Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MIzhn_ek.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
191.94 Кб
Скачать

2.Конкурентоспроможність товару на зовнішньому ринку.

Конкурентоспромо́жність — здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.

Однією з найважливіших складових конкурентоспроможності товару на зовнішньому ринку є ціна, тобто рівень витрат на його виробництво, реалізацію та споживання. При цьому витрати на споживання можуть бути значними, оскільки для багатьох видів товарів, особливо технічно складних виробів, реалізація корисного ефекту досягається в ході їх експлуатації. Це пояснюється тим, що покупець несе витрати не тільки на придбання товару, але і на його споживання. Загальна сума цих витрат становить ціну споживання.

Другою найважливішою складовою є якість товару. При цьому в кожній країні існують свої особливості і різні поняття якості товару.

Якість товару на зовнішньому ринку визначається такими рівнями:

• відповідність стандарту. Якість товару на цьому рівні оцінюється щодо відповідності або невідповідності вимогам стандарту;

• відповідність використанню. Це означає, що продукт повинен задовольняти не тільки обов'язковим вимогам стандартів, але і експлуатаційним вимогам;

• відповідність вимогам ринку. Це означає, що товар згідно з вимогами покупців повинен бути високої якості і за низькою ціною, тобто співвідношення ціни і якості повинно бути оптимальним;

  •  відповідність латентним (прихованим) потребам. У цьому випадку перевагу покупців отримують ті товари, які володіють як основними, так і додатковими споживчими властивостями.

Третьою найважливішою складовою конкурентоспроможності товару на зовнішньому ринку є рівень державної підтримки виробляються та реалізуються на зовнішньому ринку товарів і послуг. Ефективна державна підтримка заснована на тісній взаємодії органів державної влади, наукових установ, громадських організацій, галузевих спілок і асоціацій.

Державна підтримка товарів і послуг на зовнішньому ринку може бути прямою і непрямою.

Пряма підтримка більшою мірою спрямована на регулювання митних зборів і тарифів, різних форм дотацій і субсидій; вона легко контролюється і регулюється правилами СОТ.

Непряма підтримка в більшості випадків є більш ефективною і часто використовується багатьма країнами в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі. Найбільш ефективною формою непрямої підтримки є розвиток товаропровідної інфраструктури, яка багато в чому сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку.

Варіант 7

1.Суть, види, методи конкуренції.

Конкуренція – це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задоволення своїх інтересів.

Головними видами конкуренції є:

  1. Цінова конкуренція.

  2. Нецінова конкуренція.

Цінова конкуренція - це боротьба між товаровиробниками за споживача через зменшене витрат виробництва, що дозволяє знижувати ціни на товари і послуги. (конкуренція, що здійснюється через зниження цін)

Нецінова конкуренція заснована на залученні покупця не зниженням цін , а на основі нецінових чинників: поліпшення якості товарів, реклами фірмових знаків, умов продажу та післяпродажного обслуговування.

Методи конкуренції:

- законні (підвищення якості, маніпулювання ціною, реклама, сервіс);

- незаконні (промислове шпигунство, переманювання фахівців, які володіють виробничими секретами, обман споживачів, підробка продукції конкурентів).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]