Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metoda.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
130.05 Кб
Скачать

1. Синтез різних комедійних жанрів у творчості Мольєра.

 1. Життя і творчість драматурга.

 2. «Кумедні манірниці» Мольєра – перехід від фарсів до високої комедії.

 3. Буфонно-комічні елементи комедії «Тартюф».

 4. Поєднання трагічного та комічного в п’єсах «Мізантроп», «Дон Жуан».

 5. Звертання до античної спадщини.

Література:

 1. Бояджиев Г. Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – М., 1967.

 2. Булгаков М. Жизнь господина де Мольера. – М., 1980.

 3. Гликман И. Д. Мольер: критико-биографический очерк. – М.: Высш. шк., 1966.

 4. Мультатули В. М. Мольер. – М., 1988.

 5. Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. – М.:, 1968.

 6. Пащенко В. Ніщівний сміх Мольєра // Мольєр. Комедії. – К., 1981. – С. 5–23.

2. Місце “Поетичного мистецтва” Н. Буало

в європейській літературі

 1. Нарис життя і творчості Н. Буало.

 2. Теоретичні засади класицизму.

 3. Структура “Поетичного мистецтва”.

 4. Резонанс поеми Н. Буало у французькій та європейській літературі.

Література:

 1. Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. – М.-Л. , 1941.

2. Голенищев-Кутузов Н. Н. Романские литературы. Статьи и исследования. – М., 1975.

3. ХVII век в мировом литературном развитии. – М. 1969.

3. Пригодницький прагматизм у творчості Д. Дефо

 1. Життя Д. Дефо в контексті епохи.

 2. Історичне тло роману “Робінзон Крузо”.

 3. Місце п’ятниці в художній структурі “Робінзона Крузо”.

 4. Аксіологічна орієнтація роману Д. Дефо.

 5. Внесок Д. Дефо у світову літературу.

Література:

 1. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. – М., 1966.

 2. Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев.

 3. Проблемы просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

 4. Нерсесова М. Даниель Дефо. – М., 1960.

 5. Аникст А. Даниель Дефо. – М., 1957.

4. Макабричність і гуманізм світобачення Дж. Свіфта

 1. Нарис життя і творчості Дж. Свіфта.

 2. Специфіка художнього світогляду письменника.

 3. Особливості комічного у творчості Дж. Свіфта.

 4. Дорослість та дитячість у “Гулівері”: потенційна аудиторія твору.

 5. Вплив творчості Дж. Свіфта на розвиток європейської літератури.

Література:

 1. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. – М., 1966.

 2. Муравьев В. Джонатан Свифт. – М., 1968.

 3. Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. – М., 1973.

 4. Проблемы просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

5. Аксіолгія творчого світогляду Д. Дідро

 1. Загальна характеристика життя і творчості Д. Дідро.

 2. Філософські та естетичні погляди Д. Дідро.

 3. Емоційність та психологізм в романі «Черниця».

 4. Особливості проблематики роману «Небіж Ромо».

 5. Місце Д. Дідро в літературі французького Просвітництва.

Література:

 1. Голенищев-Кутузов Н. Н. Романские литературы. Статьи и исследования. – М., 1975.

 2. Барская Т. Дени Дидро.

 3. Проблемы просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

 4. Яхонтова М. А и др. Очерки по истории французской литературы. – М., 1958.

 5. Лупполи И. К. Д. Дидро. – М., 1960.

 6. Гачев Д. И. Эстетические взгляды Дидро. – М., 1961.

6. Епістолярний жанр в літературі XVIII ст.

 1. Традиції епістолярного жанру в європейській літературі.

 2. Ш. де Лакло: життя і творчість.

 3. Світоглядно-аксіологічна концепція роману Ш. де Лакло “Небезпечні зв’язки”.

 4. Проблема вибору в “Небезпечних зв’язках”.

 5. Кінематографічні інтерпретації Роману Ш. де Лакло.

Література:

 1. Проблемы просвещения в мировой литературе. – М. ,1970.

 2. Яхонтова М. А. и др. Очерки по истории французской литературы. – М., 1958.

 3. Манн Г. Шоферло де Лакло // В кн. Манн Г. Сочинения. – Т. 8. – М., 1959.

7. Вольтер як “володар дум” XVIII ст.

 1. Нарис життя і творчості Вольтера.

 2. Філософські повісті Вольтера. Загальна характеристика.

 3. Роль екзотики в художніх творах Вольтера.

 4. Вольтер як критик В. Шекспіра: підхід Вольтера до засад побудови літературного твору.

 5. Вплив Вольтера на розвиток європейської літератури.

Література:

 1. Дживелегов А. К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года. – М.-Л., 1941.

 2. Голенищев-Кутузов Н. Н. Романские литературы. Статьи и исследования. – М., 1975.

 3. Проблемы просвещения в мировой литературе. – М., 1970.

 4. Яхонтова М. А. и др. Очерки по истории французской литературы. – М., 1958.

 5. Сигал Н. Вольтер. – Л.-М., 1959.

8. Трагедія Й.-В. Гете «Фауст» як визначне явище

світової літератури

 1. Гете – активний учасник літературного руху «Sturm und Drang».

 2. Літературні джерела п’єси.

 3. Поєднання епохи Відродження з Просвітництвом в образі Фауста.

 4. Роль Мефістофеля в пошуках Фауста.

 5. Образ Маргарити. Специфіка її трагедійності.

 6. Фантастичні образи міфологічного походження.

 7. Світове значення “вічного образу” Фауста.

Література:

 1. Аникст А. А. Гете и Фауст: От замысла к свершению. – М.: Высш. шк., 1983.

 2. Аникст А. А. Творческий путь Гете. – М.: Высш. шк., 1986.

 3. Аникст А. А. «Фауст» Гете: литературный комментарий. – М., 1979.

 4. Бондаренко Н. До історії української фаустіани // Архіви України. – 1968. – № 1.

 5. Волков И. Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода. – М.: Прогресс, 1970.

 6. Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. – М.: Искусство, 1987.

 7. Франко І. «Фауст» Гете // Франко І. Зібрання творiв. – К.: Вища шк., 1978. – Т. 1.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ

“ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ” (ХVII–XIX СТ.)

 1. Творчість Д. Дефо в контексті його епохи.

 2. Жанрово-стилістичні особливості “Сповіді” Ж-Ж. Руссо.

 3. Зображення Мольєром сучасної йому Франції.

 4. Художність і науковість філософських повістей Вольтера.

 5. Листування в красному письменстві Європи XVII–XVIII ст.

 6. Шахрайський роман в іспанській та французькій літературах XVII–XVIII ст.

 7. Джонатан Свіфт і початки літератури чорного гумору.

 8. Антична літературна спадщина очима класицистів.

 9. Д. Дефо і початки буржуазного роману.

 10. Специфіка комічного у п'єсах Бомарше.

 11. Sturm und Drang як літературний та мистецький рух.

 12. Легенда про Фауста в європейському фольклорі та літературі.

 13. Трагедії Корнеля: відповідність теоретичним засадам класицизму.

 14. Місце Расіна у французькій драматургії XVII ст.

 15. Буало і постання теорії класицизму в літературі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]