Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
45.5 Кб
Скачать

Варіант №14

Завдання 1 (тести)

1. Освітня функція безпеки життєдіяльності полягає в:

а) формуванні психологічної готовності до безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища;

б) надання переваги конкретним засобам та заходам, їх комплексу;

в) формуванні нового наукового світогляду, активної соціальної позиції, творчого мислення при вирішенні виробничих та життєвих проблем;

г) забезпеченні знаннями про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, формуванні умінь і навичок для їх запобігання і ліквідації.

2. Фактор – це:

а) умови, за якими небезпека може реалізуватися в подію;

б) причина будь-якого процесу, яка визначає його характер;

в) явища, процеси, об’єкти, властивості, які здатні завдати шкоди здоров’ю людини;

г) небезпека, яка має неявний характер і проявляється в умовах, які важко передбачити.

3. Патогенні організми – це

а) збудники хвороб, а також токсини – продукти їх життєдіяльності;

б) речовини, які при контакті з організмом людини можуть викликати травми, захворювання або відхилення у стані здоров’я;

в) сполуки, що в певних кількостях, які перевищують гранично допустимі концентрації, негативно впливають на живі організми та викликають у них ураження різного ступеня;

г) кількість шкідливої речовини в довкіллі, яка при постійному контакті за певний проміжок часу не впливає на здоров’я людини.

4. До топологічних стихійних лих належать:

а) землетруси;

б) снігові лавини;

в) виверження вулканів;

г) смерчі.

5. Алкоголізм належить до:

а) природних небезпек;

б) техногенних небезпек;

в) соціальних небезпек;

г) хімічних небезпек.

6. Аналізатор – це:

а) система, що підтримує і забезпечує в середовищі існування певні умови життя та всі види діяльності людей;

б) необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозабезпечення;

в) сукупність тілесних, фізіологічних і психічних систем;

г) сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників, трансформацію їх енергії у процес нервового збудження.

7. Видимість – це:

а) здатність ока сприймати яскравість діючих світлових подразників;

б) здатність ока регулювати світлову чутливість залежно від рівня освітленості;

в) функція зорового аналізатора, яка забезпечує сприйняття форми предметів за рахунок розрізнення дрібних деталей;

г) можливість розрізняти особливості довкілля, яке обумовлене ступенем освітленості предметів і прозорістю повітряного середовища.

8. Діапазон інтенсивності звуку, що сприймають органи слуху людини, знаходиться в межах:

а) від 0 до 10 дБ;

б) від 10 до 30 дБ;

в) від 0 до 120 дБ;

г) від 120 до 150 дБ.

9. Здібності – це:

а) відображення у свідомості людини предметів як цілісних образів при їх безпосередній дії на органи чуття;

б) відображення реальності, що діяла в минулому;

в) психофізіологічні властивості людини, які реалізують функції відображення існуючого світу і регуляції поведінки.

г) найвища форма відображення реальності та свідомої цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на пізнання явищ навколишнього світу і зв’язків між ними.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]