Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шшш.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
515.58 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Львівський інститут економіки і туризму

Кафедра оздоровчого харчування, екології і безпеки туризму

Кафедра економіки та маркетингу

Звіт з технологічної (фахової) практики

Студента (ки) IV курсу групи ТОПХ-10

_Кадикало Соломії Зіновіївни

період практики з 26.05.2014 р. до 13.06.2014 р.

Місце практики: _________________________________

_________________________________________________

Керівник практики

від підприємства ______________________________

Керівник практики

від інституту __________ к.б.н., доц. Івашків Л.Я.

_________ к.е.н., ст викл. Савіцька Н.В.

Звіт захищено з оцінкою ___________________________________

Члени комісії: ______________________

______________________

______________________

Львів – 2014 Тематичний план

п/п

Теми

К-сть днів

К-сть балів

Розділ I

Технологія продуктів функціонального призначення для оптимізації харчування туристів

1.

Ознайомлення з базою практики. Загальні принципи та стадії технологічного процесу виробництва продуктів функціонального призначення

0,5

4

2.

Технології виробництва продуктів і страв функціонального призначення. Принципи складання рецептур

0,5

4

3.

Технологія виробництва супів функціонального призначення

1

4

4.

Технологія виробництва страв функціонального призначення

із овочів, фруктів та ягід

1

4

5.

Технологія виробництва страв функціонального призначення

із риби та нерибних продуктів моря

1

4

6.

Технологія виробництва страв функціонального призначення

із м'яса, м’ясопродуктів і сільськогосподарської птиці

1

4

7.

Технологія виробництва страв функціонального призначення

із сиру та яєць

1

4

8.

Технологія виробництва функціональних напоїв

1

4

9.

Технологія виробництва солодких страв, борошняних і кондитерських виробів функціонального призначення

1

4

10.

Збереження харчової цінності продукції під час зберігання та перероблення. Якість продуктів і страв функціонального та лікувально-профілактичного призначення

1

4

Разом

9

40

Розділ ІІ

Економіка підприємства

11.

Вивчення та оцінка персоналу підприємства, трудових показників і соціального розвитку

1

4

12.

Аналіз необоротних та оборотних активів підприємства та їх використання

1

4

13.

Визначення структури витрат підприємства та методики ціноутворення

1

4

14.

Вивчення та оцінка доходу підприємства

1

4

15.

Оцінка узагальнюючих показників фінансово-господарської діяльності підприємства

1

4

Разом

5

20

Індивідуальне завдання

15

Оформлення звіту

10

Захист звіту

1

15

Всього

15

100

ВСТУП

Місцем проходження моєї технологічної (фахової) є ДП Санаторій «Любінь Великий». Це сірководневий бальнеологічний санаторій України, де проводиться санаторне лікування та реабілітація хворих, яких турбують захворювання серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця; гіпертонічна хвороба; ревматичні захворювання; захворювання вен та артерій; захворювання нервової системи (дитячий церебральний параліч, залишкові явища ч.м. травм, інсультів, судинні захворювання мозку, радикуліти, неврити, астено – невротичні розлади, і т.д), захворювання кістково-суглобної системи (остеоартрози, артрити, спондільоз, остеохондро, постравматичні контрактури і т.п.); дерматологічні захворювання (псоріас, парапсоріас, екзема, кропивянка; червоний плоский лишай, кератодерміт, вогнищева склеродермія, себорея) тощо.

Метою проходження даної практики є наступне:

- вивчення специфіки роботи підприємств харчової промисловості з оздоровчо-профілактичною спрямованістю харчування (в даному випадку це санаторій);

- поглиблення і закріплення теоретичних знань зі спеціальних дисциплін;

- навчитися використовувати набуті знання для розроблення нових та удосконалення існуючих технологій виробництв функціональних харчових продуктів та страв;

- оволодіти навичками побудови технологічних карт, схем і складання алгоритмів приготування готової продукції;

- навчитися аналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства та вносити пропозиції щодо її удосконалення.

Завдання, які поставлені переді мною при проходженні даної практики включають:

- удосконалення фахових знань в питаннях технології харчових виробництв та виробництв продуктів і страв функціонального призначення;

- формування практичних навичок самостійної роботи та елементів техніко-технологічних завдань в умовах ринкової економіки;

- навчитися аналізувати технологічні ситуації та приймати раціональні технічні рішення, орієнтуватися в асортименті та призначенні різних видів харчової продукції;

- навчитися методам раціонального використання та обробки сировини, які сприятимуть максимальному збереженню біологічної цінності готової продукції;

- навчитися методам контролю якості та безпеки харчової сировини та продуктів з неї;

- удосконалити фахові знання з прикладних основ менеджменту;

- навчитися аналізувати основні аспекти фінансово-господарської діяльності підприємств харчування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]