Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шшш.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
515.58 Кб
Скачать

Структура оборотних активів підприємства за досліджуваний період

Елементи оборотних активів

Роки

2011

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Виробничі запаси

212,6

37,9

211,8

7,06

244,1

10,65

Готова продукція

-

-

-

Товари

-

42,0

1,4

-

Векселі одержані

-

-

-

Дебіторська заборгованість

за товари, роботи, послуги

220,5

39,3

2519,8

84,05

1784,1

77,84

Дебіторська заборгованість

за розрахунками

0,2

0,04

0,3

0,01

17,5

0,763

Інша поточна

дебіторська заборгованість

83,1

14,8

91,7

3,06

180,1

7,85

Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

17,3

3,06

77,4

2,58

11,0

0,48

Інші оборотні активи

27,5

4,9

55,0

1,84

55,2

2,41

Всього

561,2

100

2998,0

100

2292,0

100

6. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання оборотних активів підприємства і представити у табл. 6.

7. Висловити пропозиції щодо зростання ефективності використання оборотних активів підприємства.

Таблиця 6

Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства

Показники

Одиниці виміру

Роки

Відхилення (+,-)

2011

2012

2013

Обсяг реалізованої продукції (послуг)

тис.грн.

3582,5

10444,4

12923,6

9341,1

Середньорічна вартість оборотних активів

тис.грн.

932,5

1779,6

2649,0

1716,5

Коефіцієнт оборотності

-

3,84

5,86

4,88

Зміна у порівнянні з попереднім роком

%

-

152,6

83,2

Коефіцієнт завантаження

-

0,26

0,17

0,12

Зміна у порівнянні з попереднім роком

%

-

65,3

117,6

Число днів в аналізованому періоді (році)

дні

360

360

360

Тривалість обороту

дні

93,7

61,4

73,8

Зміна у порівнянні з попереднім роком

дні

-

65,5

120,1

Тема 13. Визначення структури витрат підприємства та методики ціноутворення

1. Проаналізувати структуру операційних витрат підприємства, використовуючи табл. 7.

Таблиця 7

Аналіз структури операційних витрат підприємства

Елементи операційних витрат

Роки

2011

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Операційні витрати підприємства, в т.ч.:

4413,3

100

10268,6

100

12602,5

100

- матеріальні витрати

2043,2

46,3

4351,5

42,4

4982,6

39,5

- витрати на оплату праці

1036,3

23.5

2313,8

22,5

3404,4

27,0

- відрахування на соціальні заходи

370,4

8,4

779,9

7,6

1208,6

9,6

- амортизація

312,5

7,1

410,5

4

418,7

3,3

- інші операційні витрати

650,9

14,7

2412,9

23,5

2588,6

20,6

2. Зробити висновки і надати свої рекомендації щодо зниження рівня витрат підприємства.

3. Охарактеризувати основні елементи, з яких складається ціна товару (послуги).

4. Охарактеризувати методику формування роздрібної ціни на купівельні товари чи продажної ціни на продукцію власного виробництва.

5. Дати характеристику чинникам, які впливають на формування ціни на продукцію власного виробництва і купованих товарів.

6. Охарактеризувати чинники, що впливають на розмір торгової надбавки підприємства.

7. Навести методику калькуляції ціни обідньої продукції (будь-якої страви за вибором)

Рекомендовані додатки:

- Меню підприємства.

- Калькуляційна карта

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]