Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metoda.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
130.05 Кб
Скачать

Тексти художнiх творiв (обов'язкові)

 1. Дефо Д. Робінзон Крузо.

 2. Свіфт Дж. Мандри Гулівера.

 3. Мольєр. Тартюф. Міщанин-шляхтич.

 4. Дідро Д. Черниця. Небіж Рамо.

 5. Руссо Ж. Ж. Сповідь (уривки). Юлія, або Нова Елоїза.

 6. Бомарше. Севільський цирульник. Весілля Фігаро.

 7. Вольтер Ф. М. Кандід.

 8. Лессінг Г. Є. Натан Мудрий. Емілія Галлоті.

 9. Гете Й. В. Лірика (на вибір). Фауст. Страждання молодого Вертера.

 10. Шиллер Ф. Лірика (на вибір). Розбійники. Підступність і кохання.

 11. Гольдоні К. Колотнеча в Кйоджі.

 12. Гоцці К. Любов до трьох апельсинів. Принцеса Турандот.

 13. Грімельгаузен Я.-К. Симпліціус Симпліциссимус.

 14. Дж. Мільтон. Втрачений рай. Повернений рай.

 15. Корнель. Сід.

 16. Расін. Федра.

 17. Шодерло де Лакро. Небезпечні зв’язки.

 18. Буало Н. Поетичне мистецтво.

Основнi пiдручники та навчальнi посiбники

 1. Iсторія зарубіжної літератури XVII века / Под ред. З. И. Плавскина. – М., 1987.

 2. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. В. П. Неустроева. – М., 1974.

 3. Аникин Р. В. Михальская Н. П. История английской литературы. – М., 1985.

 4. Андреев и др. История французской литературы. – М., 1987.

 5. Гуляев П. и др. История немецкой литературы. – М., 1975.

 6. XVII век в мировом литературном развитии. – М., 1969.

 7. Проблемы Просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

 8. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981.

 9. Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения. – К., 1983.

 10. Голенищев–Кутузов И. Н. Романские литературы. – М., 1973.

 11. Ремизо Б. Б. Итальянская литература. XVIII века. – Л., 1969.

 12. Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. – Л., 1972.

 13. Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. – М., 1968.

 14. Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. – М., 1966.

 15. Штейн А. Литература испанского барокко. – М., 1983.

Питання до заліку з курсу “Історія зарубіжної літератури” XVII–XVIII ст. (6 семестр)

 1. Літературні джерела “Фауста”.

 2. Лессінг в європейській літературі ХVII–XVIII cт.

 3. Гете – активний учасник літературного руху “Sturm und Drang”.

 4. “Поетичне мистецтво” Н. Буало в контексті літератури європейського класицизму.

 5. Звертання Мольєра до античної спадщини.

 6. Нарис життя і творчості Ж. Ж. Руссо.

 7. Поєднання трагічного і комічного у п’єсах “Мізантроп”, “Дон Жуан”.

 8. Головні художні надбання європейської літератури ХVII–XVIII ст.

 9. Буфонно-комічні елементи комедії “Тартюф”.

 10. Початки літератури “Нового світу”.

 11. “Кумедні манірниці” Мольєра – перехід від фарсів до високої комедії.

 12. Світоглядно-аксіологічна концепція роману Ш. де Лакло “Небезпечні зв’язки”.

 13. Життя і творчість Мольєра.

 14. Нарис життя і творчості Дж. Свіфта.

 15. Нарис життя і творчості Вольтера.

 16. Місце Д. Мільтона в англійській та європейській літературі.

 17. Література французького просвітництва.

 18. Загальна характеристика життя і творчості Дідро.

 19. Внесок Д. Дефо у світову літературу.

 20. Світоглядні засади просвітництва та їх літературне втілення.

 21. Інтерпретація біблійних мотивів Д. Мільтоном.

 22. Теоретики класицизму в європейській літературі.

 23. Специфіка художнього світогляду Дж. Свіфта.

 24. Філософські повісті Вольтера. Загальна характеристика.

 25. Особливості поетики роману Грімельсгаузена.

 26. Класицизм у творчості Корнеля та Расіна.

 27. Епістолярний жанр у літературній спадщині XVII–XVIII ст.

 28. Генеза “буржуазного роману” в європейській літературі.

 29. Просвітництво в європейській літературі.

 30. Проблема визначення жанру “Мандрів Гулівера”.

 31. Французький класицизм та його місце у світовій літературі.

 32. Особливості комічного у творах Дж. Свіфта.

 33. Французька література XVIII ст. Загальна характеристика.

 34. Грімельсгаузен як представник літератури часів 30-літньої війни.

 35. Німецька література XVIII ст. Загальна характеристика.

 36. Аксіологічна орієнтація роману Д. Дефо.

 37. Іспанська та італійська література XVIII ст. Загальна характеристика.

 38. Місце образу П’ятниці в художній структурі “Робінзона Крузо”.

 39. Англійська література XVIII ст. Загальна характеристика.

 40. Історичне тло роману “Робінзон Крузо”.

 41. Французька література XVII ст. Загальна характеристика.

 42. Світове значення “вічного образу” Фауста.

 43. Німецька література XVII ст. Загальна характеристика.

 44. Фантастичні образи міфологічного походження у “Фаусті”.

 45. Іспанська та італійська література XVII ст. Загальна характеристика..

 46. Образ Маргарити. Специфіка її трагедійності.

 47. Англійська література XVII ст. Загальна характеристика.

 48. Роль Мефістофеля в шуканнях Фауста.

 49. Місце літератури XVII–XVIII ст. в європейському літературному процесі.

 50. Поєднання ренесансних і просвітницьких рис в образі Фауста.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]