Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
45.5 Кб
Скачать

Варіант №3

Завдання 1 (тести)

1. Безпека – це:

а) умови, за якими небезпека може реалізуватися в подію;

б) стан діяльності, при якому з певною ймовірністю виключається прояв небезпек;

в) явища, процеси, об’єкти, властивості, які здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини;

г) причина будь-якого процесу, яка визначає його характер.

2. Як називають соціальні і політичні небезпеки, джерелами яких є незадовільний матеріальний стан, погані умови проживання людей, конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні?

а) природні небезпеки;

б) техногенні небезпеки;

в) антропогенні небезпеки;

г) комбіновані небезпеки.

3. Метеорологічні стихійні лиха – це:

а) природні явища, які призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і знищення матеріальних цінностей;

б) процеси, які відбуваються в надрах землі;

в) процеси, які відбуваються на поверхні землі;

г) процеси, які відбуваються в атмосфері.

4. До тектонічних стихійних лих належать:

а) повені;

б) снігові лавини;

в) виверження вулканів;

г) смерчі.

5. Аварії на морському транспорті належать до:

а) природних небезпек;

б) техногенних небезпек;

в) антропогенних небезпек;

г) хімічних небезпек.

6. Організм людини – це:

а) система, що підтримує і забезпечує в середовищі існування певні умови життя та всі види діяльності людей;

б) необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозабезпечення;

в) сукупність тілесних, фізіологічних і психічних систем;

г) сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників.

7. Гострота зору – це:

а) здатність ока сприймати яскравість діючих світлових подразників;

б) здатність ока регулювати світлову чутливість залежно від рівня освітленості;

в) функція зорового аналізатора, яка забезпечує сприйняття форми предметів за рахунок розрізнення дрібних деталей;

г) можливість розрізняти особливості довкілля, яке обумовлене ступенем освітленості предметів і прозорістю повітряного середовища.

8. Психічні стани – це:

а) короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею;

б) здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу;

в) порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини;

г) сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями.

9. З яких розумових операцій складається процес мислення:

а) сприйняття, аналіз, відтворення;

б) аналіз, синтез, узагальнення, абстракція, конкретизація;

в) пам’ять, увага, воля, відчуття;

г) абстракція, конкретизація, здібності, інтелект.

10. Які країни найбільше потерпають від землетрусів:

а) США, Мексика, Японія;

б) Україна, Білорусь;

в) Данія, Німеччина;

г) Чилі, Перу.

Завдання 2 (теоретичне)

Як ви розумієте поняття «прийнятний ризик»? Що означає термін «управління ризиком»? Які ви знаєте шляхи досягнення прийнятного ризику?

Завдання 3 (практичне)

Осушування боліт на Українському Поліссі призводять до деградації болотних екосистем, загибелі малих річок, зміни шляхів міграції перелітних птахів, зміни режимів та обсягів підземних вод, засолення ґрунтів.На вашу думку, проявом якого процесу є ці явища? Яким чином можна запобігти їх негативному впливу на довкілля?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]