкретні літературні твори як на ілюстративний матеріал.

В аналізі літературного твору необхідно показати загальне знання його змісту, визначити стиль і місце в літературному процесі.

Оцінка 3 “задовільно” – у відповіді на теоретичне питання показати розуміння сутності певного літературного явища і його місця в контексті літературного процесу в цілому.

В аналізі літературного твору необхідно показати загальне знання його змісту та уявлення про стилістичну належність.

Оцінка 2 “незадовільно” – з відповіді зрозуміло, що студент не читав програмних творів і не має будь-яких навичок аналізу літературних явищ і процесів.

19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]