Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
45.5 Кб
Скачать

9. До емоцій належать такі психічні процеси, як:

а) афект, настрій, почуття, стрес;

б) воля, відчуття, сприйняття;

в) настрій, невроз, воля, здібності;

г) почуття, відчуття, стрес, задатки.

10. Які країни найбільше потерпають від землетрусів:

а) США, Мексика, Японія;

б) Україна, Білорусь;

в) Данія, Німеччина;

г) Чилі, Перу.

Завдання 2 (теоретичне)

Охарактеризуйте систему «людина – машина – довкілля» і її основні цілі.

Завдання 3 (практичне)

Вчені встановили закономірність: вибухи чисельності популяцій виду Homo sapiens (Людина розумна), що відбувалися періодично у зв’язку з його розселенням на планеті, супроводжувалися цілковитим винищенням великих травоїдних тварин і птахів. 100-40 тисяч років тому в Євразії зникли мамонти, лісові слони, бегемоти, носороги (лісовий і шерстистий), гігантські олені, гігантські лані, шаблезубі тигри, печерні леви й ведмеді, гігантські нелітаючі лебеді.На вашу думку, проявом якого явища були ці події? До яких наслідків у майбутньому вони призвели?

Варіант №5

Завдання 1 (тести)

1. Виховна функція безпеки життєдіяльності полягає в:

а) формуванні психологічної готовності до безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища;

б) надання переваги конкретним засобам та заходам, їх комплексу, порівняння витрати на них;

в) формуванні нового наукового світогляду, активної соціальної позиції, творчого мислення при вирішенні виробничих та життєвих проблем;

г) забезпеченні знаннями про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, формуванні умінь і навичок для їх запобігання і ліквідації.

2. Як називають фактори довкілля, що стають причиною захворювань або зниження працездатності?

а) шкідливі фактори;

б) небезпечні фактори;

в) вражаючі фактори;

г) фізичні фактори.

3. Шкідливі речовини – це:

а) збудники хвороб, а також токсини – продукти їх життєдіяльності;

б) речовини, які при контакті з організмом людини можуть викликати травми, захворювання або відхилення у стані здоров’я;

в) сполуки, що в певних кількостях, які перевищують гранично допустимі концентрації, негативно впливають на живі організми та викликають у них ураження різного ступеня;

г) кількість шкідливої речовини в довкіллі, яка при постійному контакті за певний проміжок часу не впливає на здоров’я людини і не викликає небажаних наслідків у майбутніх поколінь.

4. До топологічних стихійних лих належать:

а) землетруси;

б) повені;

в) виверження вулканів;

г) смерчі.

5. Тютюнопаління належить до:

а) природних небезпек;

б) техногенних небезпек;

в) соціальних небезпек;

г) хімічних небезпек.

6. Рецептор – це:

а) структура, що сприймає подразнення і перетворює енергію подразника у процес збудження;

б) необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозабезпечення;

в) сукупність тілесних, фізіологічних і психічних систем;

г) сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників.

7. Коливання повітря, що діють із визначеною частотою, характеризуються періодичними проявами областей високого й низького тиску називаються...

а) частота звуку;

б) звук;

в) амплітуда звуку;

г) порогове відчуття.

8. Сукупність структур в організмі, яка об’єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого називається...

а) центральна нервова система;

б) вегетативна нервова система;

в) нервова система;

г) психічна система.

9. Галузь психологічної науки, яка вивчає психологічні причини нещасних випадків, що виникають в процесі праці та інших видів діяльності, і психологічні фактори підвищення їх безпеки, називається...

а) психологія небезпеки;

б) психологія безпеки;

в) психологія ризику;

г) психологія діяльності.

10. Які країни найбільше потерпають від цунамі:

а) Японія;

б) Україна;

в) Німеччина;

г) Індонезія.

Завдання 2 (теоретичне)

Які ви знаєте міжнародні організації щодо безпеки життєдіяльності людини? Охарактеризуйте діяльність в цій сфері Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Завдання 3 (практичне)

Вчені встановили закономірність: вибухи чисельності популяцій виду Homo sapiens (Людина розумна), що відбувалися періодично у зв’язку з його розселенням на планеті, супроводжувалися цілковитим винищенням великих травоїдних тварин і птахів. 100-40 тисяч років тому в Євразії зникли мамонти, лісові слони, бегемоти, носороги (лісовий і шерстистий), гігантські олені, гігантські лані, шаблезубі тигри, печерні леви й ведмеді, гігантські нелітаючі лебеді.На вашу думку, проявом якого явища були ці події? До яких наслідків у майбутньому вони призвели?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]