Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори.docx
Скачиваний:
72
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
333.22 Кб
Скачать

Ринкова eкономіка та її еволюція. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки

Існуючу нині у промислово розвинутих країнах економічну систему називають ринковою, вільно-ринковою, соціально ринковою, змішаною економікою.

Ринкова економіка виникла кілька століть тому, вона пройшла довгий період свого розвитку, зазнала якісних та сутнісних змін.

Ринкова економіка – це тип господарства, головним регулятором і рушійною силою якого є ринок.

Ринкова економіка характеризується повною самоокупністю і незалежністю господарюючих суб’єктів, їх повною відповідальністю за результати своєї господарської діяльності.

Також, ринкова економіка – це саморегульована господарська система, яка розвивається за законами товарного господарства і ринку.

Ринок – це система товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємництво і здійснюється на основі економічної самостійності.Згідно з теорією А.Сміта, під вільною ринковою економікою розуміють лад, заснований на приватній власності, в якому відбувається вільна гра ринкових сил. Він охоплює період (16-19 ст.). У вільній ринковій економіці державі належить другорядна роль.

Функціями держави цього періоду є:

 1. забезпечення захисту власності;

 2. охорона правопорядку;

 3. збирання податків;

 4. організація державної поштової служби;

 5. запровадження обов’язковогонавчання;

 6. емісія грошей;

 7. захист внутрішнього ринку від іноземних конкурентів;

 8. будівництво деяких громадських споруд та утримання їх в належному стані.

Як видно, роль держави в ринковій економіці є мінімальною. Саме тому, роль держави у ринковій економіці вказаного періоду, Сміт прирівняв до ролі «нічного сторожа».

Однак, характер державного втручання в економіку у 20 ст. і особливо з 30-х років після світової економічної кризи (1929-1933 рр.) докорінно змінився.

Проте перед державою стоять величезні завдання, оскільки нинішній ринок є регульований, він суттєво відрізняється від вільного ринку.

Сучасну ринкову систему називають соціально-орієнтованою або змішаною.Сучасний розвинутий соціально орієнтований ринок характеризується активним втручанням держави в економіку, розвинутою системою соціального забезпечення та захисту. Йдеться про грошову допомогу непрацездатним, безробітним, пенсій пенсіонерам, встановлення мінімуму заробітної плати. Держава бере на себе розвиток освіти, охорони здоров’я, розвиток страхових галузей економіки тощо. Соціально орієнтована ринкова економіка грунтується на різних формах власності, в ринковому та державному механізмах регулювання економіки, але пріорітетним залишається приватна форма власності.

Ринковий механізм та держава спільно забезпечують розв’язання соціально-економічних проблем країни. Держава виконує свої економічні функції через проведення економічної політики.

Економіка різних країн світу виділяє такі ринки:

 • соціально-орієнтований ринок ( економіка Західної Європи)- суттєве втручання держави в економіку. Вона відіграє важливу роль у розподілі прибутків через програми державних видатків на соціальні потреби. Розвинена система соціального забезпеченя ( державне страхування на здоров’я, грошова допомога робітникам).

 • державно-керований ринок (економіка Японії,інших країн Східної Азії)- тісна взаємодія держави та бізнесу, особливо у розміщенні капіталів. Індикативне планування грунтується на узгодженні уряду та фірми. Бізнесмени разом із міністерствами розробляють стратегічні напрями розвитку економіки та визначають ключові галузі для вкладення капіталу. Державне соціальне забезпечення в Японії відсутнє. Цю функцію виконують фірми.

 • вільний ринок (економіка США) – незначне втручання держави та всебічна підтримка підприємництва. Роль федерального уряду менша, ніж в інших країнах. Податки та державні витрати по відношенню до ВВП в США менші, ніж в інших країнах.

Україні при виборі моделі ринку слід більше орієнтуватись на модель змішаної економіки, тобто економіки, в якій поєднуються ринкові та командно-адміністративні форми господарювання, але домінуючою при цьому повинна бути приватна власність, високий ступінь конкуренції, високий соціальний захист населення та помірковане втручання в економіку держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]