Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ghfrnbrf / Додатки до звіту / Регламент / РЕГЛАМЕНТ РДА - 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
251.39 Кб
Скачать

Організація правового забезпечення діяльності

47. Правове забезпечення діяльності адміністрації здійснює юридичний відділ адміністрації.

Юридичний відділ адміністрації з питань правового забезпечення діяльності адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату адміністрації - керівнику апарату адміністрації.

48. Юридичний відділ адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, розпорядженнями Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

49. Основними завданнями юридичного відділу адміністрації є:

правове забезпечення діяльності адміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне дотримання вимог законодавства та інших нормативно-правових актів працівниками адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представництво інтересів адміністрації в судах;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

50. Юридичний відділ адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності адміністрації та представляє інтереси адміністрації в судах, забезпечує відповідність проектів розпоряджень адміністрації законодавству України;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства, подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає необхідність подання розпорядження адміністрації на державну реєстрацію до органів юстиції;

організовує роботу, пов’язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) заступників голови адміністрації згідно з розподілом обов’язків та керівників структурних підрозділів;

організовує претензійно-позовну роботу адміністрації, здійснює контроль за її проведенням;

бере участь в аналізі матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій інвентаризацій даних статистичної звітності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодуванням збитків.

сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ адміністрації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Регламент