Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MIzhn_ek.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
191.94 Кб
Скачать

1.Методика складання цін на туристичні послуги.

Ціна- грошове вираження вартості товару.

Ціни на туристичні послуги мають дві межі: нижню і верхню. Нижньою межею виступає собівартість туристичного пакета, яка включає зафіксовану в угодах ціну основних послуг за обумовленими параметрами туру та поточні витрати на їх реалізацію й організацію споживання, а верхньою -попит на туристичний продукт. Отже величина ціни на турпродукт визначається його вартістю і попитом.

На ціну турпродукту впливають такі фактори:

- клас обслуговування;

- транспортний засіб, що використовується;

- форма обслуговування (групова чи індивідуальна); кон'юнктура ринку турпослуг;

- сезонність надання послуг;

- ефективність реклами.

В системі господарювання у сфері туризму, як і в інших виробничих сферах, застосовується багато видів цін, які різняться певними класифікаційними ознаками. Так, за класифікаційною ознакою рівня встановлення та регулювання застосовують централізовано-фіксовані й регульовані, договірні та вільні ціни.

Централізовано-фіксовані ціни встановлює держава на ресурси, що впливають на загальний рівень і динаміку цін, на послуги, які мають важливе соціальне значення та фінансуються з державного бюджету.

Договірні ціни формуються на засадах домовленості між підприємством, яке виробляє та продає туристичний продукт (послуги), та споживачем і стосується конкретної послуги чи певної кількості послуг.

Вільні ціни - це ціни, що їх визначає підприємство самостійно.

Ціна індивідуального турпродукту складається з цін на окремі види послуг і є змінною величиною. Окремі види туристичних послуг включаються до вартості пакета та сплачуються туристом відповідно до його звичок і уподобань.

Ціна турпакета залежить від виду туру та від чисельності туристів у групі. Ціна індивідуального туру є вищою від ціни групового туру в розрахунку на одного туриста. Чим більша чисельність групи, тим нижча вартість та ціна туру в розрахунку на одного туриста.

Ціна туру залежить від вікового складу туристів, оскільки послуги дітям, школярам, студентам та деяким іншим категоріям туристів надаються зі знижками. Зі знижками реалізуються також сімейні тури, надаються корпоративні знижки тощо.

2.Розкрити сутність транспортних послуг.

Продукцією транспорту являється безпосередньо сам процес переміщення товарів від виробника до споживача. В цьому й полягає суть транспортних послуг. Вони — основна пов'язуюча ланка між продавцем і покупцем.

Послуги класифікуються в залежності від:

- виду транспорту: водний (морський, річковий); наземний (залізничний, автомобільний); повітряний (авіаційний); космічний; трубопровідний;

- предмета транспортної операції(вантаж, пасажир, багаж);

- транспортної характеристики товару: сухий (вугілля, руда), насипний (зерно, цемент), штучний, наливний (нафта, рослинні олії);

- періодичності перевезення (регулярні і нерегулярні);

- порядку проходження кордону (перевантажувальні і безперевантажувальні);

- виду транспортно-технологічної системи (контейнерна, поромна, ліхтерна й ін.);

- виду повідомлення (пряме, непряме та ін.);

Транспортні послуги розрізняються за наступними категоріями:

❖ пасажирські перевезення;

❖ вантажні перевезення;

❖ послуги з оренди суден (морських, річкових, повітряних), наземного транспорту з командою та оператором;

❖ послуги з лагодження та ремонту транспорту;

Варіант 22

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]