Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори.docx
Скачиваний:
72
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
333.22 Кб
Скачать

18. Інвестиції як чинник економічного зростання. Фактори, що впливають на інвестиції.

Інвестиції – невід’ємна складова процесу відтворення капіталу. Якщо в країні не створено умови для накопичення і реалізації інвестиційних ресурсів, національний капітал приходить у занепад, йде з країни, поступається місцем капіталу іноземному. Врешті-решт втрачаються економічна незалежність і економічна безпека країни.

Інвестиційний проект визначає ме­ту, якої фірма прагне, стратегію       підпри­ємницької діяльності в поєднанні зі стро­ками досягнення мети. Цей проект як реалістична оцінка фірми та її можливос­тей має бути керівництвом у діяльності, інструментом оцінки ефективності управління фірмою, підприємством.

Інвестиційний проект визначає ме­ту, якої фірма прагне, стратегію       підпри­ємницької діяльності в поєднанні зі стро­ками досягнення мети. Цей проект як реалістична оцінка фірми та її можливос­тей має бути керівництвом у діяльності, інструментом оцінки ефективності управління фірмою, підприємством.

Для підприємства найбільш харак­терні плани та заходи реалізації окремих інвестиційних проектів та програм. Якщо реалізуються кілька проектів, пов'язаних або залежних один від одного, то, плану­ючи їх взаємодію, підприємці мають справу з проектуванням як безперерв­ним процесом — функцією управління підприємницькою діяльністю. Стосовно великих та довгочасних проектів не­від'ємною умовою їх розробки є обґрунтування ідеї та надійності очікуваного результату. У світовій практиці плани реалізації інвестиційних проектів здобули назву бізнес-планів. Проте не можна інвестиційний проект ототожнювати з бізнес-планом. У нашій практиці інвести­ційний проект являє собою комплексний план розвитку підприємства та слугує головним обґрунтуванням інвестицій, тоді як бізнес-план розробляється голов­ним чином з метою отримання макси­мального прибутку

Основними факторами є:

1) Об’єм інвестицій залежить від питомої ваги заощадженої частини доходів. На сьогоднішній день основна частина доходу витрачається на споживання. Але із зростанням доходів збільшується доля, яка направляється на заощадження що і є джерелом інвестиційних ресурсів. Таким чином, зростання питомої ваги заощаджень викликає відповідне зростання обсягів інвестицій.

2) Значний вплив на обсяг інвестицій здійснює очікувана норма чистого прибутку. Це пов’язано з тим, що прибуток являється основним спонукаючим мотивом інвестицій. Чим вище очікувана норма чистого прибутку, тим відповідно вищим буде і обсяг інвестицій.

3) Суттєвий вплив на обсяг інвестицій виявляє також ставка проценту позики. Справа в тому, що в процесі інвестування використовується не лише власний, але й позичковий капітал. Якщо очікувана норма чистого прибутку перевищує ставку проценту позики, то при інших рівних умовах інвестицій будуть ефективними. Тому зростання ставки проценту під позику викликає зниження обсягів інвестицій.

4) Серед факторів, що суттєво впливають на обсяг інвестицій, слід відмітити прогнозований темп інфляції. Чим вище, цей показник, тим в більшій мірі буде знецінюватись майбутній прибуток від інвестицій і відповідно буде менше стимулів до збільшення обсягів інвестицій. (Особливо роль цей фактор відіграє в процесі довгострокового інвестування).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]