Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metoda.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
130.05 Кб
Скачать

5. “Пісня про Нібелунгів”: естетика і аксіологія твору

1. Історія постання тексту поеми.

2. Фантастика та історичні реалії в “Пісні...”

3. Естетичні пріоритети автора “Пісні...”

4. Місце крові в художній системі твору в порівнянні з іншими зразками військово-героїчного епосу.

5. Уявлення автора про ідеального героя і місце подібного персонажа у світовій літературі.

Література:

 1. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. – Л.: Світ, 1993.

 2. История всемирной литературы: В 9 т. – М.: Сов. энцикл., 1984. – Т. 2.

 3. Зарубежная литература Средних веков / Сост. Б. Пуришев. – М., 1974.

 4. Карсавин Л. П. Культура Средних веков. – М.: Высш. шк., 1918.

 5. Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. – М., 1960.

 6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Прогресс, 1992.

6. “Роман про лиса” як зразок міської літератури

1. Міська література в контексті літературного процесу Середньо-віччя.

2. Алегорія як художній прийом у “Романі про лиса”.

3. Система персонажів твору та її символіка.

4. Співвідношення аксіології лицарської та міської літератури.

Література:

 1. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. – Л.: Світ, 1993.

 2. История всемирной литературы: В 9 т. – М.: Сов. энцикл., 1984. – Т. 2.

 3. Зарубежная литература средних веков / Сост. Б. Пуришев. – М.: Высш. шк., 1974.

 4. История западноевропейской литературы: Раннее Средневековье и Возрождение /Под. общ. ред. В. М. Жирмунского – М.: Высш. шк., 1978.

 5. Мелетинский Е. М. Средневековый роман: происхождение и классические формы. – М.: Высш. шк., 1983.

 6. История французской литературы: В 4 т. – М.: Сов. энцикл., 1964. – Т. 1.

7. “Божественна комедія”: на межі епох

1. Життя Данте і громадянська війна у Флоренції.

2. Структура потойбічного світу у баченні Данте.

3. Ієрархія гріхів і “актуалізація” пекла.

4. Середньовічність і ренесансність “Божественної комедії”.

5. Потойбічний світ Данте серед інших потойбічних світів.

Література:

1. Баткин Л. М. Данте и его время: Поэт и политика. – М.: Высш. шк., 1965.

2. Голенищев-Кутузов И. Н. Биография Данте. – М.: Высш. шк., 1967.

3. Данте и всемирная литература. – М.: Высш. шк., 1967.

4. Данте и славяне. – М.: Высш. шк.,1965.

5. Дживелегов А. К. Данте Аліг'єрі: Жизнь и творчество. – М.: Высш. шк., 1946.

6. Модестова Н. О. Данте Алiг'єрі. – К.: Наук. думка, 1965.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

З КУРСУ “ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

(Античність, Середньовіччя, Відродження)

 1. Місце античної літератури в сучасній світовій літературі.

 2. Суспільно-політична актуальність драм Есхіла.

 3. Образ Медеї в грецькій міфології та драматургії.

 4. “Лісістрата” та її жанрова особливість.

 5. Античні корені “мильних опер”.

 6. Порівняльна характеристика сміху у творчості Ювінала та Марцила.

 7. Кохання як гра в “Amores” Овідія.

 8. Світоглядні особливості лицарської епохи (за “Піснею про Роланда”).

 9. Ліричний герой вагантської поезії.

 10. Християнські та язичницькі риси у “Беовульфі”.

 11. Градація гріхів та злочинів у “Божественній комедії” Данте.

 12. Місце кохання в “Декамероні” Бокаччо.

 13. Своєрідність постаті Панурга у Ф. Рабле.

 14. Історизм та екзотика в хроніках В. Шекспіра.

 15. Мотивація злочину та покарання в трагедії В. Шекспіра “Макбет”.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]